Energistrømmer og -punkt

Klikk for å se Stort Bilde
Skriv til BearCY

Energistrømmer
I det eteriske finnes det et stort nettverk av energistrømmer, de eteriske enrgistrømmer. Deres formål er å fordele den inntatte livsenergien rundt i hele det eteriske felt. Disse energistrømmene står i forbindelse med chakra, energipunkt og det autonome nervesystem. Hver strøm har sin helt spesielle funksjon, og forsyner sine områder av mennesket med energi.

Strømmene går gjennom et antall Eteriske energipunkt, og som chakraene, også har hvert sitt fysiske og psykiske tilsvar. Noen av energistrømmene går også gjennom ett eller flere chakra.

Hvis vi har blokkeringer på ett av energipunktene, vil dette svekke energistrømmen. Det blir en «trafikkpropp», og veien er delvis blokkert. Energitilførselen til det tilhørende chakra blir hemmet, og dette medfører dårligere funksjon i chakraet.

Energi følger lover
Energien i det menneskelige energisystem oppfører seg i prinsippet som elektrisiteten gjør i elektriske ledninger. Det kommer en elektrisk strøm frem til lyspæren, og det går strøm tilbake derfra igjen med overskuddsenergien. Og så er det lys i lyspæren. Men om systemet skal fungere, må følgende ting være i orden:

På samme måte er det med de eteriske strømmene, hvor energistrømmene kan oppfattes som ledninger, og chakraene kan oppfattes som lyspærene som skal lyse. Dersom det er blokkeringer i et energipunkt på strømmen, hemmes strømmen. Hvis energistrømmen ikke er tilsluttet noen energikilde, kommer det heller ikke lys i lyspæren. Om energistrømmen som fører overskuddsenergien vekk fra pæren ikke fungerer godt nok, ødelegges hele kretsløpet av for mye energi.

Strømmene er ikke som linjer. De består av en hel masse små roterende spiraler. I mennesket finnes 8 større energistrømmer. Jeg vil her beskrive en av de viktigste, nemlig leverstrømmen.

Leverstrømmen
Leverstrømmen er en energistrøm, som går horisontalt rundt om mellomgulvet. Den går fra miltpunktet til navlen, til leverpunktet, til høyre skulderbladspunkt, til venstre skulderbladspunkt og tilbake til milten (se punktenes plassering på tegningen).

Denne er den eneste av energistrømmene, som beveger seg horisontalt, alle de andre går vertikalt. Leverstrømmen har betydning for området omkring Solar Plexus og for alle de funksjoner, som er knyttet til Solar Plexus. Den har innflytelse på hvordan chakraet fungerer.

Strømmen har innflytelse på fordøyelsen, syre-base balansen, leveren, bukspyttkjertelen og på bevegelse og forvandling av emosjonell energi. Via sin kontakt til Navlen er strømmen svært påvirket av, hva som skjedde i fosterstadiet, under fødselen og i perioden like etter fødselen.

Strømmen er i høy grad medvirkende til fordeling av livsenergien, som kommer inn via miltpunktet. Som nevnt under Solar Plexus, vil mange emosjonelle blokkeringer virke begrensende på miltens evne til å oppta livsenergi, og energien i leverstrømmen blir svak. Dette vil dermed påvirke den fysiske sunnhetstilstanden og svekke immunforsvaret.

Kyss frosken
De tre nederste chakra representerer det instinktive nivå av mennesket. Det er de stadier av bevisstheten, som svarer til dyrenes. De fire øverste chakra inneholder en bevissthet, som atskiller oss fra dyrene og gjør, at vi ikke utelukkende er instinktvesener.

Hos mange mennesker foregår det en kamp mellom disse to forskjellige lag. Hva skal få lov til å styre livet vårt, det nederste eller det øverste?

Det nytter imidlertid ikke noe å kjempe mot og undertrykke den ene siden. Kamp gir splittelse. Hemmeligheten er å gi alt i oss en plass, få det til å samarbeide og oppdage, at det éne ikke behøver å utelukke det andre.

Leverstrømmens oppgave er bl.a. å hjelpe til med dette. Hvis vi motarbeider dette, svekkes energistrømmen.

Å arbeide med leverstrømmen er ikke alltid lett. Det bringer ofte noe frem, som vi ikke liker å se i øynene. Det kan f.eks. være fødselsproblemer, avvisninger, sjokk, aggresjoner eller skyggesider.

Svært få mennesker liker seg selv, og gjør derfor alt for å bekjempe de sider ved seg selv som de ikke liker. Denne holdningen kan ende i en destruktiv selvmedlidenhet. Men hvis vi vil være hele mennesker, må vi lære å se, akseptere og elske oss selv som vi er. Derfra kan forvandlingen skje. Kyss frosken, og den forvandler seg til en prins.

Leverstrømøvelsen
Denne øvelsen kan virke svært kraftig på emosjoner, og du bør derfor ikke arbeide med den, dersom du ikke er vant med å jobbe med energier.

Sitt med ryggen rett. Kontakt miltpunktet. Få en god kontakt. Gå videre til navlen, til leverpunktet, til høyre skulderbladspunkt, og tilbake til miltpunktet. Gjenta denne sirkulasjonen langsomt og avslappet i 5 – 10 minutter i alt. Det er viktig at det er en god kontakt ved de enkelte punktene.

Sitt nå et par minutter og føl hele leverstrømmen. Opplev hvordan den flyter rundt om deg, uten at du gjør noe som helst.

Sårbarhet
I situasjoner med andre mennesker, hvor vi er usikre eller føler oss redde, skjer det ofte at vi, for å beskytte oss, «stenger igjen» for følelsen. Det er en svært alminnelig reaksjon, som hos mange foregår ubevisst og automatisk.

Når vi «stenger oss igjen», påvirkes energiene. Det betyr f.eks. at chakraene sirkulerer mindre, og dermed at det kommer mindre energi til det eteriske felt. Så blir de eteriske beskyttelseslagene våre tynnere, vi blir «tynnhudet» og sårbare. Ved å «stenge igjen», oppnår vi nettopp det motsatte av hva vi ønsker. Vi oppnår å bli enda mer sårbare og usikre.

Åpenhet og uttrykk virker annerledes på energiene. Da sirkulerer chakraene og strømmene bedre. Det medfører at det energimessige beskyttelseslaget blir tykkere, og vi oppnår en virkelig beskyttelse.

En sterk leverstrøm vil gjøre det eteriske beskyttelseslaget tykkere og spesielt beskytte overfor emosjoner fra andre.

Transmutasjon og transformasjon av emosjoner
Når man har kontakt med emosjonene sine, kan man forvandle dem. Solar Plexus er det første chakra i denne forvandlingsprosessen. Her skjer det en transmutasjon (bevegelse) av den emosjonelle energien oppover til Hjertechakraet når vi aksepterer emosjonen for hva den er. Når energien når Hjertechakraet, kan det oppstå en transformasjon (forvandling) av den emosjonelle energien til en mer produktiv energi, for eksempel glede, tilgivelse eller medfølelse.

Via åpenhet kan vi absorbere andres emosjoner og for eksempel unngå å la oss såre eller irritere over dem. Hvis vi for eksempel kan akseptere at en annen blir sint, og vi ikke selv blir emosjonelle, beveger vi bevisst vår emosjonelle energi opp på hjerteplanet. I hjertet skjer en forvandling av den emosjonelle energi, og nå kan vi gi noe tilbake til den andre, som er mer brukbart enn sinne. Transmutasjonen er altså bevegelsen av emosjonell energi. Transformasjonen er forvandlingen av emosjonell energi til hjerteenergi. Leverstrømmen har å gjøre med denne forvandlingen.

Observér emosjonen
Når vi er i kontroll, lar vi oss ikke påvirke av emosjoner. Kontroll er åpenhet og en oppmerksomhet over hva som skjer inne i oss. Leverstrømmen har betydning for denne prosessen.

Ofte ser vi oss selv midt inne i en emosjon. Vi føler oss kanskje fryktelig irritable. Når vi først er kommet inn i en emosjon, må vi leve den ut. Det er egoet som leker sin lille lek.

Men prøv samtidig, om en liten flue på veggen, å observere emosjonen med humor og kjærlighet, så vil irritabiliteten langsomt falle til ro. Egoet kan nemlig ikke fordra oppmerksomhet. Derfor skal man heller aldri fordømme egoet og dets emosjoner. Fordømmelse er jo bare en annen del av egoet og en ganske sikker måte å la seg fange av emosjonen. Betrakt i stedet emosjonen og tilgi den. Dét er eneste veien ut.

Maskulin / feminin energi
Alt i mennesket er i en spenning mellom to motsatte krefter, en positivt ladet energi og en negativt ladet energi. Man kaller også denne spenningen, eller polariteten, for maskulin og feminin energi.

Den maskuline energien har de egenskapene, at den er utadvendt, logisk, aggressiv, initiativtakende, aktiv og givende.

Den feminine energien har de egenskapene, at den er innadsøkende, intuïtiv, passiv, mottakene, og har evnen til å romme; eller omfatte.

For å være hele mennesker, må vi gi oss selv lov til å inneholde både maskuline og feminine sider på én gang. Ofte er det slik at den éne side undertrykker den andre. Det foregår en evig kamp mellom dem.

Når vi befinner oss på hjerteplanet, oppheves atskillelsen av maskulin og feminin energi. Da er vi i balanse, og har en god «polaritet».

Grovt skissert er det menneskelige energisystemet bygget opp slik, at venstre side av kroppen rommer de feminine energiene, og at høyre side rommer de maskuline.

Allikevel er det ikke helt så enkelt. I hver éneste celle, i hvert energipunkt og chakra, finnes det et maskulint og et feminint aspekt, som ønsker å være (eller i det minste komme) i balanse.

En stor del av healing og selvutvikling tilstreber denne balansen mellom maskulin og feminin energi.

I det eteriske felt går strømmer av maskulin og feminin energi. På forsiden av kroppen beveger disse energiene seg opp på venstre side og ned på høyre side. På baksiden av kroppen går de opp på høyre side og ned på venstre.

Her følger en skjematisk tegning av energienes bevegelser:

Eteriske energipunkt
Her oppsummeres noen av de viktigste eteriske energipunktene, deres plassering of betydning. Merk at du ikke bør helbrede en annen person på punkt som du ikke selv har personlig erfaring med.

En opptegnelse som denne vil alltid være forholdsvis unøyaktig. Punktene er jo eteriske, og kan som sådan ikke opptegnes fysisk. Grunnen til at jeg allikevel gjør det, er at jeg vet at det kan hjelpe til for å få en mer presis punktkontakt, både i øvelser og ved healing:

 1. Leverpunktet
  ligger på kanten av høyre ribbenskant på det 7. ribben i en linje rett ned fra brystvorten. Det har betydning for den fysiske og psykiske sunnheten. Det kalles også for helsepunktet.

 2. Miltpunktet
  er plassert som Leverpunktet, men på venstre side. Det er hovedsenteret for inntakelse av livsenergi fra solen.

 3. Navlen
  er relatert til fosterstadiet, fødselen, perioden like etter fødselen og forbindelsen til mamma og pappa.

 4. Skulderbladspunktene
  er plassert på de 7. ribben, ved innsiden av de nederste skulderbladspissene. De kalles også for styrkepunktene, fordi de er møtestedet mellom to svært viktige psykiske strømmer, nemlig Leverstrømmen og de såkalte positive eteriske strømmer.

 5. Jordforbindelsespunktene
  ligger plassert under foten, like bak den forreste tråputen. De er via energistrømmene knyttet til Rotchakraet, og har stor betydning for jordforbindelse og indre følelse av sikkerhet og syksé. De står i forhold til evnen å finne retning i livet.

 6. Innsiden av hælene
  Disse punktene ligger plassert midt på en linje mellom den indre ankelkno og spissen av hælen. De har betydning for jordforbindelse og seksualitet, og er knyttet til energien i Harachakraet. Ved å massere hardt på disse punktene, er det mulig å forløse blokkert emosjonell energi, som er løsnet under en healing.

 7. Innsiden av knærne
  Punktene ligger plassert like under knokkelfremspringet på innsiden av kneet. De har å gjøre med seksualitet og det som skjedde på «krabbestadiet».

 8. Innsiden av lårene i skrittet
  Punktene sitter like bak ved den store senen til lårets innovertrekkende muskel (adduktor magnus). De er knyttet til energien i Harachakraet.

 9. Skambenspunktene
  ligger plassert på kanten av skambenet, ca 2 cm ut fra midten av skambenet. De står i forhold til både Rot- og Harachakraet. De er knyttet til menstruasjonssyklusen og måten vi uttrykker oss på seksuelt. Hos kvinner har de en betydning for hele den premenstruelle, emosjonelle perioden. Punktene har forbindelse til Halschakraet.

 10. Det kvinnelige G-punktet
  ligger plassert midt på øverste kant av skambenet. Dette er et punkt som kun finnes hos kvinner. Det er knyttet til kvinnens seksualitet og orgasme, den orgasmen som trekker inn hele det eteriske felt, i motsetning til den form for orgasme som kun trekker inn området omkring kjønnsorganene. Det er knyttet til spiritualitet og jordforbindelse, og sammenhengen mellom disse, og har også å gjøre med balansen mellom maskulin og feminin energi.

 11. Det mannlige G-punktet
  ligger plassert midt mellom endetarmen og roten av penis (prostatakjertelen). Dette er et punkt som kun finnes hos menn. Det er knyttet til mannens seksualitet og orgasme, den orgasme som trekker inn hele det eteriske felt, i motsetning til den form for orgasme som kun trekker inn området omkring kjønnsorganene. Det er knyttet til spiritualitet og jordforbindelse, og sammenhengen mellom disse, og har også å gjøre med balansen mellom maskulin og feminin energi. For å stimulere dette punktet er man avhengig av å bli pult bakfra av en annen mann, slik at dennes penis støter mot roten av klientens penis (prostatakjertelen). Punktet blir også kalt mellomkjønnspunktet.

 12. Hoftepunktene
  er polaritetspunkt. De ligger plassert et par fingerbredder foran hoftebenet foran på kroppen, ned mot lysken.

 13. Skulderpunktene
  er polaritetspunkt. De ligger plassert på midten av skulderrundingen, ved overgangen mellom knokkel og muskel. Det venstre punktet er det sterkeste, og har betydning for evnen til å trekke kvaliteter inn fra kvalitetsauraen. Høyre skulderpunkt er mer knyttet til emosjoner. Den mentale aura går gjennom disse punktene.

 14. Håndpunktene
  er polaritetspunkt. De ligger plassert midt i håndflatene og er sterke punkt til formidling av hjerteenergi. De har å gjøre med måten vi uttrykker oss på.

 15. Stresspunktene
  sitter like foran øreflippene på kjeven. De er polaritetspunkt og kalles for stresspunkt, fordi de påvirkes av stress.

 16. Spissen av storetærne
  har betydning for energitilførselen inn og ut av kroppen.

 17. Yttersiden av hælene
  ligger plassert midt på en linjen mellom de ytre ankelkokler og spissen av hælene. De har betydning for jordforbindelsen.

 18. Spissene av langemann
  er knyttet til energien i Hjertechakraet.

 19. Innsiden av albuene
  har å gjøre med energien til Hjertechakraet.

 20. Inngangen til armhulene
  ligger plassert midt på kanten av de store brystmusklene ved inngangen til armhulene. De har å gjøre med hjerteenergien.

 21. Depresjonspunktene
  Det finnes tre depresjonspunkt. 1) Nederst på brystbenet. 2) Ved øverste ledd på brystbenet. 3) På spissen av haken. Disse punktene har å gjøre med hjerteenergi, som ikke er i sirkulasjon. De påvirkes blant annet ved depresjoner, ved selvmedlidenhet og stress.

 22. Kinnbenspunktene
  finner du på kanten av kinnbena. De har å gjøre med energien i hodet og Pinealchakraet.

 23. Sidehodepunktene
  sitter to fingerbredder over øret. De har forbindelse til de eteriske strømmene i den mentale aura og til senterpunktet i hodet. Punktene reagerer ved fysisk og mental stress, samt ved mental smerte. De er relatert til vårt forhold til tro, og har kontakt til nervekrysset mellom de to hjernehalvdelene.

 24. Senteret i hodet
  ligger plassert i et væskefylt hulrom i mellomhjernen på en linje mellom hypofysekjertelen og pinealkjertelen. Det kontaktes best via Sidehodepunktene og har å gjøre med utvidelse av bevisstheten. Punktet blir aktivert ved den form for orgasme som trekker inn hele det eteriske felt; se G-punktene (punkt 10 og 11).

 25. Pannepunktene
  Ligger plassert på de to «hornene» i pannen. De kalles også for hukommelsespunkt, da de har betydning for hukommelsen. De er en del av vår polaritetsstruktur.

 26. Hypofysepunktet
  ligger like mellom øyenbrynene. Det står i forbindelse med hypofysen, og har å gjøre med evnen til kontroll.

 27. Stillhetspunktet
  sitter like over neseroten. Det har å gjøre med evnen til å absorbere lyd.

 28. Medullahpunktet
  sitter i toppen av nakkegropen. Her er det ofte blokkeringer på grunn av avvisninger. Punktet har å gjøre med en utoverbevegelse av bevissthet. Når vi for eksempel er i en samtale som virkelig interesserer oss, kan synske personer se en utvidelse av energien herfra.

 29. Kravebenspunktene
  er ca midt på kravebenet i en linje ned fra konturene av halsen. De er knyttet til begivenheter som skjedde under fødselen og i barndommen. Her sitter det ofte en masse fastholdte emosjoner som kan gi åndedrettsproblemer og problemer med å uttrykke oss.

 30. Thrustpunktene
  sitter på baksiden av hoftekammen på høyde med overkanten av korsryggbenet. Man kan føle et knokkelfremspring på stedet. De kalles thrustpunkt fordi de, når de blir aktivert, frembringer en hurtig bevegelse av energi oppover i kroppen. De rett og slett «puffer» energien oppover (thrust er engelsk og betyr støt eller puff). Når energien beveger seg oppover, skapes det forbindelse til skulderbladspunktene, og til 2 punkt på hver side av medullahpunktet. Thrustpunktene har å gjøre med all aktivitet i bekkenområdet og er sterkt knyttet til energien i de to skambenspunktene.

 31. Baksiden av knehasene
  er knyttet til energien i Rotchakraet.

 32. Reflektorpunktet
  sitter plassert i senterlinjen på hodet, åtte fingerbredder over øyenbrynene. Det har å gjøre med kontroll over emosjoner og åpning til høyere bevissthet. Punktet er knyttet til hele den nedre del av kroppen, og hvis det er blokkeringer i dette området, kan man ikke oppnå den riktige kontakten til reflektorpunktet.

  www.bearcy.com

  External Link!

  Du er besøkende nummer:
  External Link!
  siden fredag, den 27. desember i 1996.
  Oppfriskninger av sidene registreres ei.
  Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

  Denne siden fra 2003.01.12:

  www.bearcy.com

Ønsker du å få vite mer, kan du kjøpe boken som disse sidene er skrevet av fra. Den heter Det usynlige i helbredelse – en bog om healing og energier av Helen Gamborg. © Helen Gamborg og Forlaget Olivia (klikk på «Indsigt») 1990. ISBN 87-89019-35-0. Boken er på dansk, så jeg har oversatt deler av den her til norsk. Den inneholder et vell av forskjellige øvelser du kan gjøre for å løse opp og helbrede deg selv og hjelpe andre med helbredelse av seg. Den inneholder også en god del mer bakgrunnsstoff enn det lille jeg har klart å formidle videre her. Dette er kun det teoretiske bakgrunnsstoffet for healing, og ikke nok i seg selv.

Jeg har valgt å bruke materiale fra denne boken i stedet for å oversette materialet jeg har fra HANDS OF LIGHT, da Det usynlige i helbredelse av Helen Gamborg er lettere tilgjengelig for skandinavisk språklige mennesker, slike som oss.

1 2 3
BearCY's GayMaze --- Password Protected Link! BearCYs Adresseside BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite English Speaking BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!