—Vær Int'ligent!

www.bearcy.com

Jeg lar meg irritere noe aldeles forferdelig over alle disse bakvendte skrekkfilmene som gir seg ut for å portrettere intelligente mennesker. I de aller fleste av dem, er det såkalt intelligente individ portrettert som et ondsinnet monster. Hva i hele Bakvendtland har dét med intelligens å gjøre? Jeg bare spør:

www.bearcy.com

Intelligente mennesker skjønner at vi alle er hverandres rollemodeller, og at når hun eller han gjør det, så kan vel jeg også gjøre det? Og siden de også skjønner at når et menneske dør, så vil minst hundre mennesker la seg etterlate av, og bli sittende igjen med sorgen og savnet etter, og den dårlige samvittigheten overfor vedkommende for resten av livet; uavhengig av hvem selvmordet eller dødsulykken dreier seg om. Derfor legger intelligente mennesker sin ære i å gå foran med et trygt og godt eksempel i en hvilken som helst situasjon og i en hvilken som helst sammenheng i livet. Uintelligente mennesker ser bare at det for dem er trygt å for eksempel stå på rulleskøyter, rullebrett eller å sykle på steder hvor det er forbudt, fordi det er helt flatt og fordi de selv har god ballanse. De innser ikke at andre da automatisk tenker som så at når han eller hun kan gjøre det, så kan også jeg gjøre det; selv om de mangler den ballanseevne som skal til, hvorpå ulykker skjer. Uintelligente mennesker forstår ikke at vi alle sammen må opptre ansvarlig som gode rollemodeller for å hindre slike ulykker, og at det å hindre ulykker også avhenger av deres samarbeid.

www.bearcy.com

Intelligente mennesker skjønner at vi alle er ansvarlige for all søpla vår, og putter den i lomma inntil de finner en søppelkasse de kan overlate ansvaret for den til, fordi de ikke ønsker å føle at de lever i en søppelfylling. De stumper også sigaretten og kaster den i en søppelkasse, i stedet for å kaste den fra seg hvor som helst. De får derfor også anledning til å glede seg også over hvor rent og pent det er overalt. Uintelligente mennesker kaster alt rett ned der de står, uten å se seg om etter noe å kaste det i. De ergrer seg også over hvor skittent det er overalt, og ser ikke sammenhengen i at det er de selv som forårsaker all møkka de oppfatter.

www.bearcy.com

Intelligente mennesker skjønner at vi alle mer eller mindre automatisk gir igjen med samme mynt når vi er uforberedt. Derfor sørger de for at alle får anledning til å gi dem igjen med samme mynt på en så behagelig måte som mulig. Uintelligente mennesker har fått det for seg at alle som ikke automatisk oppfører seg ordentlig mot dem, må være onde eller gale, og at de derfor fortjener deres forakt og hevn.

www.bearcy.com

Intelligente mennesker ser sammenhengen i at av alle følelser vedkommende gir til deg, så må vedkommende automatisk motta tifold av eksakt den samme følelsen fra alt og alle andre som du ikke kjenner til og som ikke kjenner til deg, som forholder seg til vedkommende på sin spesielle måte. Derfor gidder ikke intelligente mennesker å gi ubehagelige følelser til noen. Dette er en lett omskrivning av Karmaloven, som krever en del tankevirksomhet for å sées som naturlig. Mennesker som ikke tillater seg å tenke tilstrekkelig, og som derfor virker uintelligente, vil ha problemer med å skjønne hva Karmaloven handler om.

www.bearcy.com

Intelligente mennesker skjønner at vi alle er hverandres fortrolige venner inntil det motsatte er bevist; for da blir det jo aldri dét. Uintelligente mennesker tror at vi alle er hverandres fiender inntil det motsatte er bevist; for da blir det jo aldri dét. Slik flytter tro fjell i hvert enkelt tilfelle.

www.bearcy.com

Intelligente mennesker forstår derfor at hver gang vedkommende ljuger, så må vedkommende gå omkring og huske på alt vedkommende har løyet om, samt til hvem; for ikke å risikere å dumme seg ut. De skjønner videre at da vil også alle vedkommende forholder seg fortrolig til, misbruke tilliten deres og fortelle dem like ubehagelige løgner og usannheter. Derfor gidder ikke intelligente mennesker å misbruke kreftene og energien sin på å ljuge i utrengsmål. Høflig diskresjon og taushetsplikt er derimot element som er med på å gjøre hverdagen levelig når man forholder seg til uintelligente mennesker som på grunnlag av manglende intelligens lider av forfølgelsesvanvidd.

www.bearcy.com

Uintelligente mennesker velger å tro at de ikke er noe verd. De skylder på andre for deres egne mangelfullt utviklede sjelsevner. De lar seg av én eller annen merkelig grunn forlede av sine egne korttenkte og bakvendte mareritt til å tro at vi alle må bevare en sunn skepsis fordi at alle vi ikke kjenner fra før derfor må oppfattes som potensielt farlige og ondsinnede; og slettes ikke som potensielt vennlige og snille. Derfor oppfører uintelligente mennesker seg for sikkerhets skyld aggressivt og i forsvarsposisjon for liksom å være føre vár. Og siden vi kun i egenskap av oss selv eier anledning til å kjenne oss igjen i hvem som helst, tror vedkommende at siden alle andre ljuger og er ekle, så må vedkommende gi igjen med samme mynt for å føle rettferdighet. Uintelligente mennesker ser ikke sammenhengen i at initiativet til hvordan de ønsker at livet deres skal være alltid må komme fra dem selv, og at det nettopp derfor er slik de skaper livet sitt om til et helvete for seg selv og for alle de forholder seg til. Uintelligente mennesker forstår ikke at vi alle er ansvarlige representanter for skaperen av universet, og at virkeligheten skapes av hva vi til enhver tid – og i en hvilken som helst situasjon – velger å tro (at troen deres i denne sammenheng faktisk "flytter fjell" for dem). Uintelligente mennesker velger å ikke se etter sammenhenger og syksé; kun etter tilfeldigheter og ulykker som de må forsvare seg mot. Uintelligente mennesker velger å tro at angrep er det beste forsvar mot ubehagelige følelser. Uintelligente mennesker tror derfor videre at krig er uunngåelig for dem selv og for alt og alle andre de forholder seg til.

www.bearcy.com

Uintelligente mennesker velger å la seg skremme av sine egne paranoide fantasier om virkeligheten, til å tro at vi alle lever i et bakvendtland av et plagsomt helvete (for i Bakvendtland kan tilsynelatende alt gå an!). Uintelligente mennesker tror at det motsatte av krig er kjedelig fred hvor ingenting av interesse ser ut til å skje. Uintelligente mennesker tror at det motsatte av helvete er den blå himmelen over dem, og at "gud" er en gammal, gretten nisse som sitter oppe i skyene og spionerer på dem, og som er så umoden at "han" lar seg fornærme over alle de bakvendte reglene "hans" de ikke klarer å følge, nok til å ønske dem alle evig pine i et helvete "han" har skapt "til sin egen forlystelses skyld".

www.bearcy.com

Intelligente mennesker vet at vi alle lever i Himmerike (uten L) – i tankene og drømmenes rike – inne i hver enkelt av oss. Intelligente mennesker skjønner at det motsatte av krig ikke er fred. Å krige er å ødelegge. Derfor er det motsatte av å krige, å skape. Fred må aktivt skapes og vedlikeholdes hele tiden ved å opptre hensynsfullt og ved å samarbeide med alt og alle om alt, slik at vi lykkes i våre mål og har det trygt, behagelig og utfordrende.

www.bearcy.com

Filmer som gir seg ut for å portrettere såkalt intelligente ondsinnede mennesker oppfatter jeg som laget av svært uintelligente mennesker som antar at alle er som dem. Og at intelligente mennesker bare er enda verre i det de forakter seg selv for.

www.bearcy.com

Intelligens har å gjøre med evnen til å se sammenhengen i hvordan vi skaper virkeligheten. Først når du overser denne sammenhengen, blir du i stand til å velge å anta at høy IQ medfører ondskap. Men det er din egen utilstrekkelighet du projiserer – dine egne mangelfullt utviklede sjelsevner du spiller av – ikke de intelligentes oppfattelse av seg selv eller av virkeligheten.

www.bearcy.com

Jeg har latt meg teste til å inneha en IQ som visstnok skal ligge mange ganger over det som anses å være normalt. Sett ut fra mitt snevre synspunkt, betyr høy intelligens evnen til å være snill og til å medskape selvtillit i alle som ønsker det, samt evnen til å vedlikeholde fred mellom oss alle. Jeg anser meg dessuten å være intelligent nok til å latterliggjøre tilbedelse av den selvdestruktive Janteloven; inspirert av Moseloven som Jesus kom til Israël for å oppheve. Dette gjør meg hverken ond eller farlig. Bare forklarende.

Uintelligente mennesker har en tendens til å mistro meg, fordi de mistror seg selv først; og da må jo alle være som dem; og spesielt de som de ikke kjenner seg selv igjen i. Uintelligente mennesker lar seg forføre av frykt (fullstendig mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet) til å tro (skape virkelig og sant for seg selv gjennom å suge til seg erfaring som bekrefter det de tror på) at den betingelseløst kjærlige oppmerksomheten er ettergivende og at derfor denne og seksuelt overgrep mot barn kan se ut til å være ett og det samme.

Tillater jeg meg å begå overgrep mot barn gjennom å gi dem en hemmelighet de lar seg skremme fra å fortelle til noen gjennom hele oppveksten, vil jeg – i følge min egen smertefullt opparbeidete erfaring – automatisk måtte gjennomlide tifold igjen av eksakt den samme følelsen i mitt forhold til alt og alle andre ("-deler av Gud") som forholder seg til meg på sin spesielle måte igjen; som oftest i de tilsynelatende mest usannsynlige sammenheng. Så uintelligent kan jeg ikke tillate meg å være, at jeg gidder å utsette meg for noe slikt. Beklager: Jeg er intelligent nok til å se at alle – også umodne "barn" i alderen 0 til 70 år – er likeverdige og like hellige deler av Gud; som for meg – og i følge min snevre oppfattelse av virkeligheten; for alle som tillater seg å resonnere og tenke tilstrekkelig – er summen av alt og alle; inkludert deg.

Jeg er intelligent nok til å se sammenhengen i at den frie vilje – både spesielt og generelt – er hellig og en uatskillelig del av Guds vilje for viljens kilde. Bryter jeg med denne viljen, vil jeg måtte gjennomlide tifold igjen av den samme følelsen av å la meg umyndiggjøre fra og i forhold til alle som forholder seg til meg på sin spesielle måte igjen. Såpass korttenkt kan jeg ikke tillate meg å være: Det gjør for vondt! :o)

www.bearcy.com

Intelligens, Sosial intelligens og Emosjonell (følelsesmessig) Intelligens (EQ) må ikke blandes sammen med IQ. Intelligenskvotient (Intelligence Quotient; IQ) er bare en måleénhet som er svært sær og ekstremt kulturbetinget. For å illustrere dette, får jeg sitere en historie fra Australia, hvor noen som ønsket å sette IQ-testingen av australske skolebarn på prøve. Dette fordi det i hovedsak var hvite barn, etterkommere etter engelskmenn, som skåret høyest, mens aborginerbarna; australnegerbarna generelt skåret svært lavt. De plasserte da en gruppe med de som skåret høyest og en gruppe av de som skåret lavest ut i bushen, for å se hvem av dem som klarte seg best. Resultatet var at de som skåret høyt på IQ-testene, gikk seg vill og holdt på å sulte i hjel; mens de som skåret lavt på IQ-testene, klarte seg utmerket. :o)

Denne påminnelsen er ment som en pekepinn på hvordan IQ-måling kan misbrukes til undertrykkelse av minoritetsgrupper.

IQ-testene jeg gjennomgikk på Ullevål Nevropsykologiske klinikk, synes jeg virket svært mangelfulle og énsporet; det var svært mange viktige spørsmål jeg virkelig savnet å få svare på, for å si det slik; derfor har jeg begrenset forståelse for hva slags bilde av intelligensen min disse testene kan vise. Og siden vi kun i egenskap av oss selv eier anledning til å kjenne oss igjen i hvem som helst, anser jeg det som min personlige utfordring og evne til å forklare, dersom noen ikke forstår hva jeg til en hver tid snakker om. Jeg vet at vi alle gjør feil, nettopp for å lære av dem. Og siden vi alle er i utvikling, og modnes forskjellig, er det rett ut sagt dumt å dømme folk på grunnlag av inntrykk de gir av seg selv i et begrenset tidsperspektiv. :o)

www.bearcy.com

Det er jeg aller mest opptatt av i øyeblikket,

 er å samarbeide med alle som gidder om å rope et
«—Varsku her!»

når det gjelder den jevnt økende bunntrålingen av verdenshavene, som allerede i 2003 var kommet opp i like mye som to ganger USAs flateinnhold pr år. Grunnen til denne interessen, er at jeg har familie og venner som jeg bryr meg om, og som jeg unner å leve lengre. Jeg anser meg å være én av de – forhåpentlig ikke bare tilsynelatende – idiotene som kjettersk nok velger å tro mulig at vi kan fortsette å leve her så lenge vi gidder - og ikke bare en fem-seks år til, før vi kveles av oksygenmangel. Derfor er jeg opptatt av å samarbeide med alle som gidder om å først og fremst stoppe all bruken av bunntrål i verdenshavene, slik at grønnalgene; de som gjør havet vårt tilsynelatende grønt, og som produserer til sammen 80 % av oksygenet vi puster – og brenner opp med økende hastighet – får bli værende der de er, og fortsette å produsere oksygen. Slik at vi kan tilegne oss tid til å styre unna den ellers uunngåelige dommedagen som spesielt enkelte utdatert læresetning- eller bibeltro, eller såkalt fundamentalistisk kristne – dupért av familie, samfunn og skole velger å la seg mobbe til å tvinge alle oss andre til også å måtte samarbeide med dem om å tro virkelig dette helvetet inntil dommedagen deres også utrydder oss.

Hvorenn bunntrålen har passért, er der bare dødt hav tilbake. Intet nåværende gjærende bunnlivs avfall som grønnalgene kan vokse på i overflaten lenger; der hvor sola lyser; og som de kan fotosyntese med. Grønnalger som også småfiskene og manetene kan spise av igjen og vokse seg store på. Når havbunnen reinskrapes, blir ett av lenkene i livets kjede i naturen brutt, og alt som er igjen i de andre leddene dør i tur og orden. Dette dokumenteres også i media; men bare hvis du er flink til å lete med lys og lykte etter det først!

Du får ikke sånt servert opp i fleisen; slik informasjon betales for å gjemmes bort av de som tror på den ellers uunngåelige dommedagen sin som noe ålreit og ufravikelig og ikke minst hellig. Og at de av disse få i verden som har størst arvet passiv inntekt eller aller «mest makt til å gjøre hva de vil i verden» – av sine foreldre og besteforeldre – har lært at det bare er de som har rett og er myndige til å bestemme skjebnen vår over hodene på alle oss andre som virkeligheten også består av.

Og som kanskje til og med velger å ha et noe mer nyansert, konstruktivt og optimistisk livssyn med hensyn til vår umiddelbare fremtid. Hvis vi ikke prioriterer skattepenger til å sponse trålerne til å gjøre motsatt. Og kanskje til og med i stedet la seg av oss betale for å seile omkring og forklare for og hjelpe til med å sponse det store flertallet som seiler sin tilsynelatende egen sjø og alltid vil være igjen og ellers fortsette med jævelskapen. Og jeg mener ikke å banne når jeg skriver dette!

Jeg får bare beklage hvis jeg med denne teksten har kommet i skade for å bryte med noen kjetteri-lov, men dette anser jeg å være for alvorlig til å ta annet enn på alvor. Selv velger jeg å oppfatte at den ufravikelige troen på dommedag som noe ålreit og sant og bra, er det egentlige grunnlaget for all motløsheten og jævelskapen jeg opplever å se omkring i verden. Og den økende allmenne paranoiaen – spesielt de siste par årene! Spør gjerne folk som Michael Moore eller the Yes Men om hvorfor. For uten et syn på naturen som noe Gud har skapt for at vi skal bruke det opp fortest mulig, ville vi ikke hatt det så jævlig og vært så syke som vi er i dag, både mentalt og fysisk. «Nå for tiden må vi jo dessuten koke folk, før vi kan ha sex med dem!» (fra filmen Generalens datter, replikk uttalt av John Travolta) På grunn av de allment både stressede, klorede og syrlige kroppene våre, utsetter vi oss for influensa og alt som er av «sykdommer» (tilforlatelige syndebukker for vårt generelt – gjennom reklame fra den lovbestemt griske industrien – elendige kosthold og perverse drikkevaner), som ikke kan annet enn å dødeliggjøre oss.

Fra media får vi bare alle – i det minste for en selv personlig – uvesentligheter, som skal gjøre oss mest mulig stresset; slik at blodet – i tillegg til alt det sure eller vanndrivende vi drikker – også ved hjelp de selvdestruktive, marerittaktige tankene våre – reagerer ved å surne, etse opp åreveggene så kolesterol kan sette seg fast og tette årene, og generelt elde kroppen unødig. Samt gjøre den lagelig til for hogg og mottakelig for angrep av alle de bakterier som i naturen er til for å bryte ned døende organismer om til plantefôr.

Å ikke ta dette alvorlig, men tillate industrien å fortsette å tjene penger på bekostning av alt og alle og aldri for noe annet idealmål enn dét for øye, er for meg litt uvirkelig og svært uvant å måtte forholde meg til som sannheten med stor S. Noe jeg må forholde meg til og si fra om. Men jeg begynner så smått å samle meg til å skrive dette i det minste. Kanskje kan det inspirere deg til å ta affære og samarbeide med alt og alle om å gjøre noe her?

Ønsker du å være med på å påvirke verdensopinionen til  forandre på reglene omkring bunntråling av verdenshavene, så gjør som jeg: Ombestem deg fra alt vi tidligere har latt oss dupére til – og meld deg gjerne inn i, hvis du vil være med å påvirke selv – og i det minste stem «Miljøpartiet de grønne» ved neste valg. Tar vi skikongen Fridtjof Nansen på ordet, når han sier: «—Det vanskelige er alt som er unnagjort i en fei! Det umulige tar bare litt lengre tid!» Og kanskje også legger til, at: «dét er fordi at vi må sannsynliggjøre det godt nok, til at vi evner å tro mulig og erfare det først!»

—Alternativ kilde til uuttømmelig ren energi og rent drikkevann til hele verdens befolkning, får vi hvis vi bare gidder å ta den synske filosofen, forfatteren, oppfinneren og i manges øyne «en 1900-tallets Galileo Galilei»; Viktor Schauberger på ordet, gjennom å studere alt om ham og tar skeia i egen hånd og går i hans fotspor gjennom å gjenskape og om mulig også forbedre oppfinnelsene hans. Da er vi reddet. Men da blir vi jo galaktiske igjen i samme slengen; for da samarbeider vi jo plutselig med naturen i stedet for å fortsette å slå oss på den; slik vi gjør i dag – og dét er kanskje litt for skummelt å forestille oss mulig, slik at vi oppnår lyst nok til å erfare det? Kanskje resten av galaksens innbyggere vil kunne finne på å le av oss, fordi vi inntil da lot oss dupére til å tro mulig all jævelskapen vi tror mulig/erfarer i dag? Kanskje døden og dommedagen er bedre å velge, allikevel? Sånn at vi fortsetter å drite i å lære av våre ellers tilforlatelige feil; men betrakter dem som synder som vi må sone for, og «for sikkerhets skyld» opptrer aggressivt og i forsvarsposisjon overfor alle vi ikke allerede har lært at er til å stole på, samt fortsetter å stemme på partiet vi er vant med i stedet for de – i det minste potensielt – dommedagkjetterske grønne? Uansett hva du bestemmer deg for å samarbeide med omgivelsene dine om, håper jeg at du sørger for å rasjonalisere på plass en god samvittighet, i det minste!

Det er normalt å være unik og énestående! Dessverre er du ikke den éneste som på grunn av Janteloven for sikkerhets skyld velger å la seg skremme fra vett og sans av tanken på å bli uthengt som dét!

—I vår like perverst unike og énestående – angst-, døds- og lidelses- – kultur i universet.

 Visit BearCY's HomoSite; Pantheïsm+GayLib. & Why You shall NOT worship any Gods but You!

OnLiner!