BearCY © Bear Cattlisle YAWNERSON
  
Meningen  med livet?

Click to Enlarge --- Klikk for å se Stort bilde!

Forutsetningen for å kunne følge tankerekken i dette dokumentet er at Gud = summen av Alt + Alle; inkludert oss:

Meningen med livet er å samle på følelser. Alle typer følelser du føler at du mangler fra tidligere; eller rettere sagt fra din evige eksistens utenom tiden du velger å oppleve i øyeblikket «til enhver tid» i evigheten, ved måten du – med din hellige og frie del av Guds vilje for deg – velger å oppleve din nåværende eksistens på, rent følelsesmessig. Når du er på jakt etter en følelse av fullstendig trygghet, gjennomført frihet og en absolutt følelse av å være betingelsesløst satt pris på av alt og alle – andre deler av Gud – som forholder seg til din del på sin spesielle måte igjen, avhengig av måten du inviterer dem til å forholde seg tilbake til deg på; ved måten du oppfører deg i forhold til dem på. Vi er alle likeverdige tjenere i Gud. For Alt og Alle og oss selv, i gjensidig samarbeid med hverandre.

Føler du desperat mangel på følelser som frykt du reagerer øyeblikkelig på med vold, vedvarende terror du lar deg undertrykke av til å føle deg mindreverdig, nagende angst du velger å la deg deprimere av til ikke å ønske å være noe spesielt for noen, slik at du «automatisk blir» apatisk i forhold til verdenssituasjonen og situasjonen i samfunnet du velger at skal være ditt gjennom at du å velger å leve i det. Slik at du oppnår å betrakte deg selv som en fjott som ingen beskjed gir til noen om hva du selv til enhver tid føler behov for fra dem? Velger du derfor i stedet å la deg irritére over omgivelsenes uvitenhet og uforstand i sin oppførsel i forhold til dine spesielle behov og ønsker av dem, slik at du samtidig gir deg selv en tilforlatelig grunn til å forakte dem? Velger du videre å la deg provosere over dem i såpass stor grad at du tillater deg å «gi disse delene av Gud igjen med samme mynt», slik at du ikke oppnår forutsetning for å motta noe annet fra noen annen del av Gud enn en like stor forakt fra alt og alle andre, som forholder seg tilbake til deg,sin spesielle måte igjen; slik at du ender opp med å føle deg gjennomført uhelbredelig, udannet og ulykkelig, til videre lar deg selvmedlide, slik at du videre kan velge å tro at din hellige rett her i livet er å tvinge alt og alle som forholder seg til deg på sin måte til å lide med deg; dersom de ønsker å forholde seg til deg overhodet?

Fullstendig trygghet, gjennomført frihet og betingelsesløs kjærlighet er vanskelig å oppnå gjennom et slikt trossystem. Velger du å tro på din spesielle del av Gud som ubetydelig og uverdig, vil du samtidig ikke lenger tillate den å oppleve lykke, glede, sameksistens, trygghet, frihet og en sterk følelse av å være betingelsesløst satt pris på av alt og alle andre deler av Gud som forholder seg tilbake til deg, på sin måte igjen.

Men du er da vel ingen uverdig del av Gud? Du er heller ikke uviktig! Du er derimot en like vesentlig del av Gud som summen av alt og alle andre er tilsammen! Enhver kjede er nemlig ikke sterkere enn dens svakeste ledd. Ønsker du virkelig å la deg oppfatte som det svakeste ledd i Gud, som hele tiden feiler; som aldri kan tillate deg å lære av dine feil og som derfor slår deg på Gud til du dør av det?

Gud har i utgangspunktet bare betingelsesløs kjærlighet å gi til alle deler av seg selv; men du må tillate det til din egen del av Gud først, for videre å kunne tillate deg det overskudd du trenger til å gi videre betingelsesløs kjærlighet til alt og alle andre deler av Gud i evigheten; slik at du oppnår bare dét fra alt og alle andre deler av Gud som forholder seg tilbake til deg,sin spesielle måte igjen.

Jeg har allerede opplevd alle følelser av frykt, synd og skyld med medfølgende lidelse. Jeg føler derfor ikke behov for den følelsen mere: Hver gang du kjeder deg, er det fordi sjelen din – eller din spesielle del av Gud – forteller deg via intuïsjon at «—Denne følelsen har jeg nok av! Finn på noen nytt å gjøre, slik at du skaffer deg nye følelser som jeg ikke eier fra «tidligere» (tid som tilsynelatende oppfattes som likere enn det enkelte øyeblikk; eller som «evigheten» om du vil).

Jeg oppfatter meg selv som evig. Jeg har opplevd alt som er å oppleve i denne formen; som menneske. Jeg har inkarnert som menneske 43.569 ganger, i løpet av de syv millioner 365¼-dagers år som jeg husker at menneskeheten har eksistert, hvorav ca to millioner av dem i dette solsystemet. Dette føler jeg heller ikke noe behov for å skulle bevise; dét er nemlig umulig. :o)

Gud = Tanke. Og er det noe vitenskapen og religionene tillater seg å forakte, så er det vel den frie tanken i alt og alle; eller Gud. Tanken ser de på som en selvfølge de ikke gidder å definere som noe annet enn et verktøy til enda mere lidelse; inntil de «dør» og – for de få deler av vår hellige kollektive bevissthet som velger å inkarnere en fysisk menneskekropp – tilsynelatende «opphører å eksistere i evigheten; eller den lille del av den som de så forgjengelig velger å betrakte som tid». Kun i egenskap av oss selv har vi jo anledning til å kjenne oss igjen i andre deler av Gud.

Føler du at jeg forakter virkelighetsoppfatningen din med denne teksten, oppnår jeg ikke hva jeg ønsker med den; så da ønsker jeg at du skal slutte å forholde deg til den mer; eller inntil du føler deg moden til å forholde deg til den igjen. Jeg forakter ikke virkelighetsoppfatningen jeg beskriver over; jeg simpelthen velger å ikke dele den. Den er verdiløs for meg; men ikke derfor nødvendigvis også verdiløs for deg.

Er du på jakt etter følelser som innbefatter frykt, en følelse av å være umyndiggjort, og videre å kunne oppleve å la deg forakte av alt og alle andre deler av Gud, slik at du videre skal kunne oppnå en følelse av lidelse, unner jeg deg dét. Jeg er nemlig min del av Gud. Jeg unner deg alle følelser du ønsker!

Ber du meg om én type følelse, fordi du lar deg skremme av dine egne spesielle og paranoïde forestillinger om meg (jeg sier jo høyt at jeg oppfatter meg som evig), slik at du for å oppnå denne spesielle følelsen, «gir igjen med samme mynt», som du velger å kalle det; slik at du tror ved å utsette meg for trusler, at du kan oppnå trygghet, frihet og være satt pris på av alle andre deler av Gud – på nettopp den måten du ønsker å oppleve i øyeblikket, fordi du mangler denne spesielle følelsen akkurat nå; ja, da vil jeg unne deg tifold igjen av den følelsen du søker å gi til meg, fra både meg og fra alt og alle andre deler av Gud som forholder seg tilbake til deg, på sin måte igjen.

Men siden jeg ikke vet om du lyver eller snakker sant i forhold til meg lar jeg meg samtidig tvinge til å gi deg tillatelse til å ombestemme deg så mange ganger og så ofte du vil i evighet, uten at jeg vil tillate meg å la meg irritere, provosere eller skremme til å begå noen form for bevisst overgrep mot deg igjen – gjennom å gi deg en følelse du ikke forteller at du lar deg kjede av – for da lar jeg meg samtidig tvinge til å måtte motta tifold igjen av eksakt den samme følelsen av å la meg umyndiggjøre fra alt og alle andre deler av Gud som forholder seg tilbake til meg, på sin spesielle måte igjen.

Gir du uttrykk for at du ønsker følelser du egentlig ikke vil ha gjennom å oppføre deg som om du velger å tro du er uverdig den følelsen, da vil jeg ikke kunne oppfylle lengslene dine i forhold til meg på noen måte på en måte som du vil sette pris på. Derfor må du tillate deg å være ærlig når du forholder deg til meg på din spesielle måte her og nå, til enhver tid. Jeg velger nemlig å være til også for deg; og har bare det å gi deg som du trakter etter. Jeg kan ikke sammenlikne deg med noen uten å begå det overgrep å gi deg noen du ikke i grunnen ønsker for deg. Lyver du, gir du meg derfor kun den forutsetning som skal til for å gi deg det du lar deg kjede over. Da vil du ikke kunne oppnå noen tilforlatelig grunn til å hevne deg på meg for dét, uten å oppnå tilsvarende stor motstand som du initiérer til; for jeg er også Gud – du er ikke alene om å være Det. :o)

Esoteric Agenda - FULL LENGTH MOVIE - WELCOME TO YOUR AWAKENING!

KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!!

 

??  
BearCY's Address- and Accessibility Page BearCYs Adresse- og Tilgjengelighetsside

2003.01.09: 000022 -     BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!