Kundalini – hva er det?

Kundalini betyr «den sammenrullete» på sanskrit. Dette hentyder til bildet av en slange som ligger sammenrullet, men som kan rette seg ut. Derfor omtales kundalini også som «slangekraften».

• Av Mikael Eriksson, tantrisk yogalærer i Danmark.

Ofte brukes uttrykket «Kundalini Shakti», og «shakti» er sanskrit for «kraft». Kundalini er et velkjent fenomen i den tantriske eller «hemmelige» del av yogatradisjonen i India og Tibet. Gjennom de siste par tusen år har hundrevis av spirituelle skrifter beskjeftiget seg med kundalini, og hundrevis av yogiske mestre har undervist i den esoteriske forståelse og bruken av denne indre kraften.

Ennå er diskusjonen om kundalini ung i Vesten, og misforståelsene omkring emnet er tallrike. Dette skyldes at få i vår verdensdel har fått den direkte initiering og forklaring av en ekte yogi, og enda færre har opplevd denne skjulte energi i seg selv. Det er også enkelte som har opplevd «den sammenrullete» reise seg som følge av yogainspirerte øvelser i en eller annen New Age-sammenheng. Det er dog allerede blitt et problem at mennesker melder om «kundaliniproblemer» i forbindelse med symptomer som i virkeligheten stammer fra andre årsaker. Men det finnes mennesker, også her i Skandinavia, som kjenner til og forstår å arbeide med kundalini på en daglig basis, og dette kan gradvis hjelpe utviklingen til alles fordel.

Hva er de sikre tegn på «kundalinireisning»? Dette viktige spørsmålet interesserer naturligvis enhver som beveger seg seriøst på «energiveien» og beskjeftiger seg med yoga, tai chi, healing, sjamanisme og liknende. Men ingen yogamester har dessverre gitt en presis fasitliste til de mange former for kundaliniaktivering. De mestre som snakker eller skriver om kundalini, ønsker dog ofte de samme resultater av aktiveringen for elevene. Resultatene er så mangfoldige at de enkelte tilfellene må analyseres for seg, men først og fremst er yogiene interessert i én bestemt kundaliniopplevelse: Den samlete strøm av energipotensialet, fra underlivet og opp igjennom en subtil sentral energiåre (median eller nadi) til energisenteret på toppen av hodet. Dette energisenteret betegnes som menneskets spirituelle dør, og en full gjennomstrømning er ensbetydende med åndelig frihet eller såkalt opplysning.

Kundalini er også som nevnt tallrike andre ting, deriblant vanlige saker som gåsehud, eller hår som reiser seg på hodet. Kundalini er en potensiell kraft som kan vekkes, så den gjennomstrømmer eller energiserer deler av eller hele kroppen. Dette kan skje på et mer eller mindre subtilt plan. Kraften kan også konsentreres om eller i forskjellige områder av kroppen, og her interesserer yogiene seg hovedsakelig for de syv energisentrene, chakraene. Men mange av de personene som vi ser rapportere om aktivering av f.eks. navlechakraet (manipura), har dessverre bare en ubalanse i maveområdet, og denne artikkelen vil forhåpentlig ikke bidra til flere såkalte «kundalini-hypokondere».

Allikevel har alle mennesker opplevd å få gåsehud, så alle har altså hatt en liten kundaliniopplevelse. Dette er viktig å forstå, for arbeidet med kundalini er en gradvis, skritt for skritt realisering av et indre potensiale som intet normalt sunt menneske er foruten. Det er viktig at denne vei går rolig og behersket, fordi noen av de opplevelser, man nærmer seg, er av en så usedvanlig karakter, at man hverken ville kunne forstå eller anvende dem til noe hvis de kom fra det ene øyeblikk til det andre. Derfor er det i enkelte tilfeller blitt et problem i stedet for en løsning når mennesker har opplevd en kraftig kundalinivekkelse. Fordi kundalini i bunn og grunn er et normalt fenomen, som manifesterer seg i mild grad hos alle og enhver til daglig, er det heller ikke nødvendigvis noen spirituell gevinst forbundet med alle kundaliniopplevelser, og dermed ingen grunn til å ramse dem alle sammen opp, selv om det var mulig.

Det skal understrekes at kundalini – av de som kjenner til det – oppleves som en gave til oss som mennesker, og en innbygget eller medfødt tendens til kundalinireisning er et fantastisk gode som årtuseners yogier har strebet og stadig streber etter. Hvis man mener å oppleve en ekte dyp kundalinivekkelse, må man derfor snakke med en erfaren ekspert om det. I så fall vil man kunne anvende dette fortrinn til sin egen personlige utvikling og raskt vende eventuelle plager til noe meget positivt. Yogier må noen ganger arbeide i årevis for å oppnå den kundalinireisning som mestrene beskriver som nøkkelen til opplysning, men er i visse tilfeller blitt «forbigått» av andre, som har fått den spontant (tilsynelatende; kanskje har de strebet i mange inkarnasjoner, for nå først å være modne for det: BearCY).

Et eksempel er den svenske séer og mystiker Emmanuel Swedenborg, som i et «uheldig» fall landet på halebenet og fikk aktivert kundalinienergien så kraftig at han siden begynte å kunne kommunisere med engler og beskrive fantastiske paradisiske tilstander med uhørt klarhet. Hans drømmer ble deretter ladet med spennende og opplysende begivenheter som kom omverdenen til gode i hans omfangsrike beretninger. Selv om han var en av det attende århundrets største kristne skribenter innenfor åndelige fenomen, var han ikke påskjønnet av sin samtid, men ble senere anerkjent av andre spirituelle lærere.

Hvordan arbeider man så med kundalini? Hvis en person allerede har vekket kundalini, vil han/hun fremdeles kunne arbeide med de samme teknikker som yogiene bruker for å oppnå det samme fenomen. Det kan lyde merkelig, men i yoga går det jo nettopp ut på å lære å beherske kundalini, før den blir for kraftig. (Dermed vil den «unge» yogi hele tiden være et skritt foran, så han ikke har kraftigere verktøy enn han kan mestre). Dette vil man som regel kombinere med dype avspenningsteknikker som gir systemet et pusterom, og harmoniserer de energier som man har oppsamlet. Hvis man ikke har noen erfaring med kundalini, slik det som oftest er, men ønsker å få det, vil arbeidet mest bestå i hatha-yoga (yogastillinger og åndedrettsøvelser) som ikke tillater mer kundaliniaktivitet enn aspiranten kan håndtere.

Det er her interessant å se forskjellen på «husmoryoga» og tradisjonell yoga; førstnevnte kan gjøre bruk av de samme teknikker som sistnevnte, men de tradisjonelle yogier har en viten om sammenhengen mellom asanas (stillinger), chakra (energisentre) og kundalini, som er gått fullstendig tapt i nåtidens gymnastikkyoga. Den har mistet den dypere kjennskap til sammenhengen i kroppens energimessige og spirituelle system. Denne gamle viten er hemmelig, fordi den i en uinnviets hender kan gjøre mer skade enn gagn, især hvis vedkommende er helsemessig eller mentalt ustabil. Det skal derfor understrekes at man aldri selv må praktisere avanserte yogaøvelser uten først å konsultere en erfaren lærer. Ideen med hemmeligholdelse er både for å unngå at mennesker kommer til skade, men også for å forebygge misbruk av den kraftige energien.

Hvordan kan man så objektivt vite om kundalini er anvendt korrekt?

Dette spørsmålet er vanskelig å forholde seg til i en ytre verden, for man kan jo ikke «vise» hva det er man føler i en dyp meditasjon; man sitter jo «bare» ubevegelig med øynene lukket, og kanskje med et fredfylt ansiktsuttrykk. Ingen kan vite hva det er yogien opplever uten selv å ha erfart det. Yogier har beskrevet det som en sterk følelse av lykksalighet som strømmer gjennom kroppen, eller som en kraftig orgasme, bare ganget med tusen, eller som en stimulerende strøm av enormt velbehag, som vitner om en guddommelig tilstedeværelse, eller som en indre oppløftelse i et klart skinnende lys som har en altomfattende identitet. Som en egoutslettende oversvømmelse som oppløser jeget og avslører all tings enhet, eller som et stormende fyrverkeri, som boblende og sprudlende manifesterer tusener og atter tusener av verdener i en uendelig livsbekreftende strøm. Eller som en moderlig, kvinnelig kraft, som vuggende og eggende gjennomstrømmer ditt indre vesen med lykke og trygghet som en naturlig inkarnert harmoni.

Hvis man merker en kraftig strøm som kjører opp igjennom ryggsøylen og eksploderer på toppen av hodet i et strålende hvitt lys akkompagnert av harmoniske klanger og smak av nektar i ganen, og samtidig er hensatt i en tilstand av fullstendig fred og lykksalighet hvor intet begjær eller noen ambisjon kan trekke en ut av denne tilstand, og ens identitet er fullstendig oppløst i den omgitte verden og alle de verdener som kan forekomme, og alle inntrykk er ett med én intelligent kilde av uendelig godhet og kjærlighet, ja så har man virkelig opplevd en kundalinireisning! Hvis man vil være helt sikker på at det nå var en ekte spirituell opplevelse, så må man sørge for å oppleve den igjen og igjen, for så lenge man kan glemme den, er opplevelsen av begrenset verdi.

Yogiene går derfor etter den permanente kundalinireisning, som forsyner sjelen med gratis superbrennstoff i uendelige mengder og gjør yogien til en fullt realisert mester. Slike enorme mengder av energi som omsettes, transformeres og oppløftes, lar ikke mennesker i omgivelsene være upåvirket hvis de har et minimum av energetisk følsomhet. En erfaren kundalinimester kan derfor eksemplifisere utvalgte tilstander og indusere (overføre) dem i sine elever til stor fordel for dem. Erfaringen viser at tilstanden blir mange ganger sterkere enn de selv vil kunne oppnå alene, og deres aspirasjon etter, og evne til å oppleve den ved egen kraft, blir styrket enormt.

Kundalini er dermed i dag den viktigste nøkkelen til menneskelig og spirituell utvikling. Forutsatt at bruken er viet til opphøyete og alltid sannhetssøkende mål, er kundalinipraksisen den absolutt raskeste vei for dagens menneske i en verden hvor det åndelige aspekt er vanskelig å få øye på, mens de mørke energiene er tydelige. Vi er åndelige vesener midt i et kraftig, men tungt energifelt (som derfor også er et enormt potensiale). Til gjengjeld har de fleste av oss friheten til å praktisere som vi vil, og med de midler vi ønsker, uten samfunnsmessig innblanding. I det ytre informasjonssamfunn fraktes med lysets hastighet tusener av informasjoner, som vi omsetter til handling, og vi har derfor mulighet til å gjøre store oppdagelser med konsekvenser for livet vårt. Kundalini kan for menneskene vise seg å være den (gjen)oppdagelse som gjør det indre liv fullstendig overlegent overfor det ytre, og gjør mennesket til herre over og i stand til å skjønne sitt eget liv, til stor nytte for dem selv og for resten av verden.

For mer info: 00 +45– 48 70 59 45

Ansvarlig: Alternativt Nettverk tlf: 22 67 62 01

OnLiner!