Hva er ISLAM?
Back to the Top

Allerførst et utdrag fra den norske oversettelsen av Koranen – her den kristne oversetterens forord:
A PROPOS
til leseren.
(Uttrekk fra ISBN 82-00-05371-2 © Universitetsforlaget 1990:)

All religions dypeste grobunn er den klare intuisjon som er nedlagt i mennesket: at det befinner seg i, man kunne nesten si en organisk samordning og sameksistens med en makt i en annen dimensjon, en annen virkelighet. Uttrykk for denne erkjennelse og en mer eller mindre famlende innordning i denne situasjon finner vi ofte i vår adferd – fra en primitiv bank-i-bordet mentalitet til den mest forfinede mystikk.

Alle profeters og religionsstifteres ord ville falle døde til jorden om de ikke ble sådd i denne grobunn. Disse åndelige ledere synes å ha en videreført intuisjon, som åpner for en transcendental kontakt eller et samliv med Gud. Her kan spørsmål i meditasjon legges frem for rettledning eller det kan spontant tilflyte dem noe av Guds tidløse, bevissthetsfylte og meningsfylte vesen og vilje, Hans 'uutsigelige ord', som Paulus hørte.

Dette Guds budskap artikuleres av mediet, profeten, efter den åndelige jordmonnskvalitet som det skal sås i og spire i. Tidligere kultivert jord, og ørkensand, krever forskjellig jordburksteknikk, for å uttrykke det slik. En klar og ren ørken med et materiale av stridbare individualister krever en annen pleie enn en skjermet klosterhave. Skal Guds budskap spire og gro der, må det hyppes med paradis og helvete, og skal det få armslag må det sprøytes mot kardinalsynden, seg-selv-nok mentaliteten og maktmisbruk, og om nødvendig lukes med mot-makt for å få respekt og anerkjennelse. Gud som Herren over alle herrer blir primært. Gud er én, fra evighet til evighet. Hans herredømme utvannes ikke av medguder, heller ikke av en Sønn, som efter gammelarabisk skikk ville være en ny maktfaktor i herskerskiktet og uforenlig med monoteismen. Guds udelte allmakt krever at man overgir seg til Ham, «gir seg Gud i vold», hvilket er betydningen av ordet «Islam».

Koranen er det budskap som profeten Mohammed bragte tidlig på 600-tallet. Mohammed var en enkel og ulært mann. Det folk han henvendte seg til likeledes, et folk i periferien av senantikkens kulturer. Efter 10 års innsats under stadige vanskeligheter hadde han omkring 100 troende, stort sett sosialt undervektige. Da han prøvet å forkynne i nabobyen, ble han stenjaget med 'Kunne ikke Gud finne en bedre enn deg å sende' i ørene. Men da han i år 622, begynnelsen for Islams tidsregning, dro til Medina, vant han frem. Her døde han i 632, og 20 år senere var Koranen endelig redigert slik den nu foreligger.

Arabernes religiøse institusjon gav seg i profeten Mohammeds dager uttrykk i diverse guder med forskjellige departementer, og en overodnet Skjebne/skjebnetro eller Fatum/fatalisme. Profetens oppdrag var å lede sine landsmenns religiøse intuisjon gjennom skjebnetroens skumringsrike, hvor en tilfeldig skjebne hersket, til Gus rikes lys, til Hans ledelse og Hans forventninger til menneskene.

Profetens fremste hindring når det gjaldt Guds sak var ikke de gamle guder – de satt nokså løst i dette Islams tidens fylde, men den livsholdning og de verdier som var forankret i den urgamle skjebnetroens kulturunderlag som vi kan kalle stammehumanismen. her var individet, og intet mer, i høysetet. Individet som i uavhengighet o gselvstendighet rakrygget gikk frem for å forsvare og fremme sin egen og sin stammes verdighet og anseelse, velstand og velferd, i en akseptert sameksistens med skjebnen og innenfor dens toleransegrense. Å få et slikt individ båret av eldgammel idealisme til å gi seg Gud i vold, krevde skarp lut og innsats.

Koranen, Forkynnelsen, er artikulert i samsvar med deres språklige symboler og sosiale erfaringer, deres eget tankegods og det innsig som fantes av kristne og særlig jødiske forestillinger og praksis. Boken kan synes kaotisk og usystematisk, fremført som den er ved utallige enkeltanledninger som innbød til påminnelse om Guds vei og vilje. Her finnes spredte moralske oppfordringer, oppbyggelige fortelligner, bibelsk stoff og jødiske legender, samt rettsregler. Også apokalyptiske beretninger, himmel og helvete, velkjente i sin art og i sin mangel på egentlig religiøs appell. 'Slik setter Gud skrekk/respekt i sine tjenere/menneskene', sider kapittel 39, vers 18, og det kunne vel trenges. Alt skal tjene til å kalle folk til Guds veier, og alle detaljer hører hjemme i dette enhetlige kall. Dette er Islams overordnede oppgave, og Koranen har appell i hele spekteret, fra myk religiøsitet til det mer robuste, der det trenges.

Å gi seg Gud i vold er også appellen i de andre religioner av semittisk rot, både hos jøder og kristne. Guds rike er målet. Om man nå underveis bruker kamel, esel eller hest, burde det felles mål mane til ydmykhet, og fremme respekt og forståelse mellom de forskjellige reiseselskaper, hjelpsomhet og god vilje. oversetteren, som personlig har Jesus Kristus som reisefører, har hatt en rik tid med dette arbeidet. Måtte denne Koran-oversettelsen fremme respekt og forståelse for dem som søker veien til Guds rike under Islams fane.

Koranens rim og rytme, sammen med det arabiske språkets musikalitet skaper en atmosfære som gir tekstene en duft av høytid og verdighet, og en verdig gjennomslagskraft. Dette må langt på vei gå tappt i en oversettelse, hvis man ikke gjør vold på teksten, men jeg har forsøkt å formulere versene slik at leseren kan legge inn en rytme, og jeg vil sterkt anbefale at han gjør dette. Man bør også ha for øye at Forkynnelsens kronologi er omtrent motsatt av kapittelnummereringen. Bokens første kapitler, fra kapittel 2, hører til Forkynnelsens avslutning med mange praktiske detaljer og forskrifter. For å følge utviklingen kunne man begynne med å se på noen av kapitlene bak i Boken, sterke og malende for å sikre en første respons, så noen i midtpartiet med en roligere flyt, og derefter avslutningskapitlene først i Boken.

I oversettelsen har jeg søkt et innholdsdekkende, gangbart norsk språk. Samme arabiske ord kan være gjengitt med forskjellige norske ord, alt etter nyansen av atmosfæren i sammenhengen. Koranen med sin meningsfylde utover de klare ord kan ikke oversettes, sier muslimer, men betydningen kan overføres til annet språk. Det er noe slikt jeg har hatt for øye med tittelen 'Koranen, – tilrettelagt oversettelse'.

Det arabiske skriftsystemet skjelner ikke «store» og «små» bokstaver. Jeg har valgt å bruke stor forbokstav for betegnelse for Gud. Likeså for endel ord brukt i overført betydning (f.eks. Ilden for helvete).

Jeg har unnlatt forklarende noter. Holder man seg for øye at Budskapet ble gitt et enkelt folk i semantikken, vil god vilje og eftertanke greie det meste.

Einar Berg
Oslo, våren 1980

Back to the Top

Back to the Top

767 - HiJacked Civilian Aircraft used as sucide WeaponsThe World Trade Center Towers which do not exist todayThe Pentagon before the accident

Ironic caricature of a StarWars-poster

America's New War - Patriotism

The Norwegian Patriot of Today - scanned and titled by BearCY.  The Norwegian Air Defence
The Muslim Norwegian Soldier

Back to the Top

America's New War - Patriotism

Back to the Top

If

Back to the Top

This siteBack to the Top

Holyday picture

Back to the Top

Back to the Top

A Course In Miracles

Back to the Top

MASTERS OF WAR

Back to the Top

Heretic to CNN,

(Norsk/Skandinavisk)

Back to the Top

Back to the Top

Food for thought

Han var sterk; der stod kvinder bak ham!
 Henrik Ibsen

Att og fram er like lang; (over elva etter vann?)
inn og ut er like trang! (flis i fingeren? ;o)
Henrik Ibsen

Den som kun tar spøg som spøg,
og alvor kun alvorligt
Han og hun har fagtiskt fattet
begge dele dårligt!
gruk av Piet Hein ("Kumbel" 1906-1995)

The road to Wisdom? Well it's plain,
and simple to express:
Err and err, and err again,
but less and less, and less!
grook by Piet Hein ("Kumbel" 1906-1995)

Det vanskelige er alt som er unnagjort i en fei.
Det umulige tar bare litt lengre tid! Skikongen Fridtjof Nansen
BearCY forklarer: For da må vi huske at alt virker umulig, inntil vi har gjort det mulig selv. Derfor er utfordringen å sannsynliggjre det godt nok for oss selv og hverandre, til at vi evner tro det mulig, allerførst. Slik at vi legger grunnlaget som skal til for at resten av virkeligheten kan samarbeide med oss, så vi erfarer det i praksis. Til glede for oss selv og alle
som ikke gidder samarbeide om tro mulig og derfor skape at alle må være styrtrike på penger, for være verdige nok til ha det bra, uten å måtte gå gjennom og inn i himmelens port først; eller hva det nå heter.
Back to the Top

Joke of the day:

Back to the Top

svensk Ljudbok:

Sveriges Radios retade och undertryckade RadioDokumentr om Viktor Schauberger (1885-1958), uppfinnaren av dom flygande tefaten, vad vi kallar UFOn och Det Levande Vattnet

My

www.bearcy.com

External Link!

You are visitor number:
Du er beskende nummer:
External Link!
since Friday, the 27th of December in 1996.
Only new visits are counted; no reloads are registered.
This site contains 250 Mb and is updated frequently.

siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

www.bearcy.com

Brev jeg har mottatt fra gjennomsnittsborgere av USA:
(With my own irresistable commentaries in this colour)

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

*Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Back to the Top

Mitt motiv for lage og drive et nettsted, er f skrevet ned tankene mine, nr de tenkes. I hytt og pine. Ettersom jeg kommer i kontakt med tilbakemeldinger som folk sender, kan jeg enten velge bevare mitt opprinnelige innhold, samt svare vedkommende utfrlig p hvorfor jeg velger bevare overskridelsen av deres grenser, og kanskje gir dem en gave i samme slengen. Eller om jeg velger skrive det om og etterkomme deres nske. S kan jeg ha en link som peker til innenfor passordbeskyttelsen, som kan guide vedkommende videre til dit vedkommende er p vei.

Dessverre tillater ikke USA-styrte Microsoft lenger at Internet Explorer-Update skal tillate bruk av direkte lagde linker til innenfor passordbeskyttelsen, på en side utenfor; derfor kan aldri bokmerker legges inn direkte til slike pekere, og brukernavn og passord må huskes og skrives inn manuelt hver gang av den beskende. Dette begrenser ogs tilgjengeligheten noe, for de som allerede har skaffet seg brukernavn og passord, dessverre. rsaken er paranoia i forbindelse med at man mistenker bankene for vre s slepphendte at de tillater deg lage direktelinker med brukernavn og passord innlagt slik:

http://brukernavn:passord@www.bearcy.com/passord-beskyttet-mappe/dokument.html

Nå er det jo ingen banker i dag med respekt for seg selv som tillater seg ha slike rutiner, men allikevel, så skal nå altså alle kluter brukes for tilfredsstille paranoiaen som spres til verden fra paranode kilder i USA.

Det finnes faktisk mennesker blant terroristene; du kan jo bare se på den urovekkende prosenten av befolkningen som begår selvmord i Norge, som et uttrykk for at verden har ikke plass for meg, og kombinerer du dette med at den deiligste følelsen er føle oss nyttige, at vi dør for en sak; ja, da kan vi jo dø for hva som helst; kanskje til og med en selvmorderisk sekt blant bare én av verdens tre tusen like mer eller mindre sinnssyke religioner.

Religion = at du tilber noe utenfor deg selv; noe du ikke har kontroll over, og som kan ta fra deg livet ditt plutselig og uten forklaring. Slik at du føler at frykt er en naturlig følelse som er likeverdig alle andre følelser, og at du føler den jevnlig. Og at du derfor bevarer en sunn skepsis, og for sikkerhets skyld, er litt tilbakeholden når folk forholder seg til deg, slik at hvis du forestiller deg at de virker farlige fordi de kan minne deg om noe du har sett i en film eller husker fra tidligere, og derfor opptrer bestemt og tydelig; litt aggressivt og i forsvarsposisjon, slik at den som av dette om mulig lar seg manipulere til skulle opptre som fienden med stor F, og utføre alle dine verste marerittfantasier om dem, slik at du fikk dine verste mistanker oppfylt; de du hadde bekymret deg for i timer om natten, badet i svette av, og brukt mengder av tilsvarende energi på å jorde inn i den fysiske virkeligheten; slik at du oppnådde forutsetningen til at det skulle skje, og det faktisk skjedde fysisk, og alt gikk til helvete, som du hadde planlagt at det skulle.

Pantesme = at du tilber din egen hellige frie vilje som en likeverdig ansvarlig medskaper av alt som skjer her i samarbeid med hvem som helst sin like hellige frie vilje, og at du legger din re i gjre det du til enhver tid tror skal til, for ha det hyggelig i samarbeid med hvem det n skulle vre som lot seg interessere i oppmerksomheten din i yeblikket. At du bevisst velger opptre som en tilsynelatende engel; tydelig for alle tilstedevrende, men aldri i veien for eller p bekostning av noen av dem:

Himmerike er inne i dine egne, private (?) tankers og drmmers rike. Vi deler i grunnen alle tanken og drmmene vre, men siden vi har valgt ikke tro p det, er det for oss umulig. Nr vi sover, er vi imidlertid ikke bundet av egoets lover. Da er vi i Himmerike; som vi i grunnen er her for skape virkeligheten ut fra (om vi ikke lot oss forfre av medias Jantelov til mene noe annet).

Her kan intet virkelig trues.

Her kan intet uvirkelig eksistere.

I Himmerike kan du gjre hva som helst med hvem som helst, uten ha drlig samvittighet for det, inntil du mener du har ftt ut flelsen erfaringen bringer, og kan ta lrdom den. Da slipper du risikere havne slik fatt, at du uunngelig styrer inn i samme feilen flere ganger: Det er lov lre av dine feil. Og mange feil er deilig slippe mtte gjre fysisk, for lre av dem. Lr deg komme i kontakt med Himmerike i deg selv. Der er sjela som inkarnerer kroppen din befinner seg.  Da kan du lre deg gjre akkurat hva du nsker med den; bare du oppretter kontakt og lar deg veilede til bli den engelen du er her for vre. For hvem som helst. Det er nr du har latt deg opplre til tro at du aldri lrer, at du i den tredje verden fortjener fengsel med tortur og ddsstraff, men i Norge rettshjelp i form av fengselsopphold, eller psykiatrisk hjelp.

Heri ligger Guds Fred i den kortlivede "ddelige" frykt- og smertekulturen vi har n; som vi med stor fordel kan unne oss vre riktig s flaue over, inntil vi har lrt samarbeide over landegrensene, for til slutt viske dem ut for godt. En patriotisk amerikaner skrev indignert til meg om siden min om Torturisme; at jeg bruker den kvalme journalisten Michael Moore som selv jeg har lyst til grave meg ned nr jeg ser programmene til og at Islam har skylden for all jvelskap p jord. Enkelt og greit, lissom. Det er jo alltid deilig eie evnen til rote frem noen vi kan skylde p, alle de yeblikk vi ikke fler oss modne for forholde oss til og betrakte vre egne mangelfullt utviklede sjelsevner med ansvarlige yne, og innrmme overfor oss selv, og derfor ogs omgivelsene, at selv jeg oppdager at selve livet handler om nettopp det alltid lre noe nytt! Den strste utfordringen jeg forholder meg til, er engelen BearCY. For jeg fler meg virkelig som en engel. Nr jeg opptrer samarbeidsvillig i ha det hyggelig sammen overfor alle som forholder seg til sin egen forestilling om meg, og overser hflig alle som lar seg skremme av sine egne forestillinger om meg tilsvarende, til ikke forholde meg til dem over hodet.. Lar jeg meg tvinge til allikevel forholde meg til dem, gjr jeg det s samarbeidsvillig og ellers hflig og hjelpsomt som mulig.

Back to the Top

 

Back to the Top

Vær så venlig at sende listen videre, også selv om du ikke ønsker at sætte
dit navn under
. The US is about to dictate that another war takes place. We are currently undergoing a worldwide imbalance that could [at worst] lead to a third world war. If you are also against this threat, the UN is now collecting signatures in order to try to prevent this tragedy from happening.

 

2003.01.09:     Respectfully yours, Visit BearCY's HomoSite; Panthesm+GayLib. & Why You shall NOT worship any Gods but You!
001142 = 2006 04 18

OnLiner!