Unicode UTF8-formatted text
www.bearcy.no -> www.bearcy.com . www.bearcy.no/puleskole/ -> www.painlessfuck.info = www.smertefripuling.no = www.puleskolen.no = www.puleskole.no
BearCY = Bear Cattlisle YAWNERSON = an English translation of the original Viking name Bjørn (Føyn JESPERSEN). Another translation is Bear Fairyisle YAWNERSON, or BearFY for the Gay and Sex Liberation from the straight jacket of painful to copy porn.
(Which is my own unfortunately non-Internetfriendly—none the less thankfully—given Viking name translated word by word into English. My middle name could also have meant -fairy-Island of fairies; or Fairisle. To the Gay- and Sex-Liberation aspect of my site, this would maybe have seemed more appropriate? But the
BearFY-logo was occupied by the famous Chinese teddy-bear factory. And then I had to settle for the seemingly more gender neutral version «Island of Cattle» or Cattlisle. Hence the abbreviation BearCY.)
www.bearcy.com


«Sykdom»

Howard Cruse

«Intoleranse begynner med to element; et subjektivt begrep om hva som er riktig og galt, og forestillingen om at du ikke kan la noen av oss andre aller nådigst få lov til å leve i fred - på vår måte - uten at vi også har sett det imperialistiske "lyset ditt"...»

«Den medisinske forskning har nå gjort så enorme fremskritt, at det praktisk talt ikke finnes friske mennesker igjen lenger!»
                                                     Aldous Huxley.

«—Har du hørt at kondomer er på moten?
 
Nå må vi jo nesten koke folk, før vi kan ha sex med dem!»
                                                     —John Travolta i filmen «Generalens datter».

«Vi er ikke hva vi antar at vi er – men vi er det vi tror om alt og alle andre»
                                                     —Gammelt ordtak.

«Det vanskelige, er alt som er unnagjort i en fei: Det umulige tar bare litt lengre tid!»
   
                                                —Skikongen Fridtjof Nansen, som oppfant og igangsatte asyl for flyktninger.

—For det ennå tilsynelatende umulige, må vi jo sannsynliggjøre i tilstrekkelig grad. I det minste nok til at vi evner å tro det mulig først. For bare da oppnår det forutsetningen til å skje for øynene på oss og bli omgjort til en subjektiv erfaring som vi erkjenner som en sannhet – og slik faktisk skaper virkeligheten helt av oss selv uten å ane at det er vi som gjør det.

Med Guds eller Allah sin hjelp, naturligvis; ettersom hva vi også kan bestemme oss for om vi vil velge å samarbeide om å tro mulig, slik at det skjer i tillegg; og deretter opplever vi som regel at alt vi ønsker at skal skje, bortsett fra ett og annet egentlig utdatert nag fra én eller annen i egne øyne forsmådd selvmedlider som fortsatt befinner seg i sitt eget lille selvskapte helvete. Som jeg selv var inntil kvinnedagen i 1994.

I stedet for det marerittet vi inntil nå har latt oss begrense til i vår sære angstkultur; hvor vi må jules opp til alt vi tror at er den for alle éneste rette sannheten å velge blant sånn at vi bare hører på andre utenfor oss selv i stedet for at vi bare tar oss sammen og regelmessig lytter til Gud eller Allah gjennom bønn og/eller meditasjon; hvilket går ut på ett, da resultatet gjerne er det samme. I følge Transendental Meditasjons-kurset, er det mest effektivt med 20 minutter hver morgen i stille meditasjon, for på denne enkle måten tiliegne seg energi nok til at alt en gjør påfølgende går av seg selv. Sånn at vi blir til en velsignelse for oss selv og alt og alle vi omgir oss med. Det må vel være lov! Hvilken lov forteller noe annet?
                                                     —BearCY.

«Please feel free to be yourself:
—Everybody else is already taken!»
                                                    —Oscar Wilde.

«All truth passes through three stages:
            First, it is ridiculed.
            Second, it is violently opposed.
            Third, it is accepted as being self-evident.»
                                                    —Arthur Schopenhauer.

«The important thing is to never stop questioning!»
                                                    —Albert Einstein

Tidlig på 1900-tallet var Nicoli Tesla én av forskerne som var ansatt hos JP Morgan. Men han ble oppsagt etter å ha oppdaget tilnærmet gratis kurer mot kreft og overflod av gratis energi til alt og oss alle. Dette fordi at J. P. Morgan ellers ville kunne komme til å tape muligheten til å tjene seg like styrtrik på å selge dyr, oppmålt elektrisk AC-energi fra fossekraft som han hadde lurt til seg éneretten på.

I tilfelle du velger å la deg provosere av noe av det som står å lese på dette nettstedet, til å bli sint eller til å la deg såre av det, er det svært lite sannsynlig at det er mynta på – eller angår deg – i øyeblikket. Da bør du se fullstendig vekk fra dette. Og for å frigjøre deg fra påvirkningen: Forsikre deg om å himle med øya, trekke på skuldrene; og bevisst velge å i stedet konsentrere deg om å leve livet ditt innenfor dine egne premisser; hva vi på norsk kaller lyster og grenser! Sørg også for å lære deg å gi uttrykk for alle lyster og grenser du oppdager at du har ettersom de dukker opp, til alle det måtte angå, dersom du ønsker å skape et Himmerike på jord for deg selv.

All bare tilsynelatende sannhet som vi av omgivelsene våre lar oss mobbe til å tro virkeligheten vår om til synes det ekstra sårt at ikke alle andre også måtte velge å innse logikken i. Ja, rent ut sagt uansvarlig og kriminelt. Mens derimot sannhet som man har kommet til både gjennom egen erfaring i form av en såkalt nærdødenopplevelse som er en upresis beskrivelse av noe hellig og evig i tillegg til egen fysisk erfaring som en følge av denne og egen analytisk tenkeevne, synes det derimot ikke så viktig om noen eller ingen velger å ta til etterretning. Er det bare meg det går ut over at jeg tenker slik; så er det jo ikke noe galt som har skjedd. Men har vitenskapen – som jeg mistenker – latt seg kjøpe til å ta feil, så må Gud i form av alt og alle andre tilgi.

Dette nettstedet er med hensikt laga slik at det skal være enklest mulig å sperre ute for IT-sjefer som ønsker at de som bruker Internett hos dem skal slippe å snuble til å la seg påvirke av noe av det som står her. Ære være den hellige frie vilje hos hver enkelt, sier nå jeg!

Så lenge du selvmedlider og holder tett med lystene og grensene dine overfor alle det angår, sånn at du lar deg såre av dine egne forskrudde fantasier om folk, i stedet for å se dem for dem som de selv føler seg som; hvilket er en tilgivbar misforståelse inntil du har lært av den og derfor ikke føler behov for å gjøre det som skal til for å ende opp med å slå deg på følgene av den flere ganger.

Begår du derimot overgrep mot dem ved i tillegg å opptre som en hevngjerrig idiotjævel basert på din egen selvkonstruerte fantasi om dem som de av samme grunn mangler forutsetning eller evne til å vite noe om eller leve opp til, så begår du overgrep som du automatisk soner kama for i form av at vi får tifold (×10) igjen av alle og eksakt de samme følelser som vi snubler til å gi til hvem som helst av de som vi omgir oss med. Det være seg økonomisk eller på andre måter. Og vi opplever alltid å få igjen fra de mest uventede hold i form av alt og alle andre som også forholder seg til oss og ikke aner noe om skyldfølelser som vi måtte ha overfor andre. Sånn at vi uansett hva noen måtte føle at vi fortjener, må slå oss på alle sånne feil som vi begår mot noe eller noen annen utgave av Gud i skapelsen. Gud er og blir nemlig bare én og her i form av alt og oss  alle; også i form av deg selv. En om dette bevisst utgave av Gud vil ha betingelseløst kjærlig oppmerksomhet fra alt og alle og gir det derfor først til hva og hvem som helst. Og oppfatter seg som en av hvem som helst sine mange fortrolige venner og ferdig med det. Og gidder ikke å krangle med noen om noe.

Når vi derimot lykkes med å opptre trivelig overfor alt og alle som vi oppfatter som bevisste, oppnår vi derimot å få tifold igjen av dét, og det er noe helt annet.

Dette er nemlig ikke ment som misjon for noen sær og imperialistisk «éneste rette tro». Men derimot som min selvopplevde og derfor helt subjektive oppfattelse av hvordan alt henger på greip for meg. For deg muligens ikke-selvopplevde erfaringer og derfor bare å anse som objektive filosofier som du må føle deg fri til å velge og vrake blant. Helt etter ditt eget forgodtbefinnende. Du bør velge blant dem ettersom de gir gjenklang i deg og hvor tilforlatelige og fornuftig du selv velger å sannsynliggjøre og tro mulig at de er, for å oppnå forutsetningen til dernest å få gleden av å oppleve dem, som jeg har gjort. Her er fritt valg på øverste hylle: Velg og vrak!

Sett ut fra et evighetsperspektiv (kopieringsforbudsloven er ikke eldre enn cirka 200 år, rundlurt og tilrana seg av griske mennesker), vil jeg heller ikke forholde meg til kopieringsforbud fra denne siden av noe jeg selv har skrevet og ikke har kopiert av andre. Jeg velger derimot å la meg smigre, når jeg oppdager at noen har kopiert noe som jeg som har skrevet, og gitt det ut som noe de har funnet på selv. Eller at de ikke vet hvor de har det fra. Til nød lagt til en kildelink til den respektive sida, om man ikke er flau over det; for jeg lar sånt være opp til hver og én.

For er den gratis og fri til hva som passer best, blir informasjonen brukt til noe nyttig og bra og godt, uten at noen tjener seg styrtrike på det eller lar seg tilbe som et misforstått idol av mange som ikke gidder å tilbe sine egne minst like hellige ånder *) via sunn og nyttig/energigivende meditasjon. For sånt blir helt feil for meg: Alle idéene mine tilhører alle som eier evnen til å utnytte dem til noe ålreit og fornuftig, og som på denne måten er gode rollemodeller for andre!

* Den hellige ånd er – i min svært subjektive oppfattelse av hvordan virkeligheten henger på greip – lett å komme i kontakt med via stille/ord- og tankeløs bønn og dyp såkalt transcendental eller på norsk «bortenfor-tankebevissthet-skridende» meditasjon. Den hellige ånd fungerer i praksis som oversetteren mellom den – evig ett med Gud / Allah / den åndelige summen av Alt og oss Alle (alle bevisstheter) og derfor – alltid betingelseløst kjærlig oppmerksomme sjela di og det lettpåvirkelige – i egne øyne tilsynelatende ensomme, fryktsomme, sårbare, sykelige og dødelige – egoet. Sjela ser alltid alt bare ut fra et objektivt Skapelses-perspektiv, mens egoet mangler forutsetning til å oppleve noe som helst som noe annet enn subjektivt (hva får jeg ut av dette?-tankegang).

Det er ikke for ingenting at jeg skriver som jeg skriver. Jeg er opptatt av at alle bevisstheter; ikke bare de som skriker høyest, skal vises hensyn.

Og våg aldri å misbruke meg som noe slags idol som du kan tilbe, og som du kan tro mulig at kan løse alle problemene dine for deg – slik at du slipper å lære å løse dem selv – for Livets Skole er individuell! Den følger i mine øyne Karmaloven, som jeg derfor også har hatt et svare strev med å lære meg å følge. Gud er i min oppfattelse den åndelige summen av alt og oss alle. Den som oppfatter alt gjennom alt og oss alle. Den som egentlig inkarnerer alt og oss alle. Også mennesker som er åndelig uinteressert. Med andre ord vellykket hjernevasket til fysisk, ikke-åndelig tankegang. Inkludert deg og meg og alle som bryr seg om å være til. Og alt og alle er derfor de jeg er her for å tjene, så godt jeg kan. Innenfor alle lover og regler som til enhver tid gjelder, naturligvis: En Guds og Allah sin tjener, som jeg svært så subjektivt velger å føle meg fri til å betrakte meg som.

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Innhold til bokmerker lengre nede på denne siden:
Temaene nedenfor er ofte skrevet litt i lengste laget til å være behagelige å lese hele av. Når du føler at du har lest nok av ett av temaene nedenfor, er det da derfor bare å rulle videre ned til nærmeste regnbuelinje og lese videre fra denne. Klikker du på noen av dem, havner du tilbake her, og kan velge et annet tema du lurer på svarene mine på. Ikke velg å anta at jeg vil ta meg nær av det hvis du ikke leser alt; i fall halvparten er nok for deg!
Kristi Ord om idoltilbedelse
Réelle fakta om AIDS

Linker til fakta om AIDS
YouTube-filmer om AIDS
Hele dokumentarfilmer om AIDS
Den snilleste og uskyldigste planten
Hvordan enklest kurere «kreft»
Innholdet av amygdalin i et utvalg matvarer
Fra én fjær til fem høns om fugleinfluensa og «vaksiner»

Mine egne teorier i dag om Helse og sykdom,
og hvorfor jeg ikke lenger lar meg smitte av noen eller noe, med noe som helst!

Advarsel om norsk seksuallovgivning i forhold til mindreårige
Kileleken
Karmaloven

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-018.html#155

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
14de Kapitel. Almenfarlige Forbrydelser.

§ 155. Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 6 år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil 3 år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste, finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det.

Endret ved lover 5 aug 1994 nr. 55 (ikr. 1 jan 1995), 23 juni 1995 nr. 35, 4 juli 2003 nr. 76 (ikr. 1 sep 2003 iflg. res. 4 juli 2003 nr. 877).

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Dato:2001-06-19 01:15:00

Hei BearCY!

Jeg har lest igjennom store deler av "Puleskolen" din og det aller meste av det du skriver her er OK og sikkert veldig lærerikt for mange.

Jeg legger likevel merke til at du oppfordrer og anbefaler puling uten kondom. Etter slik jeg oppfatter deg er dette OK så lenge du sjekker deg for sykdommer regelmessig.

Dette mener jeg er til svært lite hjelp hvis en har fått f.eks. HIV-viruset like etter en test og har sex med 20 personer før neste test. Samtidig er det vel allment kjent at HIV ikke kan påvises før etter relativt lang tid etter en har blitt smittet. Da er det 20 mulige personer som kan gå rundt med smitte.

Som tidligere skrevet er det nok mange (relativt) uerfarne som leser dette, og hvis de trykker dette til sitt bryst og bruker dette som fasit på max nytelse, så har du gjort verden usikker for dem.

Jeg er enig i at puling uten kondom er det beste (både å bli pult og å pule), men dette bør ikke gjøres som en regel ved tilfeldig sex. Dette bør heller være forbeholdt personen en deler livet med og er trygg på eller evt. noen en virkelig stoler på. Jeg oppfatter ikke artikkelen din slik og heller ikke andre jeg har bedt lese den.

Jeg håper du har forståelse for min bekymring for dine formuleringer og håper du vil vurdere å skrive denne delen av artikkelen på nytt.

Ann Onym

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Kjære hr. «Ann Onym».

Siden min erfaring har har lært meg at jeg har valget, og derfor bevisst velger å erfare virkeligheten svært forskjellig fra slik du – kanskje ubevisst – velger, sier det seg selv at vi har forskjellig utgangspunkt for våre meninger, og at disse også vil gi seg forskjellig uttrykk. Dette betyr ikke at vi begge tar feil i våre teorier; det betyr bare at vi skaper erfaringene våre forskjellig ettersom hva vi unner oss å tro mulig om oss selv i forhold til oss selv og våre omgivelser. Kanskje også i forhold til hverandre. :o)

Det aller meste av hva vi lar oss oppdra til å tro på som grunnleggende sannheter, er i grunnen filosofi. Filosofi beskriver objektive alternative måter man kan velge om man vil tro mulig og erfare den samme virkeligheten på, og er derfor ikke noe poeng i å krangle om. Sannhet, derimot, er selvopplevd og må derfor defineres som subjektivt; da den derfor kun avhenger av oppleverens synspunkt. Sannheter er det derfor heller ingen vits i å krangle om; de er jo individuelle! ;o)

Jeg er med andre ord et menneske som tror at jeg må oppleve alt jeg uttaler meg om selv før jeg kan uttale meg om det. Og må plukke hele virkeligheten fra hverandre og sette den sammen for å se åssen den er bygget opp, før jeg kan tro på den. Eller kanskje rettere samarbeide med den om å tro den virkelig sånn eller slik ettersom hva Livets Skoles mange erfaringer krever.

Personlig, har jeg valgt å aldri tillate meg å velge å tro mulig at jeg kan la meg smitte med noe venerisk i hele mitt liv. Dette betyr ikke at jeg ikke har latt meg smitte med mer tilforlatelige ting, så som influensa; all den tid jeg fortsatt trodde på virus som virkelige og derfor også som mulig skadelige for meg. Det betyr imidlertid bare at jeg ikke har testet positivt på noen kjønnssykdom noen gang, og derfor mangler erfaring i hva det innebærer når det gjelder symptom av smerte og så videre. Jeg tester meg også jevnlig gratis hos Olafia, for å gi meg selv en god følelse i forhold til alle som måtte mene noe annet; basert på deres egne selvvalgte/forskrudde fantasier om meg, fordi de ikke kjenner (/tør å bli kjent med) meg over hodet.

For å gi kroppens eget forsvar best mulige forhold, må blodet opprettholdes basisk.

Transitioning Your Diet To Alkaline Foods
—8m20s—480×360p

Cheapest Ways to Make Alkaline Water
—15m15s—480×360p

Make Alkaline Water

Når vi oversetter alkaline fra engelsk til norsk må vi velge ordet basisk og ikke ordet alkalisk, slik mange oversettere dessverre kommer i skade for å gjøre. Kjemiske stoff og væsker som på norsk benevnes som alkaliske er nemlig etsende. Og har ikke noe med syre eller base å gjøre. «Surt og basisk» heter på engelsk «acid and alkaline».

Dette vedlikeholder vi best, når vi får i oss nok rent vann og salt(Blodet vårt består av cirka 0,9 gram salt pr liter vann); utover de to desiliterne som du drikker til hvert måltid mat; som jo også bør inneholde nok salt til at vi evner å opprettholde den elektrisk ledende saltbalansen i kroppen vår. Antall liter rent vann man bør drikke i døgnet, variérer, og er helt individuelt. Dette regulerer du lettest ved å kikke på urinen din mens du tisser. Den bør helst variere mellom helt fargeløs/hvit porselen og lysegul som siv nederst i skåla. Blir det en sterk gulfarge som eplemost eller pils eller enda mørkere gulfarge i skåla, så betyr dette at blodet ditt lider av mangel på oksygenrikt vann, og evner således ikke å skylle alle avfallsstoffene som skaper smerter ut av cellene i kroppen din, ei heller melkesyra ut av musklene dine; slik at du av samme grunn, av og til, eller hele tiden, opplever smerter eller også sykdom som normalt i kroppen.

Det er også viktig at vi stresser ned, ved å sørge for å ta alle de små-initiativ som skal til for å føle oss trygge på oss selv og hverandre, og – sist men ikke minst – sørger for å ha det gøy og trivelig i hverandres selskap. Da kan forsvaret i kroppen vår takle hva som helst av "alle de bakterier (eller virus – så lenge du fortsetter å la deg dupére til å tro dem mulig farlige) som alltid finns overalt" Som i mine øyne alltid vil beholde retten til å føle seg som sine egne symbiotiske medskapninger med oss og like gyldige skapere av alt som skjer her, ved hva de av oss som lar seg forføre til å gi igjen med samme mynt og skape mulig, som forsvar til det den petrokjemiske legemiddelindustrien ønsker at vi tror mulig om dem.

Som om vi lar oss forføre av den blinde som argumenterer for hvorfor her ikke er noe å se; eller for «den griske Sykdomsindustrien, som sørger for at regjeringene våre forbyr tilgang til alle de éneste og naturlige legemidlene som virkelig virker, som den ikke kan ta patent på, og av "økonomiske grunner" bare av denne grunn forbyr dem; fordi det er naturen som er copyrightholderen; slik at de regnes å tilhører oss alle, og ikke kan tas tilstrekkelig grådig betalt for idéen til» til at det lønner seg for dem å bry seg om og elske. Jeg tar meg heller ikke betalt for idéer; da jeg velger å tro mulig at alle idéer tilhører alle de som kan bruke dem til nytte for oss alle.

Når vi derimot unngår å drikke rent vann, og bare drikker vanndrivende luredrikker som inneholder vann, men som slettes ikke er det, og derfor mangler vannets rensende egenskaper: De drikkene som trekker væske ut av blodbanen og over i urinblæra, i stedet; da får vi gul eller mørkere urin…

Når vi i tillegg stresser oss opp, ved å skape og vedlikeholde en kunstig – media-indusert – paranoia overfor folk vi har bestemt oss for å tenne oss opp til å ha sex med – til etterpå ubevisst/automatisk å anta at de av ond vilje bevisst har smittet oss med noe dødelig eller plagsomt…

…skaper vi surt blod. I surt blod evner ikke forsvaret i kroppen vår å forsvare oss mot noen som helst av "alle de opprydningsbakterier som alltid finns overalt". Da blir vi syke og dør i lidelse. Og kan la oss forføre til å projisere (/skylde på) grunnen til dette over på hva som helst:

Når vi har hodepine og spiser en hodepinetablett, har vi fortsatt hodepine. Vi kjenner den bare ikke, fordi vi i øyeblikket lider av en hodepinetablettforgiftningsskade i nervene våre. Når kroppen vår omsider har klart å fordøye den bivirkningsmettede giften i tabletten, blir smerten som har vært der hele tiden igjen følbar i bevisstheten vår i tifold, slik at vi kan velge å la oss forføre til å ta en ny tablett. 

Hvis vi i stedet for å svelge alvorlig bivirkningsskapende hodepinetabletter – med gift som over tid hoper seg opp og lagrer seg i kroppen vår – om vi i stedet svelger en salttablett med et par store glass vann, da fjerner vi derimot årsaken til smerten. Når blodet har fått nok ren væske i seg til å skylle cellene som smerter rene og til å rense vekk avfallsstoffene og melkesyra som forårsaker smertene — så går smertene over langt mer permanent. :o)

Dette kan sammenliknes med når vi er ute og kjører bil, og så lyser oljelampa. For å fjerne symptomet – slik legemiddelindustrien oppfordrer oss til – skrur vi ut pæra. Da lyser ikke lenger oljelampa, slik at vi kan kjøre videre. Imidlertid, er det fortsatt mangel på olje i motoren; oljelampa lyste jo ikke for moro skyld! Så når vi etter enda noen dager opplever å få utbrent motor, som må skiftes, før vi kan kjøre videre; er dette standardmåten som legemiddelindustrien behandler kroppene våre på, ved hjelp av industri("diett")mat som er laget slik at vi skal bli sultne og feite og deprimerte og syke av den, og medisiner som påstås å bøte på skadene; men som i stedet induserer dødelige bivirkningssykdommer: Hurra for "de frie markedskreftene" og det globale kommersielt styrte samarbeidet om å fremskynde dommdag! Hyll androïden Jahvé og kretsen rundt ham: OljeEnergi-, Rustnings-, Mat- (Industriskog- og -landmisbruket), og den kommersielle Legemiddelindustrien, som ved hjelp av effektiv markedsføring har klart å lure halve USAs mannlige befolkning til å la seg avhenge av Viagra! Pasientene er gjennomsnittlig 30 år!!! ;o)

Husk også at vann som er tilsatt kullsyre, er så surt at det spiser opp og på denne måten hindrer blodet fra å oppta kalsium fra maten vi spiser; så drikk rent vann uten kullsyre til daglig. Alle celler i kroppen vår trenger kalsium, for at ikke celleveggene skal lekke. Og når det ikke er tilgang på kalsium fra maten, løses kalsiumet i skjelettet opp i blodet i stedet. Drikker du kullsyreholdig vann eller -leskedrikker oftere enn én flaske én dag i uka; havner du på denne måten i skade for å fremskynde beinskjørhet! ;o)

Alle drikker som inneholder sukker eller annet søtningsstoff, inneholder dette, kun for å kamuflere syreangrep på kroppen. Denne syra tømmer nemlig blodet for væske når du drikker den, i stedet for å fylle det. Dette medfører at blodet ikke har nok væske i seg til å skylle melkesyra og avfallsstoffene ut av cellene i musklene våre, og så får vi surt blod, som hindrer giftstoffene i kroppen fra å renses ut. Og så blir cellene i kroppen gamle og dør. Celler fra menneskekroppen som lever i laboratorium, kan leve evig, all den tid de befinner seg i basisk væske som hele tiden renses og forsynes med tilstrekkelig næring. Der er når næringen opphører eller cellene ikke får rene nok omgivelser, at de blir gamle og dør.

Vann fra springen, er av industrien tilsatt bundet klor og av og til (i USA) også fluor. Dette er dødelige gifter, som samler seg opp over tid, i cellene; og hindrer dem i å leve så lenge du gidder, og i stedet tvinger livet av deg altfor tidlig. Fordi den kommersielle vitenskapens legemiddelindustri velger å dupére oss trill rundt til å anta at det er "så sundt for tennene".

Dette betyr at alle såkalte "juicer", "bruser" og "safter", som er fremstilt ved å tilsettes kranvann i USA, i tillegg til klor, også inneholder fluor; som over tid er svært giftig for kroppen vår.

Jeg går ut fra at vi har en svært forskjellig oppfattelse av virkeligheten som sådan. Selv opplever jeg hva du kaller «virus» (f.eks. influensa og HIV) som et produkt av syk fantasi og frykt (en gjennomført mangel på betingelsesløst kjærlig oppmerksomhet rettet mot det du «velger å la deg forføre til å være redd for; eller rettere sagt: Skaper deg forestillinger du «for sikkerhets skyld» kan la deg skremme av, så du oppnår en tilforlatelig unnskyldning til å i det minste føle deg «aggressivt i forsvarsposisjon» overfor de for deg da ukjente sider ved den, de eller det som du da projiserer/spiller av de forskrudde selvskapte/media-/filmpåvirkede forestillingene dine over på; og som du omskaper til syndebukker ved å skylde på, som årsakene til disse forestillingene, etter at skaden er skjedd; og de ubevisst pliktskyldigst har utført dine verste mareritt om dem»), og i tillegg et resultat av den delen av virkeligheten som jeg ikke ønsker å forholde meg til, nemlig skrekkpropagandaen til de kommersielle krefter som kaller seg «nyhetsmedia», og som ensidig eller i unødig stor grad kun fokuserer på død, lidelse og bekymring – mens de gjemmer seg bak og unnskylder seg med påstanden om at de forestillinger om hvem som helst som man kan velge å føle fullstendig mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet i forhold til, er «dét folk flest velger å betale mest for».

—Hvorfor skulle de velge dét? Er folk flest å regne som dumme i hodet? Jeg velger å være optimist og vil derfor ikke samarbeide om å tro mulig noen slik bakvendt forestilling, nei!

Jeg er mer opptatt av å forholde meg til virkeligheten som Livets Skole – av å være opptatt av å utforske følelser og øve meg i å føle betingelsesløst kjærlig oppmerksomhet overfor meg selv; så jeg får overskudd på den samme følelsen å utveksle videre med hvem som helst – enn av å se meg blind på statistikk og derfor bare jatte med det med media medjattende flertallet, som ikke gidder å tenke sjøl. Vel sjekker jeg meg selv regelmessig et par ganger i året; også i forhold til HIV og andre kjønnssykdommer, noe jeg mener er en menneskerett å få lov til i forhold til alle de som er glade i meg, siden disse dessverre ikke deler mitt frilynte syn på virkeligheten.

Jeg forholder meg ikke til sykdom i mitt smertefripuleïnstruksjonsokument, fordi jeg oppfatter sykdom som et énsidig produkt av selvdestruktiv og derfor – sett ut fra mitt énsidige og subjektive syn – bakvendt tro (destruktiv skaperevne).

Selv erfarte jeg kun «planlagt sykdom» i fem år av mitt liv, etter at jeg etter mye arbeid klarte å endre og etterhvert slutte å tro at det var mulig for meg å «automatisk bli syk, helt av seg selv», kun på grunnlag av at dette anses som en «naturlig» del av virkeligheten for de som velger å tro (skape) dette mulig (jeg har også latt meg psyke ned til å la meg overbevise til å tro på dette som sannhet tidligere; det er en enkel feiltagelse å la seg forføre til å ta. Du kan sammenlikne det med å bestemme deg for å slutte å tro at du er «avhengig av jevnlige doser med nikotin/tobakksrøyk» eller å bestemme deg for å slutte å misbruke noen form for dop; for da må du også bevisst ta den omleggingen i sinnet som det er å velge å tro at det er sant, før du slipper deg løs og erfarer og på denne måten skaper det som virkelig for deg. Og da er det sant for deg resten av livet, eventuelt inntil du velger å la deg psyke ned til å la deg såre av ett eller annet, nok til å la deg friste til å gjenoppta den dyre uvanen. ;o).

I stedet for å sløse vekk energien min på å bekymre meg for alt som kan gå galt, forsøker jeg nå derfor i stedet å oppdra meg selv gjennom å huske å hente meg inn igjen og i stedet velge å snu den samme energien fremover; til å velsigne meg selv og virkeligheten jeg omgir meg med. Dette blir således igjen resultatet av alt jeg opplever. Dette resulterer igjen i en frihet fra oppmerksomhet om «tilfeldigheter», «sykdom» og «død», som den såkalte vitenskapen "av økonomiske grunner" ikke gidder å betrakte som umulig. Nettopp fordi den baserer sine kunnskaper på blind statistikk om tilsynelatende «like» individ, og ikke på personlig utvikling hos hver enkelt av oss; som jo burde være mer normalt. Vi er alle både unike og énestående, og det er ikke noen av oss som IKKE er dét. Vi er hver vår del av skaperne av alt som skjer her. Vi kan bare være oss selv på vår individuelle måte, for å passe inn i alle sammenheng i skapelsen. Det er derfor helt normalt og naturlig å være unik og énestående! Stikk i strid med alt vitenskapen iherdig forsøker å dupere oss til å tro (/skape) motsatt mulig: For se, det skjer!

Av egen erfaring vet jeg at illusjonen som vitenskapen velger å kaller «død» er umulig for noen å oppleve, all den tid de ikke ved sin selvdestruktivt hjernevaskede tro skaper det virkelig for en kort stund, gjennom å velge å se på døden som mer, både sannsynlig og attraktivt, enn livet. Gidder du ikke å la deg forføre til å tro på sånt vrøvl, skaper du et vakuum i Gud, og suger til deg erfaringen om at det i stedet oppstår en fullstendig bevisst énhet med alt og alle; eller en total bevissthet om og med alt og alle i evighet. Til stor irritasjon for alle som hittil har tjent store penger og utøver grådig makt over oss alle på grunn av angsten, isolasjonen og selvmedlidenheten du ellers lydig av dem lar deg forføre til å skape deg ved gjennom bekymring å tro mulig.

Det vitenskapen kaller «liv» er bare en tilsynelatende fysisk atskillelse fra den fullstendige énhet, hvor vi går i livets skole i tilsynelatende énsomhet og samler på følelser. De som ønsker å lide tillater seg dette. Éne og alene fordi de mangler denne spesielle følelsen de gjennomlider i øyeblikket fra resten av evigheten. Når de har fått nok av den, kjeder den dem i tilstrekkelig grad, slik at de frivillig utvikler seg videre til neste klassetrinn i livets skole, og gjør noe med det. Vi befinner oss alle på hvert vårt klassetrinn i Livets Skole. Ingen av oss befinner seg på samme klassetrinn noen gang; derfor betyr ikke dette at noen er mer eller mindre utviklet eller verd enn andre; eller har mer eller mindre å si. Alle er vi hver vår del av Gud. Dette betyr i grunnen at Gud deler seg opp i alle sjelene som er oss, og inkarnerer oss alle. Gud er utenfor tid og rom, og derfor ikke begrenset av disse. Vi er alle Gud i denne oppfattelsen av "ham".

Du mener kanskje å tro at jeg er kynisk. Betingelseløst kjærlig oppmerksomhet innbefatter respekt for den hellige frie vilje hos hver enkelt, og gir ikke rom for å begå det overgrep som det ville være å nekte noen den følelse de fra resten av evigheten mangler, uansett hvor negativ eller uønsket min meget spesielle oppfattelse av virkeligheten måtte anta at den er for alt og alle andre òg (imperialistisk misjon). Nekter jeg en annen å samle på følelser som jeg (min spesielle del av Gud) allerede har samlet nok av og derfor kjedes av, nekter jeg samtidig vedkommende å utvikle seg – innenfor sine egne forutsetninger og premisser – eller, om du vil, «opp» på mitt nivå. Dette vil etter min erfaring medføre at vedkommende faller hen i apati, eller begår selvmord; for så å reïnkarnere i en ny kropp, utenfor min begrensende rekkevidde, for videre å fortsette å samle på de samme følelsene som jeg nektet vedkommende å samle på i min nærhet der. Dette kaller jeg sløsing med både tid og energi for Gud (årsaken til at det er straffbart å misjonere i de fleste buddhistiske land!).

Gud (den åndelige summen av alt og oss alle; også kalt den kollektive bevissthet hinsides tid og rom) er her for å samle på alle typer følelser gjennom oss alle. Gjennom alle våre liv. Du er den éneste som kan leve livet dittdin måte. Ingen kan leve livet ditt bedre enn du kan, eller bestemme over deg hva du skal føle eller tro, eller at du må følge noen slags Jantelov, bare for å tilfredsstille en eller annen «hip» journalists meget spesielle oppfattelse av hvordan alle liv best skal leves, for å falle inn under kategorien «normale»; uten at de samtidig går på bekostning av din skjebne og følelse av frihet, lykke og fullkommenhet. Den er din å forholde deg til, og ingen annens å tukle med! Derfor må det jo få lov til å være slik for alt og alle andre òg!

Når det gjelder hva vitenskapen kaller «virus» er ikke dette virkelig som sådan. De eneste fremstillingene av HIV som finnes, er tegninger som viser hva vitenskapen teoretiserer den til: Hva HIV helst bør være. Hva vitenskapen finner i blodet ditt når den sier at du er smittet med et «virus» er antistoffene som forsvaret i kroppen din har skapt mot frykten (den fullstendige mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet for; fryktenergiangrepet rettet mot cellene i din egen kropp) for at du automatisk «kan» ha blitt smittet med noe som ligger utenfor din kontroll og din hellige frie vilje å tro på (all den tid du velger å tro (/skape) at du ikke lenger er en hellig og medansvarlig like hellig utgave av Gud den allmektige Skaper, så oppfatter du ikke viljen din som hellig heller; og derfor ingen annens tilsvarende). Dette skaper i sin tur i sinnet ditt, fryktenergiangrep som du bombarderer kroppen din med, og som i sin tur utløser utskillelsen av antistoffene mot det du (når som helst i løpet av hele livet ditt) tror du i øyeblikket lar deg (i fremtiden ser tilbake og tror du har latt deg?) angripe av. Lar du deg ikke bevisstgjøre i forhold til dette, og lar deg blindt styre av den kollektive bevissthet i kulturen du lever i, slik at du overlater til det felles trossystem som de du stoler på og forholder deg til, deler med deg, lar du deg samtidig automatisk bli et offer for dine egne illusjoner som du deler med disse (at du erfarer hva vi kaller «sykdom» eller «død»).

Dette er i grunnen temmelig komplekst og vanskelig å beskrive med ord, men jeg har forsøkt å krysslinke dokumentene mine for å skape en oversikt som gjør det mulig å få en slags sammenheng ut av dette. Du må også huske på at dokumentene mine hele tiden er i utvikling, og ikke er noe statisk dokument som plutselig har oppstått for så å vare evig. Jeg har korrigert og finjustert teksten i alle opprinnelige dokument siden 1996, og har skrevet på Puleskolen siden 1996 (Puleskolen var dét som satte meg på idéen om å lage et nettstedet i førsteomgang; noe som har vokst ut over alle proporsjoner, og blitt uoversiktlig for meg å forholde meg til. Så om du ser åpenbare feil, blir jeg overlykkelig for tilbakemeldinger som gir meg anledning til å gjennomføre lenge etterlengtede oppdateringer: Jeg tenker selvfølgelig veldig annerledes i dag, i forhold til den gang!), og tviler på at jeg blir ferdig med det første. Alle de øvrige sidene på nettstedet mitt (inkludert denne) er også under utvikling hele tiden, ettersom jeg lærer nye ting om meg selv. Svært få av sidene på hjemmesiden min ser ut i dag som de gjorde i 1996; da jeg begynte å publisere dem på nettstedet mitt på Internet første gang.

Jeg er opptatt av å helbrede meg selv, slik at jeg kan hjelpe hvem som helst som måtte finne det for godt å spørre, med å lære seg å helbrede seg selv på sin måte.

Jeg har av egen erfaring lært at bare summen av alt og alle = Gud; og at derfor ingen kan ansées som verdige min forakt; uavhengig av hvem man i øyeblikket har misbrukt penger og energi på å skape forestillingen om at det er hippest å forakte i media; slik at alle føler de har en syndebukk, og derfor lar seg dupére til å tro at de slipper å rydde opp i sine egne liv, og blir passive og apatiske TV-tilbedere.

Også alle bakterier som gjester og lever symbiotisk i kroppene våre, er for meg sine egne, likeverdige deler av Gud.

Når jeg kommuniserer med bakteriene mine (som i følge David Attenborough i et naturprogram (som jeg har tatt opp fra SVT2, 9/9/2001) utgjør omtrent 90 prosent av alle celler i kroppen vår – i antall; ikke i størrelse! :o) gjennom å gi dem betingelseløst kjærlig oppmerksomhet og tillit, oppnår jeg en frisk og smertefri kropp. Da først kan jeg gi meg selvtillit til å hjelpe dem til å føle seg trygge på meg og fri i forhold til meg, samtidig som de kan føle seg satt pris på av meg, som mine samarbeidspartnere i å holde kroppen min ung og frisk, slik at de plutselig får anledning til å «gi meg igjen med samme mynt» på den måten.

Virus (samt kreft, hjerte- og blodsykdommer, alle lidelser som kommer av væskemangel; i tillegg til en mengde annet rart :ç) er en menneskeoppfinnelse, som ikke eksisterer annet enn i de av menneskenes fantasi som tillater seg å tro dem ikke bare mulige, men som mest sannsynlige for seg.

Når du bombarderer kroppen din med fryktenergiangrep, tvinger du de symbiotiske gjestene i den til å lage antistoffer mot stedene i kroppen du tillater deg å føle frykt (total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet) overfor. Og når så legevitenskapen finner disse antistoffene i kroppen din, velger den å anta at du automatisk – mer eller mindre ubevisst – har latt deg smitte med et «virus». Og disse antistoffene gir seg uttrykk ettersom hva vedkommende selv eller bekymrede pårørende/leger velger å sannsynliggjøre for seg selv nok til at de evner å tro mulig at vedkommende har latt seg «smitte» med. Bakteriene som befinner seg i denne del av kroppen din, lar seg således provosere av ubalansen antistoffene dine skaper til å sette inn et motangrep som du videre opplever å bli syk av.

Dette fordi vi alle deler den kollektive bevissthet (om vi oppfatter det som aldri så ubevisst når vi sjelden eller aldri tillater oss å meditere, og derfor i stedet tillater oss å la oss distrahere og såre av alt mulig annet rart. Ei heller når vi ikke drømmer om natten; for da er vi oss selv fullstendig, sammen med alt og alle andre vi drømmer om og drømmer sammen med (tankenes og drømmenes rike – eller Himmerike – er med andre ord mer virkelig enn den fysiske virkeligheten i illusjonen om tid og rom; for det er denne åndelige virkeligheten som den fysiske virkeligheten skapes fysisk av)). Vi benytter oss alle av den kollektive bevissthet til å skape den fysiske virkeligheten slik vi opplever den – såpass tilforlatelig – at vi alle kan samarbeide om å forholde oss til den som like virkelig for hverandre, og slik skape den verden vi velger å tro vi «ser» (projiserer). Og i denne kollektive bevissthet som vi alle deler, ligger blant annet det genetiske uttrykket for hvert enkelt fryktenergiangrep, som vi kaller «frykten for virus»; slik at vi tiltrekker oss dette ubevisst.

De som ikke forstår dette oppfører seg altså i stor grad som den blinde som forsøker å argumentere for «hvorfor her ikke er noe å se», og derfor også til og med handler utfra den imperialistiske forestillingen om at dette er «like sant for alle».

Antistoffene forårsaker i disse tilfelle eksakt så stor skade på bakteriene i kroppen vår, som vi kan tillate oss å drømme om og tro at vi er syke, at det oppstår en ubalanse i bakteriefloraen vår slik at vi igjen kan oppnå en tilforlatelig årsak til å la oss dø av det, eller i det minste oppnå «arbeidsuførhet» (frihet til å helbrede oss selv ved å være oss selv nok; noe vi som «veloppdragne» selvforaktende individ ellers aldri unner oss) for et kortere eller lengre tidsrom.

Vitenskapen bak sykdommens vesen tillater ikke dagens såkalte legevitenskap seg å forholde seg til over hodet. Éne og alene fordi legevitenskapen kun velger å forholde seg til blind statistikk, som kun betrakter oss mennesker som passive vesener som ingen ting kan gjøre med vår egen helse; at vi alle automatisk «er» ofre eller umyndige ting som ikke har noen egen makt til å styre helsen vår med hva vi til en hver tid måtte velge å tro er mulig. Og når vi har latt oss overbevise til å tro dét; ja, da unner vi oss jo ikke forutsetning for annet!

Og det er tillatt å tenke slik i vårt bakvendtland! Men da bør det også være tillatt å tenke selvstendig, og helsebringende, og at vi også kan velge å tillate oss å tro på oss selv i tilstrekkelig grad til at vi kan oppnå å være friske og leve evig. Noe annet er umyndiggjørende og bør derfor også kunne kategoriseres som kriminelt eller lovstridig å forsøke å håndheve overfor andre likeverdige individ.

Vi er alle forskjellige, ettersom hvilken modningsprosess vi befinner oss i. Og det er nettopp slik det skal være. Vi går alle i livets skole, i hvert vårt like individuelle «klassetrinn», og her skal vi lære å være oss selv på en så hyggelig og samarbeidsvillig måte som mulig i forhold til alt og alle som forholder seg til oss på sin spesielle måte; slik at de oppnår anledningen til å unne seg å gi igjen med samme mynt på den måten.

Lar vi oss i stedet psyke ned av nyheter eller massemedia til å tro at vi må rollespille oss selv helt «lik» ett eller annet idolideal som ikke forholder seg direkte til oss, og at vi videre må la oss tvinge til å oppfatte oss selv som mindreverdige, dersom vi ikke får det til? Da lar vi oss forvirre fra den oppgaven vi faktisk til enhver tid lar oss skape av Gud til å tjene (være oss selv i forhold til alt og alle, føle våre egne følelser i forhold til alt og alle og forholde oss til dem gjennom deres, og lære å utvikle oss gjennom våre egne erfaringer, slik at vi slipper å måtte la oss tvinge til å inkarnere den samme type liv om og om igjen fordi vi ikke evnet å skaffe oss nok av de samme følelsene nå.), da klarer vi ikke å leve opp til skjebnen vår på en måte som gjør den morsom, lykkelig, trygg og fri i forhold til alt og alle vi omgir oss med; noe som jo burde være målet hvis vi ønske å oppnå fred og samarbeid i alle livets sammenheng. Og dessuten å leve evig; noe som er umulig å oppnå i en verden projisert full av «mulige onde fiender som kan være farlige; helt av seg selv».

Det er Janteloven som isåfall bør kriminaliseres; ikke at vi følger Gud (summen av alt og alle som forholder seg selvstendig til oss) sine premisser for vår oppførsel mot dem. Gir vi dem anledning til å gi oss igjen med samme mynt på en negativ måte, har vi kun oss selv å takke for resultatet vi oppnår. Ingen annen. Det samme gjelder for vår oppførsel overfor bakterier som bor i kroppene våre. Tillater vi oss å la dem føle seg velkomne, og satt pris på av oss, blir det plutselig mulig for dem å gi oss igjen med samme mynt på den måten. Da oppnår vi plutselig fred, frihet fra smerte, fremgang og filibombombom, i evighet. Eller så lenge vi gidder eller har lyst.

Det går an å trene seg opp til å forholde seg til den kollektive bevissthet på en sivilisert måte. Alle de som ikke tror at dette er mulig for dem selv; eller for andre å oppnå, har ikke selv tillatt seg det ennå. De er inne i en modningsprosess som vi må tillate dem å forholde seg til, innenfor sine egne premisser og sin egen individuelle modningsprosess, så de etter hvert skal komme til den slutning at den kollektive bevissthet faktisk er mulig å forholde seg til andre gjennom, også i våken tilstand.

De av oss som i øyeblikket forholder oss til den kollektive bevissthet direkte, kan like lite begå det overgrep det ville være å forvente at alt og alle andre også gjør det; selv om vi kun i egenskap av oss selv har anledning til å kjenne oss igjen i alt og alle. Vi må i stedet tillate oss å betrakte dem som at de er på vei. Og tillate oss å glede oss over fremgangen de oppnår, innenfor sine egne spesielle premisser her og nå, til enhver tid.

Vi må velsigne dem, slik at de klarer å etter hvert få øye på lyset sitt når de føler seg modne til det, og ikke før; slik at de ikke i stedet vil kunne velge å la seg skremme av en fordreiet forestilling om det til å være i veien for utviklingen deres da, til ikke å ville forholde seg til det overhodet. For da har også vi tapt!

Meditasjon er altså det motsatte av distraksjon! Ikke rart at meditasjon er så upopulært i den Jahvétilbedende angsttradisjonen!

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Ønsker du flere «argument» for å unne meg å slippe å pule smertefremkallende gummi, får jeg sitere Jesu ord:

Oversatt fra engelsk av Bear Cattlisle YAWNERSON. Utdrag fra Et Kurs I Mirakler (A Course In Miracles; ACIM) ISBN_87-7759-193-3. Kanalisert og skrevet ned av en avdød ateïstisk (oppdratt i en jødisk familie) kvinnelig psykiater i USA fra 1964 til 1972. Diktert i jeg-form av Jesus Josefsen (Yeshua ben Yussuff), med mer enn åtte hundre detaljerte sitat til Det Nye Testamente, og ment som en korreksjon til disse i bibelen, med morsomme og svært tilgivende forklaringer til: «Hvorfor de umodne disiplene misforsto meg». Han forsøker å gå foran med et godt eksempel til etterfølgelse, og gjøre den grusomme arven etter Jahvé/Jehovah/El/Allah/Amen Ra og Moseloven utdatert. Men disiplene hans misforstår og gjør ham bare om til enda et tilbedelsesobjekt, et nytt idol; en ny antikrist av stein å frykte.

Formålet med kurset, er en gjennomført opprydning i tankegangen vår; slik at vi lettere kan lære oss å resonnere like klart og betingelseløst kjærlig oppmerksomt som Jesus velger å gjøre. Her hjelper han oss å frelse oss selv; da han ikke kan begå det overgrep det ville være å frelse oss for oss, før vi føler oss modne til å ta skjeen i egen hånd og gjøre det selv, uten å skape karma for seg selv som han i sin tur da må sone ved å inkarnere enda flere liv som vil lære ham hva han har gjort. Og sånt sløseri med liv har han jo ikke anledning til å unne seg dit han er på vei!

Her gjengis øvelse 170 av til sammen 365 øvelser; én for hver dag i året. En slags selvvalgt og «selvpåført hjernevask»: Leser du dem hurtigere, går du glipp av refleksjonene over erfaringene som kurset gir, og da misforstår du kurset; slik du går glipp av målet til kurset, som er å lære deg å utføre mirakler. Jeg har en kamerat, som er katolikk. Han leste på trass hele boka på 1255 sider i løpet av fire uker, og syntes nettopp av samme grunn at den bare var helt bak mål. Som kurset selv forklarer det i begynnelsen av boka. Jeg plukker imidlertid ut denne øvelsen her, da den på en god måte beskriver hva idoltilbedelse handler om, og hvorfor det er så skadelig. Boka er oversatt til norsk riksmål tilsvarende bibelens 1930-revisjon, er på 1241 sider, og ble gitt ut i softcover/pocket, i november 2010 til ca kr 500,- pr eksemplar. Den finnes forøvrig også på både dansk, svensk og engelsk i hardcover tilgjengelig for bestilling via samme link eller din lokale bokhandel. Den engelske originalversjonen går delvis på rim, og er derfor kanskje enklere å lese og huske etterpå for oss som har gleden av å forstå og kunne bruke språket. Her er bare meningen oversatt til riksmål; da jeg fant bokmålet å være for ordfattig. Jeg oversatte denne teksten allerede i 1999, da jeg var altfor utålmodig til å vente på den norske offisielle oversettelsen som dro ut i langdrag; derfor er denne noe forskjellig. Jeg studerte boka selv fra 1994, da jeg først fikk en tidlig utgave uten nummerering av setningene, og kjøpte ny da den kom i hardcover. Dette studiet varte til 2008. Nå bruker jeg den bare som oppslagsbok å lære meg å være snill mot alt og alle som forholder seg direkte til meg av:

«Det er ingen grusomhet i Gud og heller ingen i meg.

1. Ingen angriper uten å ha til hensikt å skade. 2Dette har ingen unntak. 3Når du tror at du angriper i selvforsvar, mener du at det å være grusom gir beskyttelse; at du er trygg på grunn av grusomhet. 4Du mener at du tror at det å skade en annen gir deg frihet. 5Og du mener at å angripe er å bytte bort tilstanden du befinner deg i nå med noe bedre, tryggere, mer sikkert fra farlige invasjoner og fra frykt.

2. Fullstendig gjennomført sinnssyk er idéen om at det å forsvare deg fra frykt er å gå til angrep! 2For her blir frykten din avlet og matet med blod, for at den skal vokse og svulme og rase. 3Og slik beskytter du frykten din i stedet for å unnslippe den. 4I dag lærer vi ei lekse som kan spare oss for mer forsinkelse og unødig ulykke enn vi kan forestille oss mulig. 5Den er dette:

6Du skaper alt du beskytter deg mot, for ved ditt eget forsvar mot det blir det virkelig og uunngåelig for deg. 7Legg ned dine våpen, for kun da vil du være i stand til å velge å oppfatte dem som falske og ubrukelige pyntegjenstander for deg.»

3. Det virker som om det er fienden på utsiden av deg som du angriper. 2Enda setter forsvaret ditt opp en fiende på innsiden; en fremmed tanke i krig med deg, som berøver deg for fred, splitter sinnet ditt inn i to leire som virker fullstendig uforsonlige. 3For kjærlighet har nå en «fiende», en motsetning; og frykt, den fremmede, trenger nå ditt forsvar mot trusselen som jo egentlig er deg.

4. Hvis du er påpasselig når du tar i betraktning de midler som ditt innbilte selvforsvar skrider frem med på sin innbilte vei, vil du oppfatte premissene som disse idéene bygger på. 2Først er det åpenbart at idéer må forlate sin kilde; for det er jo du som angriper, og må derfor være den som har unnfanget idéen. 3Allikevel angriper du noe utenfor deg selv, og skiller sinnet ditt av fra ham som angripes av deg, med fullkommen tro på at splittelsen du lagde er virkelig.

5. I neste omgang har du således gitt kjærlighetens egenskaper til dens «fiende». 2For frykt blir nå din trygghet og beskytter av din fred, til hvem du henvender deg for trøst og lindring, samt for å oppnå frihet fra tvilen om din styrke, og håpet om hvile i drømmeløs stillhet. 3Og ettersom kjærlighet er avkuttet fra det som tilhører den og bare den alene; kjærlighet blir herved tillagt egenskapene til frykt. 4For kjærligheten vil be deg om å legge ned alle forsvar som rett og slett toskete. 5Og våpnene dine ville ganske sant smuldre til støv. 6For dét er hva de er.

6. Med kjærligheten som fiende, må grusomheten bli til gud. 2Og guder krever at de som tilber dem, adlyder dem blindt, og nekter å stille spørsmål ved hva de dikterer. 3Brutal straff måles opp og deles ubarmhjertig ut til de som stiller spørsmål ved om kravene er fornuftige eller tilregnelige og gyldige. 4Det er deres fiender som er urimelige og sinnssyke, mens de selv, alltid er nådige og rettferdige.

7. I dag betrakter vi denne grusomme gud sindig og rolig. 2Og vi noterer at selv om hans lepper er innsmurt med blod, og ild ser ut som å flamme ut fra ham, er han kun laget av stein. 3Han kan intet gjøre. 4Vi trenger ikke å trosse eller utfordre hans kraft. 5Han har ingen. 6Og de som i ham ser sin trygghet, har ingen beskytter, ingen kraft å påkalle i fare, og ingen mektig kriger som kan sloss for dem.

8. Dette øyeblikk kan virke forferdelig. 2Men det kan også være tiden for din frigjøring fra ynkelig slaveri. 3Du gjør et valg mens du står foran dette idol, ser ham nettopp som han er. 4Vil du gjenopprette til kjærlighet hva du har forsøkt å rive fra den og i stedet har lagt foran denne sjelløse og likeglade tingen av stein? 5Eller vil du lage et nytt idol for å erstatte det gamle? 6For grusomhetens gud tar mange former. 7En annen kan bli funnet.

9. Enda må du ikke tro at frykt lar deg unnslippe frykt. 2La oss huske hva kurset hittil har understreket om hindringene til fred. 3Den siste, som er vanskeligst å tro på er ingenting, og en tilsynelatende hindring med utséende som en solid blokk, ugjennomtrengelig, fryktelig og forbi overvinnelse, er frykten for Gud selv. 4Heri ligger den grunnleggende forutsetning som innsetter tanken om frykten som gud på tronen. 5For frykt er elsket av de som tilber den, og kjærlighet virker nå som om den er innhyllet i grusomhet.

10. Hvor kommer den fullstendig sinnssyke troen på guder som hevner seg, fra? 2Kjærligheten har hverken byttet ut eller forvekslet sine kjennetegn med de som kjennetegner frykt. 3Enda må tilbederne av frykt oppfatte sin egen forvirring i frykten sin «fiende»; dennes grusomhet er nå (tilsynelatende) blitt en del av kjærligheten. 4Og hva virker vel da mer skremmende enn Hjertet til selveste Kjærligheten? 5Blodet virker som om det kommer fra Leppene Hans, ilden kommer fra Ham. 6Og Han er forferdelig over alle andre, grusom hinsides alle begrep, slår ned alle som gjenkjenner Ham å være sin Gud.

11. Valget du gjør i dag er sikkert. 2For du ser for siste gang på denne bit av utskåret stein som du laget, og kaller det gud ikke mer. 3Du har nådd denne erkjennelsen tidligere, men du har valgt at denne grusomme gud får bli med deg fortsatt i enda en form. 4Og derfor har frykten for Gud kommet tilbake til deg. 5Denne gangen etterlater du den. 6Og du kommer tilbake til en ny verden, lettet av dens vekt; ikke lenger iakttatt av dens blinde øyne, men i klarsynet av at valget ditt er gjenopprettet for deg.

12. Nå tilhører øynene dine Kristus, og Han ser gjennom dem. 2Nå tilhører stemmen din Gud og gjenlyder Hennes. 3Og nå forblir ditt hjerte i fred for all tid. 4Du har valgt Henne i stedet for idoler, og dine kjennemerker, gitt deg av din Skaper, er gjenopprettet for deg til slutt. 3Din påkalling av Gud er hørt og svart. 6Nå har frykt måttet vike for kjærlighet, ettersom Gud Selv erstatter grusomheten.

13. Mor Jord/Far, vi er lik Deg. 2Ingen grusomhet holder oss fast i seg, for det er ingen i Deg. 3Din fred er vår egen. 4Og vi velsigner verden med hva vi har mottatt fra Deg alene. 5Vi velger igjen, og gjør vårt valg for alle våre søsken, vel vitende om at de er ett med oss. 6Vi bringer dem Din frelse, som vi har mottatt den nå: 7Og vi takker dem som gjør oss fullstendige. 8I dem ser vi Din storhet, og i dem finner vi vår fred. 9Hellige er vi, fordi Din Hellighet har satt oss fri. 10Og vi takker! 11Amen.»

Kristi Ord

Jeg må innrømme at jeg hadde problem med å svelge teksten i Et Kurs I Mirakler sin definisjon av Gud som én hann av hvilken art eller rase, da? Herrens? Men jeg har senere lært at kurset, av nettopp denne grunn inneholder kapitler mot slutten med varierende kjønnsdefinisjon; nettopp for å korrigere og gjøre oss oppmerksomme på denne åpenbare feilen. Grunnen til at hannkjønnsdefinisjonen ble valgt, var for at kurset så enkelt som mulig kunne leses med innlevelse av nytestamenttro kristelige; som vel kanskje var kursets målgruppe i utgangspunktet, sett ut i fra den ennå evig levende Jesus sitt synspunkt og perspektiv.

Men jeg, som er oppdratt ateïst og har fått kontakt med den hellige ånd i Gud gjennom dødsriket, hadde heller ingen problem med å leve meg inn i kurset, og opplever refleksjonene fra det, av samme grunn i alt jeg nettopp av samme grunn føler meg fri til å tro mulig og gjøre.

Det var jo også en opprinnelig jødisk ateïst som opprinnelig fikk oppgaven av Jesus til å være kanal og ta diktat ved å stenografere ned kurset og diktere det til kollegaen sin som skrev det på maskin etter hennes diktat. Dette for at Jesus skulle slippe å få budskapet sitt unødig forurenset av innblanding fra egoet til kanalen som stenograferte det ned for ham!

Når dette er sagt, får jeg kanskje presisere at jeg ikke anser meg å være religiøs. Jeg ser derimot på meg selv som en uunnværlig og uatskillelig del av Skaperne av alt som skjer her; som inkluderer alt og alle i tillegg til meg selv. Og jeg vet at jeg skaper alt jeg tror mulig, gjennom å tro og å føle det inn i virkeligheten: Jeg vet at jeg er like mye verd som summen av alt og alle andre likeverdige deler av Gud er til sammen. Og siden jeg kun i egenskap av meg selv eier anledning til å kjenne meg igjen i hvem som helst; enn si hva som helst, så vet jeg like sikkert, at alt og alle andre er like unike, enestående, uunværlige, gyldige, verdige og hellige deler av Gud òg.

Lar du deg skremme av alle mine kjetterske påstander i forhold til alt du har latt deg mobbe til å tro mulig sånn at dét skjer, og ønsker å bidra til å stenge meg ute fra virkeligheten til alt og alle andre ved å påstå at jeg er «gal», får jeg minne deg om at «—Dom som säjer at dom är dumma, dom är dumma, dom!» Alt mulig negativt som noen kan si om noe eller noen, er et uttrykk for deres egne fantasier om seg selv (mangelfullt utviklede sjelsevner), som de projiserer over på vedkommende, noe som således slår tilbake på fantasiens kilde; som er dem selv.

Jeg er ikke ute etter å spre AIDS. Jeg er heller ikke her for å hindre de som måtte glede seg over denne spesielle måten å ta livet sitt på, deres minst like hellige selvvalgte skjebne. AIDS er – i mine øyne – en i vår bakvendte kultur tilsynelatende tilforlatelig måte å begå selvmord på, som jeg ikke kan dømme noen for (selv om jeg også bryr meg om alle de som sitter igjen med sorgen og savnet hver gang noen benytter seg av og derfor tror mulig såkalte tilforlatelige «tilfeldigheter» til å avslutte sine egne liv. Meg selv inkludert.).

Selv velger jeg å leve evig. Eller kanskje rettere formulert: Så lenge jeg selv bestemmer meg for. Dette er bare mitt valg, og ingen annens rett å dømme meg til døden for; selv om jeg ved å gjøre dette, tillater meg å bryte med deres – i deres øyne hellige – selvforaktende Jantelov. Og jeg forsøker så godt jeg kan på nettstedet mitt å redegjøre for hvordan jeg kan velge å leve tilsynelatende evig: Ingen kan frelse verden alene; til det kreves samarbeid med nettopp alt og alle som verden består av. Jeg kan kun frelse meg selv. På min spesielle måte, og ved dette i det minste forsøke å gå foran med et godt eksempel til etterfølgelse, så du står fri til å eventuelt velge å gjøre det for deg på din.

Tillater du meg ikke dette, men velger å fortsette å leke Ann Onym, og anmelde meg for å bryte med din spesielle tolkning av «vår hellige og uimotsigelig uforanderlige skrift», fordi jeg ikke deler (i mine øyne) ditt snevre syn på virkeligheten (men bare forholder meg til mitt eget ;o), kan jeg ikke nekte deg en slik reaksjonsmåte. Jeg ville bare synes at det vil være leit for deg. Men å tvinge deg til noe, kan jeg ikke.

Jeg håper dette svaret er tilstrekkelig utfyllende til at du klarer å skjønne at jeg også er et menneske i utvikling, og at jeg bryr meg om alt og alle omkring meg, hvordan de har det, og forsøker å gjøre mitt til at alle føler seg trygge, fri og føler at de har det bra, ut fra sine egne premisser; ikke nødvendigvis begrenset til andres tilsynelatende forutsetninger eller betingelser.

Derfor kan ikke jeg benytte meg av kondom og samtidig føle nærhet og intimitet. Hver gang jeg har pult en pikk med kondom på, har det gjort fryktelig vondt og kommet blod på dopapiret etterpå. Kondomet rynker seg når jeg masserer pikken med alle musklene i analkanalen min, og skjærer opp huden i tarmen og etterlater seg smertefulle sår. Dette klarer jeg ikke å oppnå med en pikk uten kondom – hvis den ikke er altfor tykk, da – eller i tillegg omskåret og har arret herdet hud på hodet og vrangen av forhuden. Slik organisert omskjæring er innført i jødedommen, katolisismen og islam, for nettopp å dempe seksuallysten, for igjen å gjøre befolkningen generelt på defensiven, misfornøyd, redd, og derfor også distrahert nok til å opptre lydig og uten å mukke i forhold til de rareste bestemmelser.

Og ønsker nå et menneske å ikke pule uten å bruke kondom sammen med meg for ett møte, og det er gjensidig tenning, er det bare å finne på andre måter å ha sex på, som er like tilfredsstillende for oss begge der og da. :ç) Jeg er ikke i mot kondomer av noe sært prinsipp, eller bare for på trass å skulle bryte Janteloven, liksom. Det er bare fordi jeg synes at det er så forferdelig smertefullt å bruke dem når jeg puler pikk, og så utrolig lite tilfredsstillende å bruke dem når jeg lar pikken min pule av ei rumpe eller fitte, at jeg mister ereksjonen mens jeg holder på. Derfor synes jeg at det er så deilig å slippe unna å forholde meg til slikt når det er mulig. Og da blir det jo som oftest dét; selv om de fleste som velger å ikke ha sex med meg av denne grunn, har kontakt med meg i forhold til andre ting eller interesser. Og dét må vel også være lov? Jeg mener; jeg kan jo ikke ha sex med noen som ikke er ved sine fulle fem, ikke er myndige og ikke samarbeider fullstendig, og samtidig føle god samvittighet i forhold til alt og alle (Gud) og som også forholder seg til meg, som seg selv i form av alt og alle andre som også forholder seg til meg som seg selv? :o)

—Les også dette viktige dokumentet fra 1996 på norsk om vaksiner!

Du kan også lese: Water Cures: Drugs Kill – etter at du har lest dette viktige dokumentet fra 1997 på norsk om vann og alternative energikilder som gir langt større avkastning enn noe annet, uten bruk av giftig drivstoff eller ødelegging av fossefall! Mirakelet som den prestisjeoverfylte vitenskapen – av angst for å virke kjettersk mot de dyslektisk bibeltro og rikeste og mest innflytelsesrike mennesker i verden – nekter å befatte seg med, for da vil olja, som disse grådige menneskene lever av å utrydde livsgrunnlaget vårt med, miste sin kunstige verdi; og dommedagen til bibelen vil heller ikke gå i oppfyllelse.

Håper du også velger å tro på fortsatt mulighet for fysisk liv etter 2013! I følge et naturprogram hadde vi allerede i 2001 kommet til det punkt, at vi nå bruker langt mer oksygen, enn det som er igjen av natur evner å produsere. Og hvert år bruker vi bare mer og mer, mens skogene fortsetter å hugges i større og større omfang, og to ganger USAs flateinnhold bunntråles av godt betalte fiskere hvert år; som etterlater dødt hav i flere hundre år, der de har passert. 80 % av oksygenet vi puster, dannes av grønnalger som på denne måten systematisk utryddes. Dette er det faktisk mulig å snu om på! Men vi må gjøre det selv og i samarbeid med hverandre. Den bakvendte/pengegriske vitenskapen og dennes lydige industri vil ikke hjelpe oss, og dysser det hele ned; så godt de kan. For «ikke å skape unødig panikk»; eller hva de rasjonaliserer det hele ned til. Kanskje har de som har gitt uttrykk for noe slikt, allerede latt seg betale eller true til taushet? Hva vet jeg? For meg er dette uïnteressant. Jeg vil være med på å hjelpe til med å rydde opp her; ikke fortsette å være ufrivillig i veien for naturen jeg lever av!

Jeg er en såkalt «AIDS-dissident» – som betyr at jeg har avvikende tro overfor AIDS i forhold til den læresetningtro og lydige legevitenskapen i sitt forhold til den kommersielle legemiddelindustrien og dennes inntjening på overraskende énsidig bekostning av oss alle:

http://thepiratebay.org/search/Cancer/0/7/0Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

RÉELLE FAKTA OM AIDS

JON RAPPOPORT 6. DESEMBER 2003 (oversatt til norsk av Halvor og BearCY):

Folk innser ganske enkelt ikke hvor vanvittig HIV-teorien om AIDS egentlig er. Jeg har brukt 15 år på å dokumentere galskapen fra mange synsvinkler, og jeg tror noen ganger at jeg har dekket hele galskapen, men jeg tar alltid feil. Det er mer. Det er alltid mer.

Jeg gir deg følgende sitat som illustrasjon på hvor lite størsteparten av media har brydd seg med å se på de virkelige fakta. Av hvor blinde de virkelig er. Med vilje.

Og derfor hvor blind befolkningen er. Hvor fullstendig blind. Vil du ha en idé om hvordan virkeligheten blir oppfunnet for massene? Les videre, og se…

Fra en artikkel 7. mai 2003 i Boston Dig, skrevet av Liam Scheff, som fortjener en Pulitzer for sin fine serie om HIV, her er flere pikante sitat fra betydningsfulle avvikende forskere.

Fra David Rasnick, kjemiker og AIDS-rådgiver for president Mbeki i Sør-Afrika: «I 1985 var jeg på et forskningsmøte hvor HIV ble diskutert. En AIDS-spesialist ble spurt hvor mye HIV som var tilstede i [en hvilken som helst] infisert AIDS-pasient. Han svarte, 'Upåviselig. Null.'» Dette har ikke stoppet noen fra fortsatt å gladelig anta at HIV forårsaker AIDS. DET HAR IKKE STOPPET NOEN!

Fra dr. Rodney Richards, kjemiker, som arbeidet med utformingen av den første HIV-testen mens han jobbet ved Amgen og Abbot Laboratorier: «…[Luc Montagnier] så etter i sine [AIDS-]pasienters blod, men han kunne ikke finne noe [HIV] der. Faktisk har ingen noen sinne funnet HIV i menneskelig blod.» Fra Peter Duesberg, molekylærbiolog ved University of California, Berkeley, kalt onkogenets far, tidligere kollega av Robert Gallo: «Virus er bare farlige første gang du møter på dem. Når du først har dannet antistoffer mot et virus har du immunitet for resten av livet, og viruset kan ikke lenger gjøre deg syk. [Dette er det klassiske sedvanlige synet på virus.] Dette er det motsatte av HIV-teori som uttaler: Du blir infisert – du lager antistoffer – og 10 år senere blir du syk og dør.»

Rasnick kommenterer om HIV-prøvesett som inneholder visse proteïn man antar å være tilstede i sammensetningen av HIV. Testene ser etter antistoff i pasientenes blod som vil bli trukket mot de proteïnene – kjennetegnet på en HIV-positiv diagnose: «ingen av proteïnene i Elisa- og Western Blot-testene har vist seg å være spesifikke for HIV eller noe retrovirus. Av denne grunn har FDA (det amerikanske nærings- og legemiddeltilsynet) ikke godkjent én eneste test for diagnostisering av HIV-infeksjon.»

Lag på lag med galskap.

Rasnick: «Ulike raser har forskjellig variasjonsbredde av naturlig forekommende antistoff. Det er derfor at sorte mennesker har ni ganger større sjanse for å teste positivt [for HIV – og kvalifisere for utrolig giftige medisiner som AZT] enn hvite europeere, og 33 ganger større sjanse enn asiater.» Rasnick sier at denne naturlige variasjonsbredden av antistoffer hos sorte, vil ha en tendens til å reagere med proteïnene i HIV-testen, og produsere falske positive avlesninger.

En tanke som virkelig får en til å tenke. EN TANKE SOM VIRKELIG FÅR EN NED PÅ JORDA! Leter du etter en rasemessig side ved hele AIDS-galskapen – et RÉELT rase-aspekt?? Vel, du finner det her.

Rasnick gjør følgende oppfølgende kommentar om standard AIDS-medisiners karakter: «…de mest giftige legemidler som noen sinne er produsert og solgt.»

I intervjuer med meg har Peter Duesberg kalt AZT «Det giftigste legemiddel som noen sinne er frigitt for langtidsbruk på mennesker.»

JON RAPPOPORT

 

 

Etter at jeg oppdaget at den petrokjemiske motgift- og sykdomssymptomdemperindustrien gjennom hundre år systematisk har lobbet for å forby alle naturlige legemidler som virker; slik at de kan tjene grådige penger på sine egne patenterte petrokjemiske motgifter og symptomdempere som ikke virker på langt nær like bra eller i det hele tatt; hvis bivirkninger nettopp er det de selges for å motvirke, og at de faktisk tjener halvparten av alle penger som tjenes i hele USA på salg av de giftige og bivirkningsmettede varene sine, samt at de bruker disse pengene til å vedlikeholde terrorkriger og undertrykkelse av fattige mennesker i hele vår verden, og på denne måten provoserer til hva de kaller terrorisme, skjønner jeg hvorfor de er så griske at det går over stokk og stein for dem, stakkar.

Jeg har latt meg forundre over fenomenet AIDS siden det dukket opp tidlig på 1980-tallet. Inntil da hadde vi latt oss tute ørene fulle med vaksinenes velsignelse. Vaksiner inneholder blant annet svekkede bakterier, puss og kvikksølv. Formålet med vaksiner påstås det, er å sørge for at kroppen – uten først å bli syk – danner antistoffer mot den voldelige og hensynsløse bakterien som er så frekk å la seg provosere av sur atmosfære i blodet og ubevisste fryktenergiangrep til å gi igjen med samme mynt, ved å formere seg ut av styring og spise opp kroppen vår innenfra slik at vi blir syke og dør av dem.

Vi har også fått prentet inn over flere tiår at vaksiner kun virker mot bakterier, og ikke mot virus. Og at virussykdommer som influensa derfor ikke går an å lage vaksiner mot. Så da influensavaksinene plutselig kom på markedet, samtidig som petrokjemisk fremstilte symptomdempermedisiner ble tillatt reklamert for og solgt til privatfolk ved hjelp av søppelpost via Internett, skjønte jeg temmelig kjapt hva dette var for noe perverst lureri. I dag har for eksempel 40 % av alle amerikanere mellom 20 og 60 år latt seg forføre til å gjøre seg avhengige av viagra og tilsvarende dyre ereksjonsmedisiner, for i det hele tatt å evne å få ståpikk.

Symptomene på AIDS er forgiftningssymptom som kun oppstår i kropper til over et par tiår poppers- og tunge narkotikamisbrukere, i form av dødelige plager som den sjeldne kreftsykdommen kaposis sarkom; som er en sjelden hudkreft som angriper nesa, halsen, lungene og huden. I tillegg til ellers tilsynelatende uforklarlige lungebetennelser.

Dét narkotiske stoffet som mest systematisk ødelegger immunforsvaret, kalles for amyl-nitritt og er en hjertemedisin som ble brukt av leger i gamle dager til hjertepasienter, for å vide ut blodårene under et hjerteinfarkt og for å dempe anginasmerter. Av noen passive homser – som ikke liker smerten forbundet med å la seg passivt pule av en aktiv pikk med rumpa si etter regi av den kommersielle (i egne øyne mest mulig syndige) pornografien, og har latt seg forføre til å gjøre seg avhengige av stoffet – kalles amyl-nitritt i regelen for poppers. Dette stoffet gir et røsj i blodårene, og lammer nervene i innvollene og rumpa, sånn at innvollsspiddevoltekt (slik puling som pornografien ensidig promoterer i ubevisst/skjult regi av kirken) som ødelegger huden inni rumpa, ikke kjennes fullt så smertefullt. Alle homser jeg kjenner som i flere tiår har latt seg hekte på å bruke poppers hver eneste gang de har sex; ja, selv når de har tatt seg en runk aleine, til og med, har alle utviklet de samme symptom som den petrokjemiske sykdomsindustrien – de som tjener halvparten av alle penger som tjenes av noen i hele USA i dag – kaller AIDS.

Men for at den petrokjemiske sykdomsindustrien skulle kunne tjene penger på AIDS, måtte de først lure befolkningen til å tro at dette ikke bare dreide seg om noen få promiskuøse homofile menn i store byer som misbrukte partydop (som den petrokjemiske sykdomsindustrien i smug også tjener store penger på og derfor nekter å advare noen av de som kjøper det mot å misbruke ved å fortelle dem hva misbruk av stoffet faktisk forårsaker), men at de måtte skremme befolkningen og de folkevalgte til å hoste opp penger ved å påstå at dette i stedet dreide seg om en smittsom infeksjonssykdom som kunne angripe hvem som helst.

For å fiske så mange pasienter som mulig til å pushe giftige symptomdempere på i form av patenterte kjemoterapi-motgifter (som ble totalforbudt å selge på 1960-tallet fordi de drepte alle kreftpasientene de da ble solgt til/pusha på); sånn at de allikevel kunne oppnå anledning til å tjene store penger på dem, lobba de for å få de homopolitiske likeverdighetsorganisasjonene til å mase på dem om å frigi AZT til bruk på pasienter og påstå at politikerne som nektet å godta dette var umenneskelige overgripere.

Ei flaske med AZT som kostet $5 å produsere i 1996, kunne selges via resept til $500; hvor mesteparten av betalingen for denne giften, kommer fra skattepengene. Alle kjemoterapimedisinene ødelegger systematisk DNA-et i cellene i kroppen og stopper produksjonen av nye immunforsvarsceller i ryggmargen. Det er ingen tvil om at å ødelegge DNA er en lukrativ forretning som de som tjener på den vil bite fra seg med nebb og klør for å forsvare.

Imidlertid ga de pasientene som hadde testa HIV-immune (at blodet deres hadde produsert antistoffer mot retroviruset og at de derfor er smittefrie; bortsett fra at det er et eventyrvirus med superkrefter som allikevel kan utgjøre en skummel fare) en altfor høy dose AZT-kjemoterapimotgift i begynnelsen, slik at alle som testa positivt på den unøyaktige såkalte HIV-antistoff-testen (og derfor hadde bevist at de nå var immune mot HIV; forutsatt at antistoff betyr det samme i dag som det gjorde inntil 1980) og godtok behandlingen med AZT, døde av eksakt de samme forgiftningssymptom som de pasientene som hadde sniffa poppers nesten hver eneste gang de hadde sex over en 15-årsperiode fra 1968 til 1983 og fremover. Mens alle de som følte seg helt friske og derfor nekta å utsette seg for AZT-kjemoterapibehandling, og ikke hadde misbrukt noen former for partydop, ikke bare overlevde, men de ble ikke syke i det hele tatt. Selvom de fortsatt tester positivt på de ikke helt vellykkede og ofte tilsynelatende svært rasistiske, og i forhold til å teste for smitte med noe definert, svært unøyaktige proteïntestene til sykdomsindustrien fra cellekulturer til de pasientene som døde av forgiftningssykdommene som sykdomsindustrien av økonomiske hensyn og sine egne viktige arbeidsplasser valgte å omtolke til en mer lønnsom infeksjonssykdom helt i begynnelsen på åttitallet.

Så, for å unngå å bli avslørt og for å tjene enda mer penger på de dødelige motgiftene sine, måtte de redusere dosen betraktelig og blande den ut med nyere kjemoterapimedisiner og kalle det en coctail. Så i dag har de en dose som er seks ganger lavere enn den de først drepte alle pasientene sine ved hjelp av. De mener jo å forgifte pasientene over så lang tid og så gradvis som mulig, sånn at de ikke så lett skal oppdage at det er de petrokjemisk fremstilte partydopa og kjemoterapimedisinene de blir syke av, og ikke av HIV.

I følge franskmannen som oppdaget LAV, HTLV3 eller HIV som vi kaller det i dag, er det enkelt å bli kvitt viruset når du først har fått det, ved hjelp av rent vann, anti-oksidanter, og at det er mulig å holde seg frisk uten giftige symptomdempere fra den petrokjemiske sykdomsindustrien: 

AIDS truth exposed: Un-cut exclusive footage from House of Numbers:
3m59s—640×360p / 855×480p / 1280×720p
For full screen view, click this button below to select highest resolution:


HouseOfNumbers.avi_855×480p_1.04GB.torrent
Please use VLC Video Player and menu select "Video -> Aspect Ratio -> 16:9,
because this file is wrongly formatted in 4:3 and has thus got wrong aspect ratio"
µTorrent lightweight Windows-Mac-Linux up- and downloader
HouseOfNumbers.avi_720x480_1.04GB.torrent.local

Dette fordi de påstår at om du har testa positivt på HIV-antistofftesten, så må du gå på kjemoterapi for resten av livet for å holde fantasien om de dødelige antistoffene som kroppen har dannet mot det ellers helt uskyldige retroviruset i sjakk. Men de dødelige kjempoterapigiftene som opprinnelig er laget for å drepe kreftceller under en kort periode, må ikke forveksles med insulin; som er noe man kan gå på hele livet uten nevneverdige plager.

At noen kan finne på å være så hjerteløse at de velger å tjene penger på andres ulykke, er så fjernt fra folk flest sin bevissthet, at de nekter å tro på annet enn det de lar seg programmere av de samme menneskene med via TV og andre medier.

I Afrika tjener også AIDS-industrien store penger på fattigfolks ulykke. I stedet for å gi dem rent vann, sanitære forhold å leve under, og sunn mat å spise, sånn at de kan bygge opp immunforsvaret i kroppen og bli friske, så velger de i stedet å tjene store penger på å prakke på og få de fattige statene til å subsidiere kondomer og giftig kjemoterapi å utrydde befolkningen med.

Sett ut fra et åndelig perspektiv, er alt og alle du forakter dine egne fremtidige inkarnasjoner. At du forakter og ser ned på noe eller noen, tyder i karmateori på at du ikke er moden for å gå videre i neste klassetrinn i Livets Skole, men at du fortsatt har mange inkarnasjoner som sykelig og dødelig foran deg. Cirka tre prosent av befolkningen i verden skaper således de resterende 97 % ved hjelp av forakt for dem. Den som graver en grav for andre, faller som kjent som oftest i den selv.

Derfor er det liten vits i å dømme noen for noe. Gud ordner og tar seg av sånt helt automatisk. Du kan bare skade deg selv. Det går ikke an å skade noen andre. Å tro noe annet, er bare en del av illusjonen som vår virkelighet skapes som av oppfattelsen vår.

Grunnen til at det ikke finnes noen ekte fotografier av HIV, og at vi er nødt til å begrense oss til fantasifulle tegninger som den nedenfor, er fordi at HIV ikke finns i annet enn fantasien til de som desperat trenger en syndebukk å skylde på for å prakke rådyre symptomdempere på de som har latt seg lure til å tro at de er smittet; i form av kjemoterapi som forårsaker AIDS:

Tegning av HIV fordi at noe fotografi ikke eksisterer.
Computergrafikk av HIV-virus. Ill.: Mehau Kulyk/Science Photo Librar/Scanpix

Jeg har også funnet tonnevis med linker som viser at ikke bare min tro bokstavelig talt flytter fjell, via Internet:

Her en link til en side som forteller meg at forfatteren av siden – i stedet for å gidde å lese, for å sette seg inn i denne problematikken (pekerne nedenfor) for å oppfatte og forstå hva dette egentlig handler om – kun har begrenset seg til å rygge bakover i forskrekkelse, trekke på skuldrene og himle med øya, for så forsøke å lage en latterliggjørende myte om myten i måten han "rapporterer om disse kjetterne" på. ;o)

—Jeg søkte på "AIDS myth" i en norsk søkemotor og fant blant svært mye annet også:

Hemmeligheden om HIV

What is AIDS?

AIDS.inc

AIDS myth.com

Ed Sherbeyn

AIDS myth exposed
—for those who doesn't want to wake up…

Alive and well

AIDS Myth Fuels S. Africa's Child-Rape Scourge

AIDS: Myth and realities fifteen years on

Peter Duesberg

HealSF

Sherry Thorup... meandering through life!

You Don't Have to Die!

Alberta Reappraising AIDS Society

Rethinking AIDS & the HIV hypothesis

Aids Myths

Google Directory – Alternative views

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

YouTube-movies:

Jon Rappoport explaining the HIV-myth
—9m51s—480×360p

Denialism: The Death of AIDS 2010
—18m40s—480×360p

Denialism: TheDeath of AIDS from n z on Vimeo.

Denialism, the Death of ''AIDS''—16m35s—640×360p

Antiretroviral Drugs Killing that Inner "Pozzie"
—14m58s—480×360p

HIV + AIDS = DEATH?
From April 23rd in 2008: ReThinking AIDS-Day
—Please feel free to use the pause-button frequently in order
to make it easier to read everything—6m31s—480×360p

 House Of Numbers 2009 exclusive clip reveals AIDS fraud. Interviews
with Joe Sonnabend, MD; Virologist/Microbiologist and co-founder of
amfAR and with Mark Conlan, Journalist. 6m15s—640×360p up to 1280×720p
For full screen view, click this button below to select highest resolution:

AIDS truth exposed: Un-cut exclusive footage from House of Numbers
Interview with Dr. Luc Montagnier, Virologist, Pasteur Institute, Paris;
the French discoverer of HIV. 3m59s—640×360p up to 1280×720p:
For full screen view, click this button below to select highest resolution:

The AIDS myth unraveled
—7m14s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:


AIDS conference simply propaganda
—3m58s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:


The dynamic potential of a single AIDS case -- Maria Papagiannidou:
Maria Papagiannidou, journalist, former AIDS patient who wrote the book "Goodbye AIDS! Did it ever exist?" was interviewed in the Ehei Gousto program, on the national Greek television channel NET. A part of the World Health Day presentation, April 7 2009. This program was recorded a few hours after her "Goodbye AIDS!" international book launch event in Athens, with guests from the USA, UK and Germany. This nine minutes video clip for You Tube, with highlights from the half hour TV interview, is a part of the "Goodbye AIDS!" documentary that includes footage from the International book launch events, available free at http://HIVwave.gr/ . To see the English subtitles in You Tube, you may have to turn on "Closed Captioning". Click on the up arrow that is in the bottom right corner of the video, and then "CC"—9m01s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:


The AIDS MEGAHOAX-Luis Carlos Campos-Boira Misterio pt 1
—5m50s—480×360p

The AIDS MEGAHOAX-Luis Carlos Campos-Boira Misterio pt 2
—8m01s—480×360p

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Full documentaries on HIV/AIDS:

Har du sett alle de morsomme debunk-filmene av forskjellige konspirasjonsteorier på norsk TV, som industrien desperat lager for å mobbe deg i fra å tørre å innrømme for noen at du har sett dokumentarfilmene nedenfor? Er du moden til å gjennomskue industrien som faktisk har et ansvar som de i dag ikke er seg bevisst på grunn av at de lar seg blende av altfor mye penger? Og se hvordan de plukker klipp fra filmene nedenfor ut av sin sammenheng, og setter det hele sammen; sånn at du får et helt annet inntrykk enn hva filmene egentlig handler om, og til og med lar deg skremme fra å tørre å se dem!

For først når du har sett gjennom filmene nedenfor, blir det enkelt å se at dette faktisk er alvor som går på livet løs. Ikke bare for bare dem det gjelder og som blir syke og dør av jævelskapen; men for alle som lar seg skremme fra å ha deilig sex med noen de er glad i på grunn av angst for smitte av et eventyrvirus! Dette er splitt og hersk-politikk av ypperste rang. Jeg ser at det er på tide å ta til motmæle her og bry seg. Slik jeg så beskjedent gjør et mildt forsøk på her, ved å samle filmene og gjøre dem tilgjengelige for deg. Alle på ett brett…

Jeg forsøker også å lande med en tekst nedenfor filmene som først gir mening å lese etter at du har sett dem alle. Inntil da virker teksten nedenfor filmene kanskje bare spik, spenna gæærn; (gal), på grunn av den ufrivillige hjernevasken som vi alle har utsatt oss for gjennom mediadiktaturet vi utsettes for i hverdagen. Og ved hjelp av nedenstående filmer vil vi gjøre oss i stand til å kansellere eller ugyldiggjøre for videre å bli i stand til å fjerne den kunstige angsten din som industrien har gitt deg; som gir oss så mye ellers helt unødig stress og ensomhet med påfølgende sykdom.

Bruk alle de ukene eller dagene eller timene som skal til for å orke å assimilere og huske så mye informasjon på én gang. Og ikke vær flau om det tar den tiden du trenger på å fordøye det i din egen takt! Bruk også pauseknappen flittig, sånn at du får med deg alt når folk ringer og avbryter deg, og så videre.

Jeg har mange flere filmer på denne siden, som jeg oppfatter det til at det også er verd å i det minste ha sett en gang. Sånn at du veit hva de egentlig handler om. Fordi at du ved å se filmene, lar deg impregnere til neste gang du ser – i dine øyne da plutselig tafatt sammensatt – men allikevel en påkostet gapestokkfilm på NRK, betalt som motmæle av den samme industrien som dokumentarfilmene nedenfor gir oss et litt mer nyansert og realistisk bilde av:

AIDS: What you havent been told by Jeremiah Films 1989
(Complete, Official)—1h19m17s—480×360p

"The Cause of AIDS: Fact and Speculation" 1992
1/4: HIV - A Deadly Virus?—53m47s—360×240p

"The Cause of AIDS: Fact and Speculation" 1992
2/4: Redefining AIDS—54m15s—360×240p

"The Cause of AIDS: Fact and Speculation" 1992
3/4: Déja Vu: A History of STDs—55m50s—360×240p

"The Cause of AIDS: Fact and Speculation" 1992
3/4: Déja Vu: A History of STDs—55m50s—360×240p
(Locally stored file; due to Google's instability to serve.
Video opens in its own Click=tab or Shift+Click=window)

"The Cause of AIDS: Fact and Speculation" 1992
4/4: Syphilis in the AIDS Era—54m17s—360×240p

HIV=AIDS: Fact or Fraud? A Stephen Allen film. 1996
—1h56m35s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

''AIDS'' - The Untold Story by Gary Null (1996)
—57m42s—360×240p

''AIDS'' A Second Opinion by Gary Null 2001
—1h58m13s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

Deconstructing the Myth of AIDS by Gary Null 2001
—2h09m50s—360×240p


http://thepiratebay.org/torrent/5511096/Deconstructing_the_Myth_of_AIDS_-_Gary_Null.mp4 360×240pl

The Other Side of AIDS by Robin Scovill 2004
—1h26m59s—640×360p

AIDS Inc. a Gary Null Film 2007
Click on below to acquire a sharper picture!
—1h54m10s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:


Dr. Peter Duesberg RA2009
36m18s—640×360p

The shocking truth about HIV and AIDS—a Brent W. Leung film; 2009
House Of Numbers—anatomy of an epidemic—1h29m12s—640×360p

This is such an eye opening documentary!
I found some more interesting info here:
http://www.rethinkingaids.com/

HouseOfNumbers.avi_720x480p_1.04GB.torrent
Please use VLC Video Player and menu select "Video -> Aspect Ratio -> 16:9,
because this file is wrongly formatted in 4:3 and has thus got wrong aspect ratio"
µTorrent lightweight Windows-Mac-LinuxWine up- and downloader

Prof. Luc Montagnier's Extended House of Numbers Interview 2008
—1h02m05s—640×360p

Segments from 5 award winning documentaries
AIDS—The Untold Story by Gary Null
Click on below to acquire a sharper picture!
The Greatest Medical Fraud in History - The Pain, Profit and Politics of AIDS
Gary Null 2011—2h00m02s
640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

Gary Null 2011-0210 - Rewriting The HIV-AIDS Story
—1h02m54s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

 http://thepiratebay.org/torrent/5510934/Healing_AIDS_with_Microcurrents_and_Nanosilver
Spread this knowledge, people!!

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Who's killing who? And for what reason?
«Debunking» House of Numbers:

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Jeg har fortsatt tilgode å skjønne logikken i den offisielle forklaringen til teorien om HIV og drømmen om noen vaksine mot HIV; siden jeg lot meg presentere for HIV-testene første gang. Da var ennå meningen med en vaksine å skape antistoffer mot bakterien, viruset eller retroviruset, for således nettopp – som alle andres vaksiners mål er – å gjøre oss immune mot fremtidig smitte av bakterier som i surt blod trives og derfor fremkaller denne sykdommen.

Men siden det nettopp er antistoffer som disse testene søker å finne, faller jeg av lasset her. Et sykdomsvirus er begrenset av kroppens begrensninger og mangler derfor forutsetningen til å ha slike ulogiske, magiske, fantasifulle og egentlig økonomipolitiske egenskaper; at det kan kopiere forgiftningsvirkningene av mer enn tiårig ukentlig misbruk av amyl nitritt; eller hver gang man har sex og etter den positive HIV-testen, flerårlig dagsdosering med (i surt blod) akkumulerende i cellene i kroppen og derfor (fortsatt bare i surt blod; så lenge man av reklamen til den lønnsomme petrokjemiske industri har latt seg overbevise/mobbe til å la seg begrense til å drikke sterkt vanndrivende luredrikker mot tørsten i stedet for vann, og på denne måten har sørget for å skaffe deg surt blod i kroppen som skaper evigvarende smerter alle stedet hvor afallsstoffene i kroppen hoper seg opp fordi det ikke er nok rent vann i blodet til å skylle dem ut i urinen med) dødelig kjemoterapi. Og spesielt ikke siden testen for å finne antistoffer mot retroviruset har politiske kriteria som varierer fra land til land som de utallige sektene som påstår seg å sokne til Kristendommen!

Da tar man isåfall et såkalt virusprogram i Windows på PC som kan endres ved å skrives om etter politiske og økonomiske inntjeningsbehov fra angst-initierte innsamlinger og blander dette sammen med en fysisk skapning som kan ødelegge kroppen vår.

For meg er dette science fiction (fabelprosa på norsk) og eventyr. Og har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Utover at angst skaper stress og i sin tur sykdom. Kanskje til og med i tilsvarende grad som vi i dag offisielt lar oss skremme til? For i Bakvendtland, her kan ALT gå an; her er vi like tøysete og rare, alle mann!

Hva veit vel jeg? Jeg synes at virkeligheten vi lever i virker mer og mer ulogisk, fantastisk og gal i negativ retning.

I det minste all den tid vi forventer at alle HIVpositive skal la seg forføre til å gå med på å svelge alle de dødelige kjemoterapicocktail-pillene hver dag inntil de dør av disse, for om mulig å fremprovosere de samme symptomene som den reelle årsaken til AIDS – nemlig Poppers, eller amyl nitritt – sniffa hver gang du lar deg voldta for at det ikke skal gjøre fullt så vondt å få huden i endetarmen skrapa opp til den blør hver uke i 15 år eller mer. Gjerne også i tillegg til annen kanskje like skadelig og også petrokjemisk fremstilt designerdop for å oppnå det samme?

Slik som HIV oppfører seg, kan den ikke ha tilsvarende magiske egenskaper som de giftige petrokjemisk fremstilte rusmiddelstoffene som er den reelle årsaken til AIDS.

Å hjernevaske folk til å ha irrasjonell angst for å bli smittet av antistoffer som gjør dem immune mot et politisk nødvendig og aldri fotografert og derfor bare tegnet "politisk"-retrovirus, virker for meg altfor teit til at jeg skjønner motivasjonen til å la meg skremme av det.

Beklager hvis du har venner eller familie som allerede har latt dere hjernevaske av propagandaen og isåfall derfor har tilegna deg evnen til å la deg såre av det jeg skriver her, og derfor også kan la deg forføre av den irrasjonelle angsten for antistoffer som kroppen din har gjort deg immun med mot HIV ved hjelp av, til videre å gå med på å ta livet av deg med kjemoterapi, tilsvarende bare for å vedlikeholde den feilaktige illusjonen om at vi alle må være sykelige og dødelige! For sånt må vi jo først bestemme oss for å tro mulig for å samarbeide om og suge inn i virkeligheten vi opplever/ubevisst skaper ved alt vi velger å tro mulig, og dette har jeg også derfor null interesse av å samarbeide med noen om å tro mulig. Derfor virker jeg isåfall dobbelt så gal på deg, dersom du er redd for HIV etter 30 års systematisk hjernevask av profesjonelle som på denne måten prostituerer seg for penger ved å ta seg klekkelig betalt for tjensten!

Jeg vet at det har blitt gjort forbudt i vår Bakvendtlandskultur å skrive det jeg har skrevet ovenfor, og det er jo leit. Kanskje blir jeg til og med juridisk tvunget av noen til å ta det bort en dag? Lurer isåfall på når og av hvem! Men ser du alle filmene ovenfor i denne seksjonen, kan det jo hende at du velger å endre mening allikevel?

Debunk: Å avsløre eller latterliggjøre falskheten, humbugen eller overdrevne påstander av: Å rive en antatt mirakelkur ned av pidestallen, eller berøve glorien den er tilskrevet av de som har opplevd å la seg kurere av den.

For siden det ikke går an å tjene på langt nær like mange penger på å dyrke og prosessere miksturer av en plante som helbreder pasientene, som man derimot kan tjene på et patent på et petrokjemisk fremstilt giftstoff som ikke forsøker å imitere plantens egenskaper gjennom helbredelse, men som bare gjennom ekstra forgiftning av nervene i kroppen tilsynelatende demper symptomene midlertidig, og videre sørger for å skape bivirkninger som gjør pasientene i sin tur modne for langt dyrere petrokjemisk fremstilte symptomdempere eller i verste fall kirurgi; slik at de til slutt dør av jævelskapen. Og da mener jeg ikke å banne.

Derfor lønner det seg langt bedre å i tur og orden lage slike debunk-fremstillinger av plantekurene; slik at det store flertall som går på limpinnen, ikke mukker; men stilltiende fortsetter å la seg forføre til å lide og bli syke og dø. For det er dette det er mest penger i for de som går i Satans tjeneste og driver denne bakvendte politikken.

Hovedgrunnen til dette, er at pengene de tjener på forretningen i ovenstående redegjørelse, utgjør mer enn halvparten av alle penger som tjenes i hele USA i øyeblikket, og de brukes i stor grad til å vedlikeholde kriger rundt omkring i verden, samt å diktere massemedia via Reuters og Associated Press. For å splitte og herske oss, slik at vi skal tro at vi lever i et helvete- i stedet for et Himmerike på jord; hvor vi totalt mangler styring over livene våre. Og aldri får til noe ordentlig sammen; som for eksempel verdensfred og fordragelighet. Med like rettigheter for alle. Og slutter å kaste mat og å ødelegge naturen vi lever av.

Tilbake til FullDocumentaries!

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Forbidden Healing in EU—10m46s
640×480p—to sharpen the image, select 480p below:SIGN HERE:
http://gaia-health.com/articles301/000315-norwegian.shtml
http://www.gopetition.com/petition/39757/sign.html
http://gaia-health.com/

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

The Emperor Wears No Clothes

Den snilleste og uskyldigste planten

Dette er den mest effektive smertestilleren, som vår hellige natur – Moder Jord – har å by på. Av alle de mer positive bivirkningene ved medisinsk bruk av denne planten, kan nevnes at den virker stimulerende på fantasien, og problemløsningsegenskapene våre, fordi den virker bevissthetsutvidende. Derfor gjør den det enklere å tenke og resonnere fornuftig. På denne måten virker den også trygghetsskapende på folk flest.

Den er imidlertid illegal å besitte i de fleste land i hele verden i dag. I det minste i de land, hvis myndigheter blindt lar seg diktere, av «de frie markedskreftene» i industrilandene, hvorav cirka 90 % av dem er innbyggere i USA. Grasrotbevegelsen i USA kaller, både på fleip og som nedsettende uttrykk, disse meget konservativt kristne og 90 % av verdens rikeste og mektigste mennesker, for «Den Moralske Majoritet».

De tøffe politikerne i Nederland, imidlertid; som første europeïske land, legaliserte og friga denne urten til fri bruk blant befolkningen i hele landet. Dette bygger de på erfaringene som de har høstet etter en prøveperiode på tredve (30) år i byen Amsterdam. De ser kort og godt at hverdagskriminaliteten senkes drastisk på grunn av avkriminalisering og regulering. Folk blir mer tolerante overfor folk som de ikke kjenner fra før, og så unngår de ubehagelige konflikter seg i mellom, som tidligere kostet samfunnet misbruk av store ressurser, som i dag kan brukes mer konstruktivt. Det samme gjelder også for fornuftige land som Uruguay, Portugal, Sveits og Nord-Korea, samt et økende antall stater i USA.

Smertestilleren blir fortsatt av WerdensHelseOrganisasjon og dennes økonomiske støttespillere; Matvare- og Legemiddelindustrien, "av økonomiske grunner" kategorisert vekk og avfeid som "uvirksom som annet enn rusmiddel for livsfarlige forbrytere og terrorister". Matvare- og Legemiddelindustrien, ønsker av urovekkende griske årsaker, å utkonkurrere den naturlige planten med sine giftige og kunstig fremstilte medikamenter; fulle av livsfarlige bivirkninger – som den naturlige smertestilleren mangler – og som medfører enda mer alvorlige sykdommer, som krever innkjøp av enda dyrere legemidler, med enda dødeligere bivirkninger i neste omgang.

Og dette da initiert av Matvareïndustriens mer eller mindre søtede syrlige drikker og såkalte "diett-"; men egentlig avhengighets-, fedme- og depresjonsskapende mat- og drikkevarer, som gjør oss avhengige av psykotropiske industrilegemidler for å ikke begå selvmord. Ren pushing, med andre ord; for at vi skal la oss mobbe til lydig å følge Janteloven, eller mer offisielt følge "den hellige Moselov"; som alle vårt syndebukkmentalitetssamfunns politikere blindt velger å forsøke å tvinge oss til å følge. Loven som forteller om oss at Herren er alt og vi "er jo ikkeno' verd", og "alle vi jo før eller senere! Avhengig av tilfeldighetene i livet, og helst så snart som mulig!" Sånn at vi slipper å utsette oss for mer av all angsten og de motbydelige smertene som den økonomisk-imperialistiske jødisk-, islamsk- og kristen-ateïstiske kultur har å by på. Og helst også for å skape enda dypere sorg og savn blant de etterlatte forbrukerne, som av sine psykiatere får, som plaster på såret, psykotropiske industrilegemidler; hvis bivirkninger nettopp er det de er laget for å forhindre, sånn at de på sikt kan tjene mest mulig penger på dem, ved at de kjøper enda flere kunstig fremstilte industrilegemidler for å bøte på disse igjen.

Dette har de staute politikerne Nederland, Uruguay, Portugal, Sveits, Nord-Korea og et økende antall stater i USA, som de første land i verden nå endelig skjønt, og politikerne har i disse landene legalisert og gjort planten tilgjengelig for alle og enhver; til stor irritasjon for den griske legemiddelindustrien, som bare ønsker å tjene mest mulig penger; koste hva det koste vil; på bekostning av oss alle. Sykdommen som disse grådige menneskene lider av, er pengegalskap à la onkel Skrue. Desto mer penger de får kloa i, jo grådigere blir de etter å skaffe seg enda mer makt/penger.

For sykdommer som grønn stær og arvelig beinmargsbetennelse, er denne vår Guds plante, den éneste smertestilleren som virker, uten bivirkninger som ødelegger kroppen; snarere tvert imot. Slike pasienter som tillater seg å ta skjea i sin egen hånd ved å leve smertefritt, regnes i dag som kriminelle av ennå legemiddelindustrilydige lands regjeringer. Som for eksempel Norge, hvis politikere ennå ikke våger å mukke mot den brutale legemiddelindustriens uëtiske fremgangsmåter i å tjene mest mulig penger på alt og oss alle, inkludert det faktum at vi av samme grunn lar oss forføre til å blindt samarbeide om å ødelegge naturen og torpedere fremtiden for alle barna våre ved kollektiv kvelning.

(I 2001 hadde vi kommet så langt med å hogge ned skoger og brenne opp oksygen på verdensbasis, at vi fra da av begynte å bruke mer oksygen, enn naturen produserer. Hvis vi lar blinde USA styre verden i de nærmeste år, slik vi har latt dem holde på til nå med blant annet å bryte Kyoto-avtalen tvert, får vi mindre enn syv år med oksygen igjen å leve av. Før vi alle må emigrere til iskalde Sibir; hvor det fortsatt finnes urørt skog igjen (ikke bare snauhogget industriskog; slik som vi har i Norge), som knapt kan forsyne de umiddelbare omgivelser med nok oksygen til at vi kan overleve der. Bare synd at det i såfall vil bli så sparsomt med oksygen, at vi ikke kan varme oss selv eller til mat ved hjelp av ild; men må spise alt rått og varme hverandre.)

Grunnen til at det ikke går an å tjene like mye penger på denne planten, som man kan tjene på egenprodusert kjemisk industrivare, er at den ikke kan patenteres av noen annen enn Moder Jord, for alle som inkarnerer i Henne. Dette er en åndelig plante med mange åndelig oppfattelsesevne-vekkende bivirkninger. Derfor er vår kulturs økonomiske eiere livredde for at folk skal begynne å benytte seg av den i stor skala, slik at man gjennomskuer dem så de "mister maska og makta den medfører".

Mye vil ha mer, og mange vil ha fler. Det er slik det er, med "mulighet for tilgang på litt for mye" penger av de som lar seg forføre til å gå amok mot vår hellige og uunnværlige Moder Jord, i sin fremferd mot henne; fortsatt av "økonomiske grunner".

Hvilke "økonomiske grunner" som kan forsvare at vi alle hele tiden lar oss mobbe til å samarbeide om en kollektiv gjennomføring av bibelens Dommedag, lurer nå jeg på! Men så lot jeg meg jo oppdra som ateïst av vitenskapsmennesker og forskere; og mangler derfor den helt store forståelsen. Men grunnene står visst å lese i bibelen, som det store flertallet av disse griske menneskene også – mer eller mindre dyslektisk blindt – velger å tilbe. De litt mer fornuftige og "alternative" grasrotbevegelser i USA, dyrker denne planten selv, mer eller mindre i smug; vi er jo alle hverandres rollemodeller. Disse benytter seg av den, for dem så hellige, men for legemiddelindustrien, ulønnsomme planten. Presidenten, derimot, som selv tilhører den "Moralske Majoritet", tror derfor at de har rett til å bestemme hva som er riktig og hva som er galt. Forsatt kun sett ut fra "de frie markedskreftenes økonomiske (og læresetningtro) grunner", og av ingen andres.

At vår kultur er bakvendt og derfor viktig å lære av og rette på, er dette bare enda et eksempel på.

Resten av eksemplene jeg har skrevet, tror jeg du vil finne omkring på resten av dette nettstedet!

Link to The Emperor Wears No Clothes by Jack Herer
The Emperor Wears No Clothes

Peker til engelsk side om planten beskrevet over, og noen av dennes bruksmåter.

Her er en peker til en norsk side om denne planten, med flere nyttige linker videre. Jeg lot meg dessverre forføre til å fortrenge den frem til nå; da jeg for noen år siden lot meg skvise ut av min omgang med disse ellers hyggelige menneskene. På grunn av en tilforlatelig misforståelse, som jeg ikke evner å leve opp til forestillingene om og som de ikke tillater meg å forklare nærmere eller på annen måte rydde opp i. Jeg oppfatter det til at de fortsatt har store behov for syndebukker som de kan skylde på, for sine egne mangelfullt utviklede sjelsevner sin skyld. I tillegg synes jeg ikke at de har noen tilforlatelig doseringsoppskrift; men mer at de virker som om de hovedsakelig består av erfarne dopmisbrukere, som forsøker å forsvare sin last. Kanskje det er derfor de på meg virker så i forsvarsposisjon; også i forhold til andre ting, som ikke har noe med liberalisering av denne, for så altfor mange, viktige planten å gjøre?

Run From The Cure - DEL 1 av 7. Norske undertekster
—8m23s—480×360p

Run From The Cure - DEL 2 av 7. Norske undertekster
—7m27s—480×360p

Run From The Cure - DEL 3 av 7. Norske undertekster
—8m08s—480×360p

Run From The Cure - DEL 4 av 7. Norske undertekster
—8m31s—480×360p

Run From The Cure - DEL 5 av 7. Norske undertekster
—8m51s—480×360p

Run From The Cure - DEL 6 av 7. Norske undertekster
—8m10s—480×360p

Run From The Cure - DEL 7 av 7. Norske undertekster:
Noe av innholdet i videoen stammer fra The Orchard Music og Sony Music Entertainment, hvorav én eller flere har blokkert innholdet i landet ditt av opphavsrettsmessige grunner.

RUN FROM THE CURE - The Rick Simpson Story
(Part 7 of 7)—7m30s—480×360p

Hemp - one plant can save us all—9m55s—480×360p

Legendary Hugh Down's commentary on hemp.mp3, ABC News, NY, 11/1990. Talking about the book The Emperor Wears No Clothes by Jack Herer. Recording converted to MPeG2Layer3 audio file from the original downloaded .flv-file from YouTube that I've linked to above! Now, why was it censored, do you think?

Transcription:
http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/downs2.htm

The Emperor wears no clothes:
The Emperor Wears No Clothes
http://www.jackherer.com/chapters.html

Industrial Hemp Information:
http://www.geocities.com/hollywood/boulevard/2200/ind_hemp_info.html

Drug Library:
http://www.druglibrary.org/

End Hemp Prohibition
World Wide NOW!
☺/
/▌
/ \
copy and paste plz
if u agree!

Legalized Cannabis in Europe
Pot/Hashish/Cannabis Legalization in Europe

I 1937 kom det en (av eierne av alkoholindustrien, tobakksindustrien, petroleumsindustrien, bomullsindustrien og skogmisbruksindustrien forhåndsbestilt og inntil da tilsynelatende svært påkostet og velregissert) propagandafilm på kino i USA som heter Reefer Madness (Hampehunblomstsigarett-Galskap). Denne besto av uvitende skuespillere (som øvde inn et skript forfattet av velbetalte løgnere som hadde et uærlig mål om å tjene store penger på bekostning av datidens menneskers velferd og våre dagers vær- miljøulykker og -katastrofer). Disse skuespillerne ser nemlig ut som om de hadde gått på hele tiden økende doser med methamfetamin hver dag sammenhengende i minst 10 år, og derfor led av akutte paranoiatokter og gjorde vanvittig voldelige ting mot omgivelsene sine og seg selv, og var modne for glattcelle i galehuset for resten av sine dager. Og dette etter bare ett trekk fra en marijuanasigarett!

Reefer Madness 1937—1h08m17s—400×326p

Og for å forvirre sine motstandere (som inntil da hadde betraktet hamp som den inntil da rimeligste kilden til store avlinger av hva som helst ved reparasjon av jorda under vekselbruk, sunn mat, hjemmelagde gratis varme og slitesterke klær, mat- og drivstoffolje, papir, plast og det aller meste annet et menneske trenger og derfor en menneskerett og en velsignelse fra Gud), kalte de hampen ved sitt spanske navn, brukt i Mexico. Derfor het det ikke hamp i filmen Reefer Madness, men derimot The Hideous Killer-Drug Marihuana eller på norsk, Det Skrekkelige Draps-Narkotikumet Marihuana (hampehunblomster). Først etter at lovforslaget hadde gått igjennom med stort flertall, oppdaget (den folkelige og spredte ut på allmennheten) hamp- og landbruksindustrien hva som hadde skjedd. For sent til å gjøre noe med det.

De første som reagerte etter at forbudet var lovpålagt, var imidlertid alle apotekerne rundt omkring, som i stor grad benyttet cannabis fra hampehunblomster som naturlig ingrediens i medisinene sine. Dette fordi at cannabis er den beste smertestilleren som finns, du blir ikke lett avhengig (det er faktisk langt lettere å bli avhengig av kaffe!); da det ikke gir noen fysiske abstinenser når du slutter med det. Dessuten gjør cannabis deg sulten når du er syk og kroppen trenger næring. Alle de patenterte petrokjemiske motgiftene og symptomdemperne som er laget for å erstatte den naturlige og derfor ikke patenterbare cannabisen, gjør deg derimot bare kvalm og derfor enda sykere.

Hele industrien deres ble forbudt. Politiet ble sendt rundt på alle gårdene og ødela alle hampeavlingene som folk hadde til eget bruk til klær, og alt det billige og bra måtte erstattes med mange ganger dårligere, dyrere, og svært giftige erstatninger fra den petrokjemiske petroleumsindustrien, skogmisbruksindustrien og bomullsindustrien.

Halvparten av alle sprøytemidler som brukes i verden i dag, betales for og benyttes av bomullsindustrien. Hamp fungerer isåfall som sitt eget sprøytemiddel og er en særs dårlig kunde for den petrokjemiske petroleumsindustrien. Bomull krever også mange ganger flere og mye giftigere kjemikalier for å prosesseres til garn og tøy og blir også derfor svært dyre å produsere. Stoffet og klærne som produseres av bomull, varer også bare en 26-del av brukstiden til klær som sydd av hampestoff. Så hamp var en umulig konkurrent for bomullsindustrien å tjene seg rik på.

Da industridyrking av hamp ble midlertidig tillatt i USA under den 2. verdenskrig; fordi importen av industrihamp fra Filippinene opphørte på grunn av Japanernes invasjon, kom den morsomme propagandafilmen Hemp for Victory (Hamp for Seier) på kinoene i USA. Dette for å oppfordre bøndene til å bidra med jorda si og gi dem stor fortjeneste i form av penger for produksjonen og innsatsen sin.

Hemp for Victory 1942—10m02s—too high speed
640×480p—to sharpen the image, select 480p below:


Hemp for Victory 1942—13m42s
—400×326p—original speed:

Imidlertid frarådde man soldatene til å røyke hampehunblomster, fordi de ble så åndelig forankret og derfor så tilgivende, inkluderende og fredelige. Sett ut fra sine nikotinavhengige og alkoholiserte overordne derimot, virket de bare apatiske og likegyldige; motstandsdyktige mot krigspropagandaen som de ble, til ikke å ville være med på å  sloss mot noen som helst.

Tilgivende, fredelig og inkluderende oppførsel er nemlig ikke særlig populært under noen krig og spesielt ikke blant soldater. For nettopp åndelig forankret og derfor tilgivende og fredelig blir man når man røyker hampehunblomster. Hamp blir av propagandistene kalt ved sitt spanske navn marijuana. Særlig åndelig forankret blir man derimot ikke av alkohol eller tobakk. Snarere tvert i mot. Ved hjelp av etanol og nikotin blir man bare forankret i det dødelige og paranoide egoet.

Her er en link til en engelsk bok som jeg er blitt veldig glad i:

The Emperor Wears No Clothes

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Av tobakk blir man bare avhengig. Nikotin er det aller mest avhengighetsskapende stoffet vår kultur har forholdt seg til; foran alkohol, og er et normalt trappetrinn mot sterkere stoffer; nettopp fordi det gir en sånn ubetydelig liten rus, og fordi effekten aller mest består av milde abstinenser som maser etter en ny og en ny og en ny nikotindose. Tobakk er derfor svært lønnsom forbruksvarebutikk for alle som tar del i å forholde seg til det. Selv kiosken på hjørnet er blant de som er så apatiske at de ubevisst tillater seg å vise så lite medmenneskelighet at de sørger for å tjene store deler av pengene sine på noe så ensidig destruktivt som tobakksindustrien.

For det eneste du higer etter når du lider av nikotinabstinenser, er den deilige avslappende følelsen du hadde hele tiden inntil du ga deg selv din aller første dose. Og som du fysisk oppnår etter å ha avstått i 48 timer og bare har driti i å la deg forføre til å ta en ny. Etter først å ha latt deg hjernevaske med Allen Carr's Easyway to Stop Smoking (Endlig ikkerøyker!), riktignok. For med den intensive årelange hjernevasken fra media betalt av tobakksindustrien intakt, er det nesten umuilg å klare å slutte på egenhånd uten den mentale opprydningen som boka gir.

Hamp ble i sin tid gitt til folket av Shiva; til bruk som klær, mat, energi, papir, plast, olje, vekselbruk for reparasjon av jorda før dyrking av annen grøde og til slutt opplysning i form av åndelig kontakt ved hjelp av hampehunblomstene.

Når hamp er forbudt og hampehunblomster er forbudt å røyke, blir man krigersk og fordømmende; kort sagt Jantelovstro. Og klarer ikke å tilgi noen for noe. Aller minst seg selv.

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"
Kreft

A World Without Cancer 1974—54m29s—480×360p

www.gedwardgriffin.com
See also the eBook of the book promoted in the film:
World without Cancer—G. Edward Griffin—1974.pdf
(The above link is to a local stored file, but it still opens in a new Click=tab or Shift+Click=window!)

Cancer: The Forbidden Cures 2000
—1h13m40s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

The Gerson Micacle 2004—1h30m42s
640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

gerson.org

Dying to have known by Steve Kroschel 2006
—1h19m01s—640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

gerson.org

Max Gerson therapy—The Beautiful Truth 2008
—1h31m35s—480×360p

gerson.org

Run From The Cure—The Rick Simpson Story—
2008 by Christian Laurette—full documentary
58m02s—select 640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

Burzynski, the movie 2010—1h48m—640×360p

www.burzynskiclinic.comwww.burzynskimovie.com

A World Without Cancer 1974—54m29s—480×360p

www.gedwardgriffin.com
See also the eBook of the book promoted in the film:
World without Cancer—G. Edward Griffin—1974.pdf
(The above link is to a local stored file, but it still opens in a new Click=tab or Shift+Click=window!)

Common sources of Amygdalin (vitamin B17)

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Foods Containing B17 (Nitrilosides) amygdalin (oversatt til norsk:)

Vitamin B17 finnes i overflod i vill natur. Fordi B17 har en bitter smak, har folks forsøk på å forbedre matens smak for nytelsen sin skyld, utryddet bitre matvarer som inneholder B17 ved utvalg og kryssing av planter. Det kan settes som en regel at mange av matvarene som dyrkes i jordbruket fortsatt inneholder B17, men oftest bare i de delene som det moderne mennesket unngår å spise. Som for eksempel aprikossteinkjerner. Listen nedenfor er en vurdering av noen av de mer vanlige matvarene. Husk at dette kun er gjennomsnittverdier, og at artenes verdier varierer svært avhengig av hvor de er dyrket, jorden de er dyrket i og klimaet.

Antall milligram nitrolisider pr 100 gram mat:

Høyt = mer enn 500
Medium til Høyt = cirka 300-400
Medium = mer enn 100
Lavt til Medium = cirka 100
Lavt = mindre enn 100

 

Frukt
Bjørnebær dyrket Lavt
Bjørnebær ville Høyt
Boysenbær Medium
Bringebær Medium
Hyllebær Medium til høyt
Kirsebær Høyt
Korinter Medium
Krekling, Mikkelsbær, Blåbær Medium
Loganbær Medium
Morbær Medium
Quince Medium
Stikkelsbær Medium
Tranebær Lavt
Tyttebær Høyt
Ville paradisepler Høyt

 

Frø
Aprikossteinkjerner Høyt
Bokhvete Medium
Eplekjerner Høyt
Ferskensteinkjerner Høyt
Hirse Medium
Kirsebærsteinkjerner Høyt
Linfrø Medium
Nektarinsteinkjerner Høyt
Plummesteinkjerner Høyt
Pærekjerner Høyt
Squashfrø Medium
Sviskesteinkjerner Høyt

 

Bønner
Belgerter Lavt
Fava Høyt
Garbanzo Lavt til Medium
Grønne erter Lavt
Lima, Burma Medium
Lima, USA Lavt
Linser Medium
Mung Medium til Høyt
Snittebønner Lavt til Medium
Svarte bønner Lavt
Svart-øyde erter Lavt

 

Nøtter (alle rå)
Bitre mandler Høyt
Cashew Lavt
Macadamia Medium til Høyt

 

Spirer og skudd
Alfalfa Medium
Bambus Høyt
Fava Medium
Garbanzo Medium
Mung Medium

 

Løv
Alfalfa Høyt
Betetopper Lavt
Eucalyptus Høyt
Spinat Lavt
Vannkarse Lavt

 

Knoller
Kassavabusk Høyt
Søtpoteter Lavt
Yams Lavt

Her er en linken til NRK1s Puls om kreft og kosthold: Fuck Cancer!
Her er utgangslinken til filmen via linken ovenfor og med flere linker videre.

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

The Science and Politics of Cancer 2005
—1h15m39s—360×240p

See also the eBook: World without Cancer—G. Edward Griffin—1974.pdf
(The above link is to a local stored file, but it still opens in a new Click=tab or Shift+Click=window!)

Apricot Seeds 41s—480×360p
Promoting AlternateCancerCure

Cyanide? Are Apple Seeds Poisonous or Good For You?
Donielle Schipper's Blog—4m35s
640×480p—to sharpen the image, select 480p below:

See also the eBook: World without Cancer—G. Edward Griffin—1974.pdf
(The above link is to a local stored file, but it still opens in a new Click=tab or Shift+Click=window!)

Cancer Cure Video They Don't Want You to See!
Promoting 1minutecure.com—5m56s—360×240p:

Here you'll find several films and books to download about simple cancer cures.

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

Fra én fjær til fem høns?

Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med 60 bekreftede dødsfall etter smitte fra virusbefengte hønsefugler. På verdensbasis er altså 60 mennesker, eller 0,000001 % av jordens befolkning død av en fugleinfluensa som ikke smitter mellom mennesker. Dødstallene stiger ikke i virkeligheten, men i mediene vokser de langsomt men sikkert: 65 død… 69 døde… i underkant av hundre døde… Det siste tallet kunne vi lese i Aftenposten 14.10.2005

 

Allerede lenge før så ”mange” som 60 var bekreftet døde av den alvorlige varianten av fugleviruset hadde imidlertid Folkehelseinstituttet planene klare for massevaksinering med vanlig influensavaksine. Denne har ingen immuniserende virkning mot fugleinfluensa. Allikevel har man tatt mål av seg til å vaksinere 900.000 mennesker neste år. Målet er å trene på vaksinering i stor skala. Treningen vil også være en god inntektskilde for Folkehelseinstituttet. Konkurranse om vaksinemarkedet oppgis som en årsak til at instituttets regnskap ikke er offentlige. Derfor får offentligheten heller ikke kjennskap til hvilke midler som tilføres instituttet fra Rockefeller Foundation via National Institute of Health. Men på direkte forespørsel oppgis det at midlene går til epidemiologisk avdeling.

 

Det er mye å undre seg over i saken om fugleinfluensaene. De syns først og fremst å være en ad hoc-begrunnelse for helt andre målsettinger enn bekjempelse av fugleinfluensaen. Hvis man er så engstelig for en eventuell mutasjon av viruset, hvorfor setter man ikke inn ressursene på å finne ut av årsakene til de eksisterende virus? Kugalskapen kan tjene til sammenligning. En velbegrunnet årsak til kugalskapen er at man fôrer vegetarianere med animalsk føde. Kan den dødelige varianten av fugleviruset for eksempel skyldes at høns og tamender lider under unaturlige forhold?  Alternativ veterinærmedisin vil tenke i slike baner.

 

Tiltakene med massevaksinering kan i alle fall vanskelig karakteriseres som annet enn hysteri og angstspredning. 60 mennesker er døde på verdensbasis. Sammenligningsvis dør 25.000 mennesker av sult hver dag (!) uten at dette fører til nevneverdige tiltak. Den planlagte øvelsen i massevaksinering er i beste fall misbruk av tankekraft og økonomiske ressurser.

 

Trude Malthe Thomassen

nasjonal talsperson for

Miljøpartiet de Grønne

trude@gronne.no

Vaccine Nation Director's Cut 2008 by Gary Null
1h29m36s—360×240p

Mike Adams and his Natural News' Vaccine Zombie-song
3m39s—640×480p —to sharpen the image, select 480p below:

Tilbake til "Lengre nede på denne siden:"

«Det vanskelige, er det som er unnagjort i en fei. Det umulige, er det som imidlertid bare krever litt mer tid»; for dét må vi sannsynliggjøre godt nok til å evne å tro mulig, først, slik at det virkelig kan skje; og vi oppnår å erfare det i samarbeid med hverandre. Bare slik kravler vi oss jo enda et skritt videre gjennom Livets Skole. Hvorfor er vi ellers her, hvis vi ikke har noe nytt å lære; for om mulig å utvikle oss til å bli bedre i morra enn vi var i går? I å begrense oss til å være oss selv overfor hvem som helst; slik at vi slipper å spille noen ubehagelig rolle for noen, som vi ikke føler oss hjemme i, og som derfor virker kjedelig og i veien? Andres idéer er vel og bra, men uten også å leve ut og benytte deg praktisk av dine egne idéer og tanker om ting, bruker du bare opp naturen, og etterlater deg ikke annet her i verden, enn en full do! (Som Albert Einstein så poetisk valgte å uttrykke det, i sin galgenhumoristiske beskrivelse av «de fleste mennesker her i verden».)

—Skikongen, Fridtjof Nansen. / den ubetydelige og glemte Jesus Josefsen "Kristusen" / prins Siddhartha Gotama "Buddhaen" / oss alle når enn vi måtte velge å tro det mulig å oppleve for oss selv, og på denne måten skape "Kristi gjenkomst" for oss selv, i samarbeid med alt og alle. —Ta utfordringen det er å lære av disse rollemodellene, i stedet for å tilbe dem som uovervinnelige krigere som vinner for alle som måtte velge å tilbe dem nidkjærest. Etter sine egne mer eller mindre dyslektisk tolkede retningslinjer. De kan ikke hjelpe deg FOR deg NÅ. Det er det bare DU som kan lære deg; innenfor det DU skapes for å skape. Vi kan bare elske oss selv godt nok. Alle andre må vi overlate til dem selv å få bestemme over, og så godt som mulig bare være usynlig men allikevel til hjelp, så vi kan trekke ut hjelpsomhetsfølelsen av å føle oss nyttige for hverandre! Dette er den aller mest energigivende følelsen som finns! Den er verd å oppleve. Så mye som mulig. Bare DA kan du "frelse deg selv" innenfor DINE premisser. Dette kan ingen gjøre bedre enn deg over hodet. Vi er alle hver vår del av Skaperne av alt som skjer her. Uten én av oss, halter vi. Og slår oss i stedet på oss selv. Slik vi opplever i dagens samfunn mer og mer, på vei mot de kristnes gjennom kollektiv kvelning selvskapte "dommedag". ;o)

Vær DEG og kom for all del ut av ethvert skap du måtte befinne deg i - overfor alle. Vær bare DEG, uten å være utekkelig eller i veien for noen. Det er mulig, men bare når du velger å TRO det MULIG at kan skje deg, først. Ellers skjer det ikke. Og deg om dét. Nå er du imidlertid forsøkt advart. Jeg har bare betingelseløst kjærlig oppmerksomhet å utveksle, for det er det jeg søker hos hvem som helst; for å kunne gi dem igjen med samme mynt, på en også for dem både behagelig og hyggelig måte. ;o)

Vil du bli venn med meg? Hvis ikke, føl deg fri til å himle med øya, trekke på skuldrene og finne din egen vei gjennom livet ditt; som du opplever som bedre. Jeg har jo intet høyere ønske, enn å om mulig inspirere deg til å være og leve ut deg selv! Lærer du deg å være deg selv overfor alle, blir det også enkelt å lære å ha det gjensidig hyggelig og behagelig i alles selskap. Bare da "arver" vi verden; som jo også tilhører oss, all den tid vi velger å inkarnere her. ;o)

Se også sjekkested for mer om cruising og den i egne øyne skaphomsen/tilskremt utad normale sin forestilling om at å være henvist til å cruise betyr å være i sjenansens og utilstrekkelighetens vold, samt tilsvarende forestillinger om at slike mennesker burde vært skutt, fordi de gjør noe som en svært dyslektisk tolkning av bibelen, påstår at fortjener døden kun. Når ett menneske dør, sitter alltid minst hundre mennesker igjen med sorgen og savnet etter vedkommende. Slik skapes ofte fiendskap mellom grupperinger. Uavhengig av hva vedkommende har latt seg forlede til å gjøre av jævelskap mot andre for penger eller ære av ett eller annet slag, vil det alltid være overraskende mange som uten å si fra til noen, savner vedkommende sårt. Dette er Livets Skole. Ikke dødens fangehull. Men velger du å sannsynliggjøre dét, ved å tro det mulig for deg å oppleve fysisk, kan ingen andre enn du ombestemme deg og velge annerledes for din kropp. I såfall får jo dette bli din sak. Da følger du jo uansett flertallets Jantelov; det flertallet i vår kultur velger å tro mulig for seg. Så da skiller du deg ikke ut, i det minste! ;o)

Dette mente jeg inntil 2001. Det som står nedenfor, har jeg imidlertid sløst vekk syv år av livet mitt på å erfare mellom da og frem til 2008:

Helse og sykdom

Howard Cruse's website
Ironisk kommentar fra tegneserien Gay Comix;
oversatt til norsk og fargelagt av BearCY.

Ved lov påbudt «Disclaimer» (ansvarsfraskrivelse): Alt som står nedenfor er alle ting som jeg har forsket meg frem til på egenhånd ved å teste det ut på meg selv.

Det er lov å være uenig i konklusjonene mine. Jeg lar meg ikke provosere av å få opplyst at jeg tar feil i forhold til enkeltting; så har du konstruktive kommentarer til slike, blir jeg kjempeglad for tilbakemeldinger! Sørg også for å konferere med fastlegen din, før du tar rådene mine i bruk på deg selv og andre!

www.bearcy.com

Surt blod fremmer sykdom. I surt blod trives alle de bakterier som i naturen er skapt for å bryte ned døende organismer og gjøre dem om til planteføde. I vår spesielle bakvendtlandskultur, er det på mote å være syk. Derfor lar vi oss av den petrokjemiske industri dupére (lure trill rundt) av reklame og såkalt «vitenskapelig info» til å tylle i oss mer eller mindre vanndrivende drikker mot tørsten. Dette er alt som inneholder vann, men ikke kan erstatte det reine vannets funksjon i kroppen vår. Så som industri-juice, saft og vann, te, kaffe, kullsyreholdige drikker, pasteuriserte melkeprodukt, alt som inneholder alkohol, og så videre i det uendelige.

Basisk blod fremmer helse. Sørger du for dette, vil ikke noen av de opprydningsbakterier som alltid finnes overalt i omgivelsene våre – og som vi ellers aldri vil klare å krige mot – trives i kroppen din.

Transitioning Your Diet To Alkaline Foods
8m20s—480×360p

Cheapest Ways to Make Alkaline Water
15m15s—480×360p

Make Alkaline Water

Dette vedlikeholder du best ved å drikke renset eller ukloret vann med – inkludert det saltet du får i deg via maten – opp mot 0,9 % (aller helst rosa Himalayamat-) salt mot tørsten. Det vil si opp mot 0,9 gram salt pr liter vann. Dette bør du drikke så mye av, at urinen din opprettholdes fargeløs.

Her er en ekstèrn lenke til et engelsk dokument som forklarer forskjellen mellom rosa Himalayamatsalt og industribordsalt.

Det bløte kranvannet i Skandinavia er i tillegg til klor også tilsatt det svært giftige industriavfallsmineralet KalsiumKarbonat, «for å gjøre drikkevannet vårt såpass basisk; eller hardt, at det går an å skylle såpe av alt vi vasker».

Sitroner (men ikke annen sitrusfrukt) omdannes også fra syre til basisk base gjennom fordøyelsen vår. Sitronsyra skader imidlertid tannemaljen; så sørg for å skylle munnen etter at du har drukket vann som inneholder sitronsaft! Vi bør aldri drikke noe som inneholder vann, men som ikke er det, mot tørsten. Disse bør du bare drikke i små mengder, innimellom alle vannglassene; og kun for kosen sin skyld!

Husk imidlertid at det er hva du får i deg til daglig, som påvirker helsa di. Og ikke noe du stapper- eller heller i deg (spiser eller drikker) i festlig lag, for å ha det hyggelig i samvær med andre. Så hysteri forårsaket av angst i forhold til noe som helst, er bortkastet og like uønsket for helsa di som å drikke vanndrivende mot tørsten hver dag. Stress forårsaket av bekymring er jo den største sykdomsfaktoren; og er det som sliter mest på helsa vår!

Har du smerter i kroppen din, er ikke dette fordi den lider av en smertestillendetablettmangel. Selv om dette er hva den petrokjemiske sykdomssymptomdemperindustri gjennom media forsøker å hjernevaske oss til å anta. Har du for eksempel hodepine, så skyldes dette at blodet ditt mangler tilstrekkelige mengder med 0,9 % saltvann i seg, til å skylle ut avfallsstoffene – som melkesyre og karbondioksid – som forårsaker smertene. Tar vi en hodepinetablett, så forsvinner ikke årsaken. Da forgifter vi i stedet nervene som kjenner smerten; slik at vi ikke oppdager den mer. Årsaken til smertene er der imidlertid fortsatt.

Dette er å likne med når du kjører bil, og så lyser plutselig oljelampa. Grunnen til at oljelampa lyser, er fordi det er mangel på smøreolje i motoren. Det hodepinetabletten gjør med kroppen vår tilsvarende, er å skru ut oljelampa (eller dekke den til med ugjennomsiktig foliepynt); slik at vi ikke lenger oppdager at det er for lite olje i motoren. Da kan vi kanskje kjøre videre i et par uker; men så stopper den utbrente motoren; og må skiftes. Menneskeceller som får rene omgivelser og kontinuerlig forsyning med næring, lever imidlertid evig. De som i stedet bare utsettes for syre og symptomdempende tabletter, eldes tidlig og dør.

Kjemisk fremstilte smertestillende tabletter har dessuten snikende bivirkninger, som ved lang tids bruk forårsaker alvorlige sykdommer. Sykdommer som gjør oss modne for mange ganger dyrere kjemiske symptomdempere med langt mer dødelige bivirkninger, som (selvfølgelig?) også selges av samme produsent som solgte oss de giftige hodepinetablettene!

Dette er i grunnen ren pushing på lik linje med de som selger kokaïn og heroïn. Det er like usunt, og skader kroppen i like stor grad; om enn ikke i samme hastighet.

Grunnen til at du må sørge for å få i deg tilstrekkelige mengder med salt (0,9 %), er at nervene og hjernen avhenger av at blodet vårt er elektrisk ledende, for at de skal fungere. Drikker du bare vann i slike mengder jeg har antydet ovenfor, og ikke sørger for å få nok salt tilsvarende, mister blodet sin elektriske ledeevne, og da slutter hjernen og nervene å fungere. Derfor er både salt og vann å regne som giftig når det ikke er balanse mellom dem!

Det er fire kilder til hjerte- og karsykdommer. Blant dem er ikke kolesterol; slik den petrokjemiske legemiddelindustri forsøker å forvirre oss til å anta.

Først og fremst er det klor i drikkevannet, som må filtreres vekk med kullfilter før det kan drikkes. Koker vi vannet, forsvinner det frie kloret som er sunt men ikke det bundne; som er giftig. For mer info om vannrensere, se her. Brus, industrinektar og industrijuice er også basert på urenset kranvann som er oppblandet med konsentrat!

Dernest er det transfett som kommer av olje med flerumettede fettsyrer som herdes. Når vi baker, koker eller steker mat i olje som inneholder herdete flerumettede fettsyrer så som delvis hydrogenert eller herdet soyaolje, -solsikkeolje, -peanøttolje, -olivenolje, -feitfisk-olje, de fleste frityroljer, varmpresset rapsolje og så videre så er de flerumettede fettsyrene omdannet til giftig transfett; slik vi også finner i alle datostemplede bakevarer som kjeks og kaker, frityrstekte matvarer, chips, pommes frittes, samt alle pålegg som inneholder varmebehandlede oljer eller margarin.

Til slutt har vi homogenisert melkefett. Dette er fettmolekyler som er knust, slik at fettet ikke flyter opp på toppen av melken; for å utvide melkens butikkhylletid med ti dager, fra 4 til 14 dager.

Syrlig blod forårsaket av vanndrivende drikker, klor i vannet, transfett og homogenisert melkefett er alle med på å etse og skjære opp blodårene fra innsiden, slik at de revner og vi oppnår indre blødninger. Dette gjør at blodet i selvforsvar produserer større mengder LDL kolesterol; for å smøre åreveggene fra å bli såre og å revne. LDL Kolesterolet kleber seg fast i sårene som disse giftige stoffene skaper, noe som over lengre tid avleirer tykkere og tykkere lag, som tetter igjen årene, og gir oss symptom i form av anginasmerter og hjerteinfarkt. Som først da den petrokjemiske legemiddelindustri velger å «reparere» med giftige symptomdempere og kirurgi. Ikke med vann og salt; som kroppen over altfor lang tid har vært i dødelig mangel av; og som gir en basisk atmosfære i blodet. Noe som igjen er forutsetningen for produksjon av tilstrekkelig HDL kolesterol, til å fjerne avleiringene i arteriene med. For først da oppfatter kroppen det til at det ikke er bruk for LDL kolesterol mer å smøre åreveggene med. Slik er det ikke all den tid det ennå er en syrlig atmosfære i blodet!

Skuespillerne i de fancy reklamene for den petrokjemiske sykdomssymptomdemperindustrien, tar seg betalt for å kle seg ut som leger og til stadighet advare oss mot å spise «for mye salt»; da dette «visstnok skal medføre hjerteinfarkt». Og samtidig advarer de oss mot å få i oss «for mye vann», da dette kan gjøre oss oppblåste og bevisstløse. Det er klart at det her må være en balanse mellom disse to til enhver tid; for at helsen skal opprettholdes! Mennesker som imidlertid lar seg forføre av denne masende propagandaen til å minimere inntaket av både salt og vann, eldes innvendig som følge av dette og blir syke og dør som fluer.

Grunnen til at salt ikke er like sundt å spise i dag, men var det tidligere; er at vi frem til nitten seksti- og søttitallet drakk mange ganger mer vann enn vi gjør i dag. Så da var salt ennå sundt. I løpet av åtti- og nittitallet, har brus og Farris blitt så rimelig å kjøpe, at vi foretrekker dette fremfor «fattigmannsvann».

Dette er den petrokjemiske industris store lønnsomme hemmelighet. Lønnsom for dem, fordi den medfører at vi kjøper deres (på lang sikt) giftige hurtigmatvarer og symptomdempere i stedet for å sørge for å leve sunt på organisk eller økologisk fremstilte matvarer og rent vann.

Får kroppen min i seg for lite salt, så blir jeg sløv og klarer ikke å følge med på hva som skjer omkring meg. Får jeg i meg for mye salt, så kjennes alt mye sterkere; alle inntrykk blir mye klarere, men dét gjør også alle kroppssmerter, tilsvarende. Når jeg får i meg perfekt saltprosent samtidig som jeg sørger for å drikke nok til hele tiden å tisse fargeløs urin, har jeg ingen smerter, får en utrolig kondisjon, er helt klar i hodet og blir aldri spesielt sliten eller syk.

For å måle nøyaktig så små mengder salt som det her er snakk om, har jeg måttet gå til innkjøp av en vekt som måler fra 0,05 gram og oppover til 200 gram. Eller 0,1g - 300g. Slike vekter er det i Norge i dag umulig å få kjøpt på steder hvor du ville anta at de selger slikt. Selv fant jeg dem tilfeldig på Scorpius en fargerik butikk i det nordøstre hjørnet av Birkelunden på Gründerløkka i Oslo; i Schleppegrells gate 16. Der finner du disse vektene, plassert i utstillingsmontrene mellom et større utvalg av hasjpiper! Batterier til dem, får jeg imidlertid på Clas Ohlson.

Jeg har også forsøkt å justere saltnivået ved å smake på salt. Smaker det godt, har kroppen underskudd på salt. Smaker det vondt, har kroppen overskudd på salt og trenger bare vann.

Tobakksrøyking er rusmisbruk. Etter 30 år som frustrert kun ute-røykende innerøykallergiker, med utallige mislykkede røykeuvane-sluttkurs bak meg ved hjelp av snus, tyggetobakk, Nicotinelle nikotinplaster, -nikotintyggegummi og -nikotinsugetabletter, har jeg omsider kunnet legge fra meg hele nikotinjævelskapen for godt.

Dette skjedde, etter at jeg i midten av mai i 2008 av en bekjent lot meg påprakke en mp3-kopi av ei lydbok han hadde kjøpt, som gikk under navnet:

Easyway — Endelig ikke-røyker! av Allen Carr.

Etter å ha hørt gjennom boka én gang, skjønte jeg ikke noe da den plutselig var slutt. Og jeg ikke hadde lyst til å slutte å røyke; slik boka hadde lovet meg! Men boka var så oppløftende, morsom og underholdende å lese, at jeg smurte meg med tålmodighet og fortsatte å lytte gjennom den et par ganger til, uten å slutte å røyke mens jeg gjorde det. Og da orket jeg plutselig ved et tidspunkt bare ikke å fortsette å røyke lengre. Da var hjernevasken og angsten som nikotinen og media ubevisst påfører oss, omsider analysert i hjel og oppløst; slik at det syntes lett å slutte å røyke.

Jeg falt allikevel tilbake i nikotinfella igjen noen ganger, med flere måneder i sykdom og selvmedlidenhet som resultat, før jeg tok meg sammen og hørte gjennom lydboka enda en gang. Og da var jeg fri igjen.

Boka rydder altså opp i sinnet vårt med hensyn til alle feiloppfatningene som får oss til å fortsette å røyke. Og når alle misforståelsene er ryddet av veien, og angsten for å slutte er borte, orker du bare ikke å fortsette å forgifte kroppen din lengre. Sånn funket det på meg.

Og da jeg først etterpå oppdaget hvor høye faste månedlige utgifter "uvanen" hadde hatt, priset jeg meg lykkerlig over ikke å være så ubehagelig fattig på penger lengre.

For meg er det enten 20 om dagen eller ikke noe i det hele tatt. For meg er det et så ubehagelig mareritt å røyke færre sigaretter enn 20 om dagen, at jeg heller velger å la være. Når jeg har kvittet meg med abstinensen for nikotin, lar jeg meg ikke forføre av bonderfangerknepet flere ganger. Nok får være mer enn nok.

Å få inn innsikten som denne boka inneholder, er den aller mest smertefrie, enkleste og mest effektive måten å slutte å røyke på som finnes i verden i dag, og kan anbefales på det sterkeste. Den gir null abstinenser og gjør det både deilig og gøy å slutte å røyke! Feit blir du heller ikke av å slutte på denne måten!

=============

Er du allergiker eller innbitt ikke-røyker og har kjæreste som plager deg med røyk, er dette den beste gave å høre gjennom først en gang selv først, og så i samvær med vedkommende i bil eller tilsvarende! Hør på eller les den du også; da hjelper du kjæresten din å tenke klarere, og så er dere på bølgelengde hele veien!

Er du røyker som omgås ikke-røykere og er lei av at huden over hele kroppen din kontinuerlig stinker og smaker av tobakksrøyk er denne boka et must!

Er du røyker som vurderer å slutte fordi du bekymrer deg for hva røyken kan gjøre for å ødelegge livet ditt, er også du et perfekt mål for denne boka!

Er du en innbitt røyker som har bestemt deg for aldri å slutte å røyke, er denne boka den ultimate utfordring! Innsiktsfull og morsom å lese er den òg! Test deg selv!

Røykesluttkurset du finner via linken ovenfor har full pengene-tilbake-hvis-du-ikke-lykkes-i-å-slutte-å-røyke-garanti!

=============

Min subjektive påstand er at alle rusmisbrukere først har latt seg lure av bondefangerknepet til nikotinfellen. Og at løsningen for å bli fri fra heroïn, kokaïn, amfetamin og så videre, må begynne med å kvitte seg med nikotinavhengigheten. Først når nikotinavhengigheten er brutt, blir det enkelt å ta i tu med de andre stoffene. Ikke før. Alle som begynner i feil ende her; og ikke tar ondet ved roten, mislykkes på lang sikt. All den tid de ikke lar rusavhengigheten gå over i for eksempel Jesus-idol-tilbeder-avhengighet eller liknende. Men det beste er jo å være fri fra alt og i stand til å velsigne deg selv! Og dette gjør denne boka til den enkleste sak i verden.

Men for å innse dette, måtte jeg altså ha lest den noen ganger først. Dette hverken var eller er særlig vanskelig, da den er svært underholdene og morsom; og gir deg noen spark bak som du virkelig trenger når du er så hensynsløs mot deg selv og omgivelsene dine at du unner deg å være en gretten nikotinmisbruker…

Min oppfattelse i dag av tobakksrøyking, er slik: Når jeg tar meg en sigarett, så blir jeg først kvalt av kullosen; sånn at jeg ikke orker å gjøre noe som helst. Denne tilstanden forveksler jeg når jeg ikke opplever den med avslapning og konsentrasjon. Og når nikotinen omsider begynner å virke, skaper denne stress og angst i kroppen min. Slik at jeg lengter etter den deilige, avslappende tilstanden som jeg befant meg i inntil jeg tok min aller første sigarett; eller fra to døgn etter at jeg tok min siste.

Imidlertid forveksler jeg som oftest denne tilstanden med kvelningsfornemmelsen som jeg får like etter at jeg har tatt en ny sigarett, og derfor tar jeg enda en sigarett, for å bøte på stresset. Noe som i sin tur bare skaper enda mer stress. Nikotinpreparat og snus bare opprettholder avhengigheten av nikotin, og bryter den ikke. Abstinensene jeg får når jeg slutter å røyke, er i dag – etter at jeg har latt meg hjernevaske med EasyWay, nesten ikke-eksisterende!

I dag har jeg oppdaget at dette er en ond sirkel, som jeg ikke vil være meg bekjent av å befinne meg i. 27 år tok det meg å innse dette, nok til å gjøre noe med det! Tre år til tok det å komme i mål. Først i dag er jeg frisk og har energi nok til å trene igjen; så jeg kan holde meg frisk og i form.

Når jeg drikker vann med korrekt saltprosent i forhold til hva kroppen min hele tiden forteller meg at den trenger, og dessuten kanskje til og med får i meg DoubleX og Omega3Complex fra Nutriway, hender det at jeg glemmer å bli sulten, slik at jeg ikke husker å få i meg mat. Dette fordi saltvannet gir kroppen mange ganger mer energi enn vanndrivende drikker, og fordi kosttilskuddet gir kroppen alt den trenger som erstatning for maten. De færreste kosttilskudd er like seriøse eller funker særlig bra; jeg har latt meg forføre til å forsøke mye rart. Men disse virker i det minste tilfredsstillende på kroppen min. Imidlertid vet jeg at kosttilskudd funker enda mange ganger bedre når det tas sammen med måltidene; så dette er ikke noe jeg gjør til daglig! Det heter jo kost-TILSKUDD; ikke kosterstatning!

Kullsyreholdige drikker med eller uten sukker er så sure, at de hindrer opptak av kalsium fra maten i tarmen og over i blodet. Drikker du kullsyreholdige drikker mot tørsten, forårsaker du beinskjørhet, fordi blodet da lar seg begrense til å stjele kalsium fra skjelettet ditt; fordi alle celler i kroppen trenger kalsium for sin oppbygning og struktur. Den skremmende økende statistikken for beinskjørhet i samfunnet vårt i dag, skyldes altså at kullsyreholdige drikker er såpass billige som de er; slik at folk lar seg forføre til å drikke disse mot tørsten i stedet for vann.

Såkalt sukkerfri brus, er i tillegg til å være mer fetende enn sukkerholdig brus også like avhengighetsskapende som CocaColaen var før de byttet ut Cocaïnet i den med Koffeïn; slik at vi får abstinenssymptom i form av depresjon når vi drikker andre ting. Det er ikke for ingenting at disse blant forståsegpåere kalles for «matvareindustriens crack»! Kullsyreholdige leskedrikker med eller uten sukker medfører langt flere brukkne bein i kroppen enn tidligere, samt dårligere tannhygiene.

Det samme gjelder i grunnen for sukkerfri tyggegummi, som i tillegg anbefales av tannlegene; fordi de løsner gamle plomber før tiden; noe som gir de samme Tannlegene mer å gjøre og høyere inntekter på bekostning av oss alle. Å tygge tyggegummi er i grunnen å skjære tenner: Ikke noe annet sliter på tennene i samme grad som dette!

I dag er industrimat generelt ødelagt og derfor svært næringsfattig. Så nå er vi nesten avhengige av å bruke kosttilskudd som fungerer, for å få i oss alt kroppen vår trenger. Dessuten er industrimat tilsatt kjemikalier som skal gjøre oss sultne; slik at vi spiser mange ganger mer mat pr dag enn tidligere. Éne og alene for at industrien som produserer dem skal tjene mest mulig penger på oss. Fetende er det også!

Det lønnsomhetsstyrte industrilandmisbruket ødelegger dessuten jorda med giftige kjemikalier, slik at det som dyrkes i slik jord, har cirka fem ganger mindre næring og vitaminer enn organisk- eller økologisk dyrkede matvarer tilsvarende. Og selv organisk- eller økologisk dyrkede matvarer utsettes i dag for den generelle forurensningen som industrien påfører naturen. Så i dag er det ikke mulig å få tak i mat som har like mye næring som den tilsvarende hadde for bare femti år siden.

En ting som virker enda mer provoserende på meg enn dette med vannet og maten, er i dag den økende forbrenningen av oksygen, og samtidig den økende bunntrålingen av verdenshavene; som forårsaker dødt og sort hav overalt hvor bunntrålen har passert. Grønnalgene de som får havet til å se grønt ut produserer 80 % av oksygenet vi puster. Allerede i 2003 var bunntrålingsstatistikken kommet opp i 2 ganger USAs flateinnhold pr år! Lurer på hvor mye de har kommet opp i i dag! Og ikke minst hvor lang tid vi har igjen, dersom vi fortsetter?

Alle kullgruver har dynger med avfall som selvantenner, og brenner mer oksygen fra lufta enn noen andre forurensere til sammen. I tillegg til all annen forurensning som forårsakes av industri, transport og krig som vi er klar over. I følge beregninger jeg har sett på Internet, er det lite sannsynlig at det går an å leve her etter 2013; og det er altfor kort tid igjen å leve. Så nå haster det med å lære oss å kopiere konstruktive rollemodeller som Buddha og Jesus i å ascendere; eller i å tenke med oss de fysiske kroppene våre over i tankeform. Slik at vi kan tenke med oss kroppene våre til tiden etterpå; da plantene igjen har overtatt makta og produsert tilstrekkelig oksygen til at det er mulig å være her igjen, uten å bli kvalt.

Kilder til ettertanke:
Your own urine—the cheapest cure to AIDS and cancer
Water Cure—not a money maker
Natural Cures They Don't Want You To Know About
No More Fake News

Selv har jeg skrevet om disse tingene på denne siden og her.

Når det gjelder å drikke din egen urin daglig, er dette en tusenårig velkjent kur mot alle mulige slags infeksjoner og sykdommer. Da indiske forskere skulle finne en kostnadsfri kur mot AIDS, var dette den kuren de fant frem til som hadde best helseeffekt. Bedre enn sykdomsindustriens giftige og dyre medikamenter. Noe vår vitenskap selvfølgelig velger å holde hemmelig – da våre forskere prostituerer seg for den petrokjemiske sykdomsindustrien og lar seg kneble av denne. Det samme gjelder for media.

Shirlies helsecafé er en kilde til innsikt om inntak av din egen urin. Forstår du ikke engelsk, kan du rulle litt ned på siden og klikke på Google Oversetter, og velge norsk språk. Da får du en provisorisk oversettelse av siden; som i det minste gjør den enklere å forstå.

Alle som lar seg skremme fra å stille spørsmål ved alt vi lar oss fortelle av den petrokjemiske sykdomsindustrien, har naturlig nok en annen oppfatning enn den jeg gir uttrykk for her! Det får man når man godtar alt man lar seg opplyse om blindt, uten å stille spørsmål og analysere og finne ut av hva som egentlig foregår og hvordan man enkelt kan gjøre det lille som skal til for å styre unna og unngå hele smitteproblematikken.

Selv har jeg en annen bakgrunn; oppvokst blant forskere som jeg er, med null respekt for allmennpraktiserende leger (bortsett kanskje fra de legene jeg selv kjenner og har oppdaget at jeg er på bølgelengde med) og hva de blindt velger å la seg hjernevaske til av den petrokjemiske symptomdemper-industrien.

Dette fordi de tjener penger på å selge symptomdempende midler som egentlig er veldig skadelige og mangler evnen til å helbrede noen som helst.

Sykdomsindustrien tjener halvparten av alle pengene som tjenes på alt mulig i hele verden! Disse bruker de til å vedlikeholde kriger rundt omkring i den tredje verden, for å verne interessene sine.

Dette gjør at de er avhengig av en enorm inntekt. Og at de går over lik for å tjene pengene sine. Som de bruker til å styre verden med. Derfor trenger de en massiv inntekt. Og siden de tjener mange ganger mer penger på syke mennesker enn på friske mennesker, gjør de alt de kan for å hjernevaske oss til å frivillig gjøre oss syke.

Derfor har de lobbet i over hundre år for i tur og orden å kriminalisere og forby alt salg og bruk av alle plantemedisiner som virker og som de ikke kan ta patent på. Slik at de kan tjene penger på de avhengighetsskapende og giftige plantene, samt de bivirkningsmettede petrokjemiske symptomdepmerne som de kan ta patent på.

Så først oppfordrer de deg til å begrense deg til bare å drikke vanndrivende drikker mot tørsten (slik at du tisser mer væske ut enn du får inn i blodbanen din) sånn at du ender opp med surt blod. For bare i surt blod trives alle de bakterier som (av Gud? -- i tilfelle du tror på sånt) i naturen er skapt til å bryte ned døende organismer og gjøre dem om til planteføde.

Mens når du sørger for å ta deg sammen og bare drikke rensa vann (kanskje til og med også din egen urin) i stedet for alt det giftige sølet som reklamen forsøker å forføre deg til å tylle i deg, får du basisk blod. Og i basisk blod så overlever ikke noen av de bakterier som i naturen (av Gud?) er skapt for å bryte ned døende organismer og gjøre dem om til planteføde.

Og siden jeg har skjønt at det å samarbeide med skapelsen gir meg en frisk kropp, samt det å motarbeide skapelsen gir meg en sykelig og dødelig kropp, er ikke valget vanskelig.

Det synes normalt og naturlig (fordi flertallet av reklamen lar seg forføre til) å ha surt blod i kroppen. Derfor er det normalt og naturlig i samfunnet vårt å bli syke, tilsynelatende av de rareste ting og dø innen den statistisk normale levealderen.

Siden jeg har undersøkt og forsket og derfor omsider gjennomskuet denne greia og etter mange år med sykdom endelig oppnådd anledning til å gjøre det lille som skal til for å ha basisk blod; slik at jeg ikke lengre behøver å lide av sykdom mer, så styrer jeg unna alt som skal til for å gjøre kondom om til en livsnødvendighet. At jeg med andre ord unødiggjør kondombruk -- i det minste for min egen del.

At jeg har basisk blod betyr at jeg ikke kan ha noe å smitte noen med. Fordi at slike organismer ikke trives i kroppen min.

Overvekt og fedme.

Selv har jeg erfaring med fedme, i og med at jeg for inntil ett halvt års tid siden veide over 100 kg. Jeg hadde en tilsynelatende plate på magen, som holdt en helt annen temperatur enn resten av kroppen; som oftest tilsynelatende iskald. Jeg opplevde denne som ekkel og uønsket. Tung og ute av form, følte jeg meg også. De fleste av buksene mine var også ubehagelig trange.

Dette skyldtes at jeg hadde hatt en samboer inntil da (jeg har aldri vært noen kløpper på kjøkkenet!), som laget mat for meg, bestående i stor grad av ris. Dette er karbohydrater; som sukker også består av. Imidlertid fikk jeg ny samboer da, og han lager mat stort sett bestående av bønner og linser. Dette er vegetabilske proteïner; slik du også får i deg via fisk, kjøtt og egg. Og proteïner forbrenner jo fett; i motsetning til karbohydrater; som lagrer seg i kroppen som nettopp dét.

Så etter å ha sluttet med daglige inntak av karbohydrater i form av ris, poteter, brød, frokostblanding og søtsaker for et halvt år siden har vekta mi langsomt sunket, og er nå nede i 85 kg. Med mine 2 meter på sokkelesten og forholdsvis muskuløse kropp, er jeg nå i perfekt form. Og den ekle fettplaten på magen er det nå, etter et halvt år, ikke spor igjen av.

Jeg stapper like mye i meg nå, som jeg alltid har gjort; men jeg spiser i hovedsak bare «de rette tingene». Det vil si proteïner i form av linser og bønner, egg og kaviar, en sjelden grillet kylling, i tillegg til større mengder med grønnsaker og frukt; for fibrene, mineralene og vitaminene sin skyld.

Av en kostholdsekspert som jeg kjente for mange år siden, lærte jeg at å blande proteïner og karbohydrater i den daglige kosten, er en garantert oppskrift til sykdom og fedme. Og siden vår kulturs matretter hovedsakelig består av en blanding av disse i form av for eksempel kjøttkaker og poteter, kylling og ris er det jo ikke noe rart at det i vår angst- og lidelseskultur er normalt å være overvektig og syk. I følge kostholdseksperten, skal vi bare spise karbohydrater sammen med grønnsaker og frukt, eller proteïner sammen med grønnsaker og frukt. Og aldri blande proteïner med karbohydrater i hverdagskosten vår.

Siden bønner og linser ikke smaker særlig godt alene, blander samboeren min dem med rød chilli, løk, tomatpuré og så videre. Slik at de for meg smaker riktig så godt. Og billig er det også; så vi sparer masse penger på maten.

I følge Ingrid Espelid Hovig, er det viktig å helle ut vannet som du bløter bønnene i over natta, og ikke koke dem i det samme vannet. For hvis du koker linsene og bønnene i samme vannet som du bløter dem i, får du større mengder med gass i magen, som gjør at du promper eller fiser mer enn normalt. Det er denne feilen som er gjort med matvareïndustriens hermetiske bønner; derfor promper jeg alltid mye etter å ha spist slike. Røde linser trenger imidlertid ikke å bløtes før koking; da de er for små.

Det at jeg spiser linser og bønner i stedet for brød, poteter og ris, gjør at jeg når jeg en sjelden gang er på besøk hos andre, og får servert karbohydrater i form av ris og poteter, desserter og søtsaker så gjør det meg ikke noe som helst: Det er jo hva jeg får i meg til daglig, som påvirker vekta og helsa mi; og ikke hva jeg en sjelden gang stapper i meg i hyggelig selskap!

I tillegg til dette, velger jeg også å tro at det store (0,9 % salt-) vanninntaket mitt, også har en ikke så liten finger med i spillet, når det gjelder å bevare helsa mi.

Men når jeg prater med feite folk som beklager seg over vekta si om dette, virker det som om de i stedet bare lar seg såre av det jeg babler om. Kanskje fordi jeg virker så «altfor perfekt», og derfor ikke evner å leve meg inn i deres (selvmedlidende?) «ulykke»?

Men at det er mulig å gå tilsvarende sunt og langsomt ned i vekt til perfekt form; og bevare denne, for hvem som helst; uten å sulte seg, har jeg en absolutt tro på!

29.11.2002 – Tips fra Arero:

KOSTHOLDSRÅD FOR DEN SOM VIL NED I VEKT
Ikke sult deg til en slankere kropp. Når du sulter deg senker bare kroppen stoffskiftet for nettopp å unngå vekttap, og når du går av sultekuren igjen, vil kroppen hamstre det du har nektet den i slankeperioden, nemlig fett. Så ikke sult deg, men sørg heller for å få en balanse i kostholdet ditt som gjør det rasjonelt for kroppen å forbrenne fett.

Proteiner er tungtfordøyelig, hvis du øker mengden av dem i kostholdet blir forbrenningen høyere, og kroppen vil ta av fettlagrene for å forbrenne proteinene. Kroppen klarer bare ta opp mellom 20-30g protein ved hvert måltid, så det gjelds å fordele dem utover dagen, og det er ingen vits i å spise to biffer på styrten. Proteiner i kjøtt, fisk, skalldyr, melk, egg, ost, nøtter, bønner og linser er fullverdige og kan tas direkte opp av kroppen. Proteiner i brød og pasta, etc. er ikke fullverdige, og må spises sammen med en fullverdig type proteiner for å nyttegjøres. Mye veske høyner også forbrenningen. Drikk 3 dl (et melkeglass) vann hver time.

Unngå hyppige karbohydratbaserte småmåltider, som søtsaker, frukt, jus og brødskiver fordi dette overflødiggjør forbrenningen av andre næringsstoffer. Karbohydrater er lettere fordøyelig enn både fett og proteiner, så hvis du spiser deg mett på karbohydrater, blir altså fettet i måltidet overflødig, og kan lagres i stedet for å brukes til energi.

Karbohydrater medfører i tillegg insulinproduksjon, når du spiser dem, og insulinet stimulerer faktisk lagringen av fett i kroppen. Unngå derfor hyppige, karbohydratbaserte småmåltider, slik mange har, og kutt generelt på andelen karbohydrater i kostholdet ditt. Karbohydratkilder rangeres etter glykemisk indeks, en verdi som angir hvor kraftig insulinproduksjon de setter i gang. Verst er naturligvis søtsaker, men kokte poteter er faktisk også ille. De mange brødskivene i det norske kostholdet er også et stort problem for folkehelsa. Velg i hovedsak karbohydratkilder med lav glykemisk indeks, men vær oppmerksom på at også disse tildels kan overflødiggjøre fettforbrenning hvis du dytter i deg store mengder av dem, mange spiser magert men veier likevel for mye, fordi kostholdet deres er ensidig basert på karbohydrater, og stoffskiftet blir veldig lavt. Her finner du et par glykemiske tabeller:

http://www.drlindberg.com/side2.html

http://www.vektibalanse.com/side19.htm

Det å kutte ned på mengden av karbohydrater i forhold til proteiner er en effektiv slankekur for mange, men det å få i seg rikelig med karbohydrater er viktig for alle som trener mye og som derfor har et stor energibehov, så her er det en hårfin balansegang.

Overtegnede beregner forholdet mellom karbohydrater, proteiner og fett i måltidene mine til 70/20/10%, f.eks. en kyllingfilet med 100 g pasta, noen grønnsaker, med litt crême fraiche, men dette er vel å merke et tradisjonelt kosthold for kondisjonsidrettsutøvere. Hvis du ikke trener så mye, og har behov for å gå ned i vekt, kan du kutte hardt ned på andelen karbohydrater. ALTSÅ (og her kommer det beste): Kast deg over biffen, men halver mengden ris. Kast deg over laksen, men nøy deg med én potet. Drikk melk. Spis egg til frokost, og nøy deg med én brødskive, som du deffinitivt har skinke på. Ta deg et kyllinglår til lunsj! At du får i deg litt fett er ikke farlig, for du forbrenner det bedre, om du kutter ned på karbohydratene. På denne måten vil du langsomt komme ned i en mer ideell vekt, og hvis du fortsetter å spise slik, vil du bli der. Lykke til!

Bendelormen er en symbiotisk skapning som er skapt samtidig med oss, og som kan leve i tarmen vår i omkring 25 år av gangen. Den skiller ut et stoff som gjør det umulig for oss å la oss plage av allergier av noe slag. Derfor er bendelormen den petrokjemiske industris lønnsomhet sin aller største fiende.

Dessuten forsøker vitenskapen å skremme og forvirre oss, ved å blande sammen den bendelormen som hører hjemme i mennesket med den som hører hjemme i grisen. Bendelormen til grisen legger egg; eller «trikiner», som borer seg gjennom tarmveggen, og som følger blodstrømmen til en muskel, et øye eller hjernen; hvor som helst i kroppen. Her spiser de opp grisen innenfra. Grisen har en sjel, som er på jakt etter lidelse. Det har ikke nødvendigvis du.

Uten en bendelorm i tarmen, kan vi i teorien dø av et vepsestikk. Eller la oss plage av pollen eller sigarettrøyk. Dette er én av den petrokjemiske industris store hemmeligheter. På apoteket får du ikke kjøpt bendelorm. Der får du bare kjøpt gifter som dreper den, når du har «latt deg infisere av snylteren»; som de omdøper den til. Der får du også bare kjøpt giftige kjemiske symptomdempere; såkalte allergimedisiner som er fulle av bivirkninger, som en elendig erstatning for bendelormen.

I tillegg til alt dette, holder bendelormen deg slank!

Kilde: Scientific American i 197?.

Her skriver jeg om det lønnsomhetsstyrte industriskog-misbruket, og hvordan snauhogsten deres dreper levende skoger og fyller dem med plantasjer av misdannede zombie-industritrær som forbruker mer enn de skaper av oksygen. Juletre-formen er også en slik misdannelse med altfor mange greiner i forhold til hva stammen kan forsyne, som har blitt svært populær hos oss; men som gjør at trærne forbruker mer vann og oksygen enn de produserer. I naturlige skoger; eller i såkalte «urskoger», står trærne så tett at de skygger for hverandre. Dette kjøler ned stammene, slik at de lever i tusener av år, og får svært tette årringer. Noe som gjør trærne seige og motstandsdyktige mot vind. Dette gjør også at trærne produserer mer vann og oksygen enn de forbruker.

I våre industrimisbrukskoger, er trærne tynnet ut, slik at sola slipper til, og får varmet opp stammene, slik at trærne blir syke og får altfor porøse årringer, til at de klarer å frakte tilstrekkelig næring fra roten og opp i trekronen. Dette medfører at barkbillene; eller «skogens opprydningssoldater» rydder vekk de syke trærne, samt at trærne produserer altfor mange greiner for å beskytte seg mot solvarmen. Noe som skaper et altfor stort vindfang, og ikke er nok; da industriskogmisbruket etterlater altfor få trær til at det blir nok skygge til å beskytte stammene med. En naturlig urskog er som en organisme bestående av mange arter trær, som alle har sin plass i «kroppen» til urskogen. Tykkbarkede trær omkranser skogen, mens tynnbarkede trær står mellom dem. Når tynnbarkede trestammer utsettes for sollys, blir de syke og dør; eller ryddes unna av skogens soldater; barkbillene. Dette er også årsaken til at industriskogmisbruktrær så altfor lett rives ned i storm. Men det er jo klart at det lønner seg bedre økonomisk, å produsere tømmer som vokser fort!

Her forteller jeg også om naturens levende, viljestyrte vann i hvirvelstrøm og levende, viljestyrte luft i hvirvelvind, samt om samarbeid med og bruk av disse som næring til evig liv, som energikilde i form av lydløs livgivende implosjonskraft, som overflødiggjør den oksygenforbrukende og kulldioksydproduserende eksplosjonskraften i de støyende og giftige motorene våre. Implosjonskraft, som også kan brukes i motorer for styrt gravitasjon, til bruk i alt fra mindre flyvende kjøretøy og -skog og -landbruksmaskiner, til galaktiske farkoster. Sånn at vi langt enklere evner å frigjøre oss fra den bakvendte fantasien med angsten om dommedag. Først når vi evner å samarbeide med den levende strømmen i vannet og den levende vinden i lufta, kan store ørkenområder igjen gjøres fruktbare, og naturen kan få tilbake sin myndighet og frihet til å trives her i samarbeid med oss.

Vinden er også bevisst og levende, og dennes oppgave er å sørge for å flytte på gassene i lufta; slik at den blir pustbar overalt. Både for oksygenforbrukende dyr og karbondioksydforbrukende planter. Jo mer oksygen vi forbrenner og jo mer karbondioksyd vi produserer, desto kraftigere må vinden blåse, for å flytte på disse gassene. Dette skaper bare villere og villere stormer, orkaner og sykloner. Dette er det vårt eget ansvar å rydde opp i, og ikke naturens å skylde på for.

I dag fortsetter vi imidlertid for penger å la industrien «kultivere» naturen, og på denne måten fjerner vi livsviktige organismer i naturens symbiose; fordi vi velger å betrakte dem som «uønsket» eller «i veien» for de «pene» eller «snille» plantene, insektene og dyrene. Og på denne måten dreper vi ubevisst naturens evne til å opprettholde balansen og symbiosen som gjør at den reproduserer seg selv; noe som i sin tur jo gjør det umulig for oss å fortsette å leve her.

Vannrensere
Klikk for større bilde

Du kan velge om du vil kjøpe et vannfilter, eller være ett selv…

Fotoet ovenfor viser filtre fra en vannrenser som min. Filteret i posen har vært i en vannrenser i ett år, som har vært tilkoblet vannverket på Skullerud, der hvor de også har UV-lys; som derfor gir best rensing av vannet i Oslo. Filteret til venstre kommer fra Oslo Vest som forsynes av Maridalsvannet; hvor vannrense-anlegget ikke har installert UV-lys. Dette har også vært i bruk i ett år. Filteret i midten er nytt og ubrukt.

I dag er det heldigvis blitt moderne med vannrensere.

Siden vannrørene våre er av kobber, og alle loddingene mellom dem er av bly, får vi uansett over tid i oss svært mange gifter; selv om vannet tilsynelatende smaker bra. De som har PVC-rør (Poly Vinyl Cloride) i vannledningene sine, sliter dessuten med reaksjonene som kloret i drikkevannet har med plasten, som skaper bistoff av polyklorider, som også er svært giftige.

I tillegg til dette, lekker vannledningene med cirka 30 %. Noe de som jobber i vannverksbransjen er svært stolte av; fordi de samme vannledningene lakk med både 40 og 50 % tidligere. Og med vannledningene i samme grøfta som kloakken, er ikke dette særlig hyggelig å tenke på. Så lenge det er overtrykk i vannledningene går dette bra, men hver gang de skrur av vanntilførselen for alminnelig vedlikehold og for å reparere skader, blir hele vannledningsnettet forurenset med kloakk. Som de av samme grunn klorer vannet ekstra for i slike tilfelle. Så når vannet en sjelden gang lukter og smaker av klor, er altså dette årsaken.

Hvis kjøper en av de billigste vannrenserne, som baserer seg på «omvendt osmose»; filtrerer dette vekk de døde mineralene i vannet, slik at det blir som destillert vann; eller regnvann. Og dette vannet kalles for umodent eller sultent vann; som suger alle døde mineraler ut av kroppen din når du drikker det og på denne måten reverserer alderdomssymptomene som de døde mineralene i kranvannet skaper.

Selv har jeg også vannfilter hjemme, men det vannfilteret som jeg eier og selger er basert på kullblokkfilter og UV-lys, og fjerner derfor ikke alle de døde mineralene ut av vannet; slik de omvendte osmosefiltrene gjør. UV-lyset fjerner alle vannbårne bakterier og virus.

Tidligere hadde jeg en såkalt Brita-kanne – eller i dag; Anna-kanne – med granulert kullfilter. Dette forbedret smaken på vannet noe, men fjernet ikke halvparten av det som filteret jeg har i dag tar. Dessuten har det ingen effekt når vannet er infisert med bakterier; slik både Bergen og Oslo har vært utsatt for. Disse filtrene måtte imidlertid skiftes hver måned, og kostet pr år kr 2.280,-. Filteret jeg bruker i dag, betaler jeg årlig 1.807,- kroner for, tilsvarende.

(eSpring vannrensesystem kostet i 2007 kr. 7634,90 veiledende utsalgspris inkludert moms for alle delene, inkludert filter. Det har – som alle øvrige varer jeg selger – pr. person 90 dagers åpent kjøp én gang, mot en kort datert og signert beskrivelse om hvorfor. Dvs. at du kan kjøpe det, installere det og bruke det i 85 dager, mens du smaker på vannet og bruker det i matlagingen din, sånn at du kan kjenne etter om det har noen effekt på kroppen din. For så å ta ut filteret og se om det har fått noen farge; og deretter å avgjøre om du vil fortsette å bruke det, eller levere det tilbake og få alle pengene igjen.

Kjøper du forbruksvarer og andre ting jeg selger hos meg, får du samme tilbud. Selv om du bruker opp varene, kan du få alle pengene igjen uten spørsmål innen tre måneder, om du tar vare på de tomme beholderne som varene kom i og gir meg dem igjen, og legger ved en datert og signert kort beskrivelse om hvorfor du er misfornøyd.)

Vi retter ut buktende elveløp, for å okkupere den frodige plassen som elvene trenger for å strømme 90 % hurtigere enn de ellers ville klare. Slik at de i såfall kunne suge alt det levende smeltevannet trygt ut i havet. I stedet lar vi det døde vannet i de utrettede kanalene, flyte over sine bredder, og ødelegge alt på sin vei. Dette er vår egen tankekorte dumhet og skyld, og slettes ikke naturens! Selv om de syndebukkhungrige industriens nyhetsmedia tilsynelatende trenger «cirkus for folket» i form av prostituert vitenskap for penger å selge større og større opplag, når de hele tiden skylder på «naturens vrede». Når vi på denne dustemåten forårsaker at flommen tar liv og ødelegger for milliarder hver vår. Dette hadde det vært enkelt å reparere; ved igjen å la elvene få bukte seg. Så de kunne danne levende strøm i vannet. Bare vi gad å samarbeide med naturen; slik vi jo i utgangspunktet er her for å gjøre. Men som vi for penger midlertidig har valgt å glemme; inntil vi på denne måten ved hjelp av idoltilbedende og umodne skrifttro krigerreligioner forårsaker en unødig «dommedag» nok en gang.

Regulerer du saltvanninntaket ditt ved å se på urinen din når du tisser, og sørger for alltid å drikke mer når urinen er gulfarget; slik at den til enhver tid forblir fargeløs, opprettholder du en basisk atmosfære i blodet. Da kan du ikke bli syk! For å bevare den livgivende saltbalansen på 0,9 % drikk usaltet vann til salt mat! Etter at jeg begynte med dette for syv år siden, har jeg ikke en gang hatt influensa! Selv ikke etter å ha ha klina med én mens han hadde det; som jeg testa ut i 2005!

Men hvis du fortsetter å la deg lure trill rundt av de industribetalte (/«prostituerte») skuespillerne i «nyhetene» om og reklamen for all giften, til bare å blåse i alt dette, og til hverdags drikker vanndrivende syre mot tørsten i stedet for PH-nøytralt saltvann, og ødelegger blodårene dine med de fire giftene som jeg har ramset opp ovenfor; lar du deg naturlig nok avhenge av såkalt «sikker» sex, for ikke å utsette deg for alle de sykdommene som i såfall kommer helt automatisk; fordi du da jo fraber deg forutsetningen til å unngå dem:

—All makt til Sykdomsindustrien!

Heldigvis er valget ditt eget!

Lar du deg såre over at ikke du oppdaget alt dette før meg, må jeg minne om at vi alle for å oppdage at de er feil som vi kan lære av må unne oss å slå oss på dem først! Jeg har jo selvfølgelig også slått meg på disse feilene i alle år, gjennom kronisk bihulebetennelse, inntil jeg undersøkte og erfarte påstandene jeg leste om, og lærte bedre!

Jeg liker best å fortelle meg selv at for å oppdage at de er feil som jeg kan lære av, så er jeg nødt til å gjøre dem først. Og da velger jeg å oppfatte dem som feil som jeg kan lære av, og ikke som ondsinnede arvesynder som jeg må sone for, gjennom å fortsette å terpe på feilene, igjen og igjen. For i så fall vokser jeg jo aldri opp, men forblir et forskremt barn og en fundamentalistisk uselvstendig tenkende idoltilbeder av for eksempel media, toraen, bibelen eller koranen, inntil jeg dør av det.

Jeg antar at det nettopp er derfor disse bøkene er skrevet slik de er; for å opprettholde illusjonen om at det er normalt og naturlig å være sykelig og dødelig!

Hvordan ellers kunne vi tilegne oss alle disse negative følelsene, dersom vi ikke først skapte forutsetningene til dem? «Gud» er rar!

—Test gjerne disse rådene ut på deg selv i samråd med fastlegen din: De kan alt annet enn skade deg!

NORMAL - NOrsk Reform for MArihuana Lovgivningen i Norge 

Mener ikke å oppfordre til rusmisbruk, altså! Opplever bare at den egentlige, bakenforliggende grunnen til at denne planten er forbudt, er fordi den er kjettersk mot oppfyllelsen av kristenfundamentalistenes hellige dommedag. Og fordi den ikke kan patenteres eller selges av noen for særlig mye penger så lenge den er lovlig:

Her er en kanadisk video i syv deler med norske undertekster som viser at den samme planten – i tillegg til den latterliggjorte kuren din egen urin er – er den éneste fungerende kuren mot kreft, AIDS, grønn stær, multippel sklerose og de fleste andre sykdommer. Men at den er forbudt fordi de farmasøytiske firmaene ikke kan patentere den, og derved tjene på langt nær så mye penger på den, som de kan på sine egne dødelig bivirkningsmettede kurer, og at hamp derfor er én av den petrokjemiske sykdomsindustriens aller verste fiender. De har derfor lobbet for å sørge for å gjøre den ulovlig, og brukt masse penger på å lage en mengde falsk propaganda (for å kunne vri om sannheten til å påstå at denne planten er farligere å forholde seg til enn det aller mest avhengighetsskapende og kreftfremkallende stoffet i verden, nemlig nikotinet fra tobakken; som også selges som insektgift):

Her kan du klikke på HQ for å få bedre kvalitet på bildet:
Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7

«Hemp, the world's premiere renewable natural resource», by journalist and commentator Hugh Downs speaking for ABC News radio out of New York in November, 1990. Resource:

The Emperor Wears No Clothes

i tillegg til den latterliggjorte kuren din egen urin er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarsel om norsk seksuallovgivning

Standardreplikk som jeg har følt meg forpliktet til å lære meg å si til mindreårige som spør om jeg kan pule dem: «—Du skjønner at jeg kan bare gjøre ting sammen med deg, som du må føle deg fri til å forsnakke deg om med til hvem som helst, uten å risikere at de skaper seg sårende – eller kanskje til og med skremmende – fantasier om meg av den grunn! Kan vi ikke heller leke kileleken? Eller noe annet, som heller ikke er forbudt?»

Jeg er jo ikke interessert i å såre fler enn absolutt nødvendig – heller ikke følelsesmessig. Det gjør like vondt! Og for å oppdage at de er feil som vi kan lære noe nyttig av, er vi jo nødt til å ha slått oss på dem minst én gang. Noe jeg gjorde, da jeg – før jeg kom på å forfatte den ovenstående setningen – bare svarte et forvirret og fryktsomt "Nei!".

Er du under atten år, er det nemlig fortsatt foreldrene dine som er myndige for kroppen din. Har du fylt 16 år og er "over den seksuelle lavalder", betyr dette derfor at det bare er foreldrene- eller dine foresatte som har rett til å svare deg "ja" når du spør dem om du kan pule med kjæresten din. Men at de også har like stor rett til å svare deg nei, hvis de for eksempel er homofobe; eller på annen måte velger å anta at du ikke er moden nok. Alt dette i følge norsk straffelov. Så "hemmelige sextreff med mindreårige under atten år", er straffbart i følge politiet.

Pornografiske bilder og tekst er det også straffbart å utsette mindreårige for. Dette er grunnen til at jeg har gjemt bort innlegget nedenfor så til de grader, at ingen uforvarende skal kunne snuble inn på det og slå seg følelsesmessig. Så er du under atten år, må du ikke lese videre, men snu og gå ut igjen! Til en annen profil. Som har ting å fortelle deg som er lovlig for deg å forholde deg til og til å vite noe om. Du er herved advart!


Kileleken

Da jeg fikk nevøer og nieser for første gang på nittitallet, fant jeg opp og lærte jeg meg en lek som jeg kaller for «Kileleken»: Da sitter du på fanget mitt, og da kan ikke jeg begynne å kile deg, før du høyt og tydelig roper: «Begynn å kile meg nå!» (Dette for om mulig å hindre eventuelle voksne i nærheten å komme styrtende til for å hjelpe deg, når du skriker mens jeg kiler deg.) Da vil jeg fortsette å kile deg helt til du hikster "Stopp!", eller til du faller ned fra fanget mitt. Og du kan rope «Begynn å kile meg nå!» og «Stopp!», så mange ganger du vil, og du kan bruke så kort eller så lang tid mellom dem som du ønsker: Da lærer nemlig du deg å sette ord på lystene og grensene dine overfor meg, mens jeg lærer meg å respektere dem!

Overfor alle de barna som jeg har forholdt meg til med denne leken, har dette bygget opp en gjensidig tillit, som gjør at jeg slipper å bekymre meg for havne i skade for å gjøre ting sammen med dem som de ikke liker eller lar seg kjede av eller skremme av meg for; for nå sier de bare det magiske ordet «Stopp!» i en hvilken som helst sammenheng, for å oppnå min fullstendige oppmerksomhet.

Jeg har også opparbeidet meg en romslig tålmodighet, som gjør at jeg kan tillate stort sett hva som helst, uten å bli hysterisk eller snerpete. For grensene er allerede tydelige og klare, og begrenser seg til å følge foreldrenes regler og norsk lov. Da er det bare lystene igjen å forholde oss til.

Å lære barn i alle aldre å føle seg trygge og fri, og satt pris på – innenfor alle lover og regler som gjelder – ser jeg på som én av mine mange små misjoner med livet mitt.


Karmaloven

Jeg har også lært meg å følge Karmaloven – eller Skjebneloven. Dette betyr at min erfaring forteller meg at gir jeg ett menneske/dyr/vær/ting en følelse som de ikke liker, må jeg automatisk gjennomlide minst tifold av eksakt den samme følelsen i mitt forhold til alt og alle andre deler av alt.

Gjennom hele oppveksten oppførte jeg meg som en dritt – og særlig mot foreldrene mine. Men så hadde jeg det temmelig jævlig som følge av det, også, da! Da jeg var nitten år, opplevde jeg livet som om jeg levde i helvete, og at alt og alle omkring meg besto av djevler som bare ønsket meg ondt.

Dette forårsaket at jeg forsøkte å ta livet av meg ved å fryse i hjel på Hardangervidda i femten kuldegrader og stiv kuling. For jeg trodde at når jeg døde, så ville alt bli mørkt og sort og stille; det var i det minste hva jeg lengtet etter.

Imidlertid fikk jeg en kraftig evighetsopplevelse, som gjorde meg ett med alt og alle i evighet. Eller ett med "Gud", om du vil. Så etter denne opplevelsen, har jeg ikke maktet å forakte noen for noe. Det har også blitt klart for meg at «Gud» består av alt og alle – rent åndelig sett – og at tiden er den illusjonen som gjør at vi kan oppfatte alt og alle som atskilt fra oss selv. Men at vi egentlig ER alt og alle vi omgir oss med: Så alt vi gir til noen eller noe, får vi automatisk igjen fra alt og alle andre som også forholder seg til oss; nesten som magi. Bortsett fra at Gud skaper det.

Og siden Gud kjeder seg når "han" lever to like liv, er det normalt og naturlig å være unik og énestående.

«—Våg å være deg selv: Alle andre er allerede opptatt!» (Oscar Wilde.)

Så ikke vær redd for å skille deg ut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content (You'll need a user name and password to enter) BearCYs Tilgjengelighetsside Du trenger brukernavn og passord for å komme inn
BearCY's HomoSite English Speaking - click here! BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!