Artikkelen under er kopiert av BearCY, fra Alternativt NettverkNytt nr 2 – Mars 1997. Jeg har abonnert på Alternativt NettverkNytt i to år. Det er et fantastisk blad, som inneholder de forskjelligste slags artikler som faller inn under alternativt livssyn, medisin og levemåter. Det er et blad hvor leseren selv er nødt til å diskriminere hva en selv vil velge å tro på eller forkaste (svært forskjellig fra det ferdigfordøyde "Det Beste", med andre ord). Flere alternative trossamfunn, diverse sekter, vitenskapsmennesker og healere bidrar med artikler i tillegg til utmerkede journalister. Adressen er: "Alternativt Nettverk, Normanns gate 47 D, N-0655 OSLO" Abonnement for 12 måneder koster kr 200,- innenlands i Norge, eller kr 350,- som også inkluderer støttemedlemsskap.
Smaker godt og kan gå bra
Kjøttspising er som ubeskyttet sex
Dyrevenner verden over har med stor interesse og ambivalens fulgt med i utviklingen av kugalskap og skrapesyke. På den ene siden står tusener av dyr i fare for å drepes for at sykdommen ikke skal spre seg, på den annen side begynner det nå å bli klart at det å spise kjøtt kan sammenliknes med det å ha ubeskyttet sex med fremmede: Det kan smake godt og det kan gå bra, men det blir som russisk rulett hvor dødelig sykdom kan bli resultatet.

—Kugalskapen kan bli som hiv-epidemien, sier Terje Traavik, professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. – Til og med britiske sketptikere innrømmer nå at sjansen for at den livsfarlige sykdommen Creutzfeldt-Jacobs stammer fra kugalskap, er 90%, sier han.

I følge bladet «Natur & Miljø» er også overlege ved Tynset sykehus Hans J. Engan skeptisk til de som hevder at prionsykdommer ikke kan smitte til mennesker.

—Som medisiner er det pussig å høre folk fra veterinærmyndighetene som kommer med slike påstander og i tillegg oppfordrer folk til å spise sauehjerner. Det finnes nye rapporter fra Slovenia som ikke akkurat burde oppmuntre til dette, sier han.

Engan sier også at sykdommen nå trolig er i ferd med å spre seg til vilt og annet kjøtt.

—Vi skal huske på at tiltakene på en gård hvor det er påvist skrapesyke, er uhyre drastiske. Dette er selvsagt fordi det er en svært smittsom sykdom, sier han.

Ut fra rent Darwinistiske prinsipper kan vi derfor gå ut fra at om ikke vegetarianimen sprer seg gjennom at folk gjør normale valg ut fra etiske eller miljø- og helsemessige overbevisninger, vil kjøttspiserne sakte dø ut av seg selv, uansett. Mens Creutzfeldt-Jacobs syndrom tidligere bare dukket opp hos eldre mennesker, har nå flere yngre også strøket med at sykdommen. Vi har grunn til å anta at alle var kjøttspisere. Kanskje blir det dermed skrapesykdommen og ikke AIDS som skal få æren for å redde jorden fra et altfor stort befolkningspress. På den annen side, når vi bare blir kvitt alle kjøttspiserne, vil vi faktisk kunne mette langt flere mennesker, så kanskje vi skal la oss bli 50 milliarder likevel. PS. Når vi blar videre i vår bunke med avisutklipp, finner vi å også måtte sende ut en advarsel til de forfengelige. I følge Aftenposten tør ikke bransjeorganisasjonen for kosmetikkindustrien garantere at ikke også kosmetikkprodusenter har brukt høyrisikomateriale fra storfé…


(De fleste artiklene gjennom denne lenken er på engelsk)

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite Innhold BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!