—If You believe that Your site too belongs under this domain name, please click here!
Om Du føler at Ditt nettsted også hører hjemme under dette domenenavnet, klikk her!

BearCY © Bear Cattlisle YAWNERSON
 
Med seglebåt til øyane fra Fjærholmen på Føynland
i Njotarøy (naut-øy) eller Nøtterøy kommune
i vikingene og hvalfangstens vugge
hvor krøtterdriften var
livsgrunnlaget
for alt)

BearCY's HomoSite HomseNettsted

BearCY

Whenever you in time might grow to feel some inexplicable urge to help me afford maintaining this site, please don't hesitate to click on the banner below. :ç)

Before you feel anything of the sort, you may just skip these commercial-boxes. —No one will ever hold it against you. :ç)

You may however enter here:

BearCYs

Dersom du av én eller annen morsom grunn skulle begynne å føle en uforklarlig trang til å hjelpe meg å ha råd til å holde dette nettstedet vedlike, må du ikke nøle med å klikke på banneret nedenfor. :ç)

Før du føler noe som helst i denne retning, må du bare hoppe over disse reklameboksene. —Ingen vil noen gang kunne bruke det mot deg :ç)

Du kommer imidlertid inn her:

 

Sponsor BearCY

 

         

This site opened on Friday, the 27th of December 1996.
Dette nettstedet åpnet fredag, den 27. desember 1996.


C
ome in and see what I have made for you:
BearCY's HomoSite

K
om inn og se hva jeg har laget til deg:
BearCYs HomseNettsted

Be yourself, always:
Vær deg selv, alltid:

Dance like no one's watching.
Dans som om ingen betrakter deg.

Work like you don't need the money.
Jobb som om du ikke trenger pengene.

Love like you've never been hurt…
Elsk som om du aldri har latt deg såre…

—It's desirable to laugh at my own mistakes – once now and again!
I'll be kinder, then – relating to my surroundings… :ç)
—Det er deilig å le av mine egne feil – innimellom!
Jeg blir snillere da – overfor omgivelsene mine… :ç)
BearCY

BearCY's Address Page BearCYs Adresseside

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!