BearCY © Bear Cattlisle YAWNERSON
  
Betingelseløst kjærlig oppmerksomhet
fra og til Din like hellige del av Gud

Click to Enlarge --- Klikk for å se Stort bilde!

Å elske betingelseløst kjærlig betyr ikke at du kan elske en annen på dine egne premisser kun. Da elsker du ikke vedkommendes hellige frie vilje. Da forholder du deg kun kjærlig og anèrkjennende til dine egne fantasier om vedkommende, og nekter samtidig vedkommende å være seg selv; innenfor sine egne premisser. Dette virker umyndiggjørende og tillit-svekkende.

Du tvinger således «elskeren» din eller de som du på denne måten tror at du er glad i, til å måtte føle seg uverdige din betingelseløst kjærlige oppmerksomhet, såfremt vedkommende ikke lever opp til dine spesielle forventninger til vedkommende her og nå, til enhver tid, ettersom hva du  måtte ha opplevd tidligere eller resonnert deg frem til i øyeblikket.

De du elsker på denne måten, lar seg manipulere av din overtalelseskunst, til å ende opp som ofre for dine egne  (imperialistiske) fantasier om deg selv, og derfor også om alt og alle som du forholder deg til, på din  spesielle egoistiske måte. Det gjør deg isåfall moden for langt flere inkarnasjoner tilbake til fortiden til å lære å mestre deg selv av.

Fordi det er så mange som tenker på denne måten i vår verdslige kultur, er grunnen til at vi tilsynelatende er så utrolig mange mennesker på jorda i øyeblikket. Dette vil snart endre seg. Uten at noen som i dag lever vil dø av det. Alle som lever er like gyldige og hellige og uunnværlige for Guds Skaperplan.

Vi er alle hver vår utgave av Gud; hvert vårt fysiske uttrykk for Gud, skapt i Guds billede, som ånd.

 Og alt vi – med vår Gudegitte hellige frie vilje – velger å tro mulig fysisk, slik at det oppnår forutsetningen til å skje inn i den fysiske virkeligheten for øynene på oss og bli tilsynelatende sant. Også for alt og alle andre som også forholder seg til oss, og som derved tar del i og medskaper; eller deler på å tro mulig så det blir virkelig.

Derfor er det så viktig å føle ansvar for hva vi velger å la oss forføre av noe eller noen utenfor oss selv til å være med på å samarbeide om å tro mulig; slik at det oppnår forutsetningen til å skje for øynene på oss og bli sant.

 

Når vi er nysgjerrige på å lære oss å styre dette, så er det langt tryggere å lære å meditere; slik at det blir mulig å oppnå kontakt med den hellige ånd i oss selv. Som er Stemmen for Gud. Den hører vi ikke når vi ikke mediterer ved å tømme sinnet vårt helt for tanker og bare lytte til pusten vår uten å styre den. Det er et utall svært forskjellige instruksjonsvideoer på youtube.com i forskjellige former for meditasjon, som alle har samme mål. Rigtignok bare på engelsk. De norske filmene begrenser seg til å reklamere for et sted hvor du kan betale for å innvies nok til å utsettes for deres spesielle opplæringsteknikk.

Her er et eksempel på ting den hellige ånd kommer med til meg. Boka Et Kurs I Mirakler som er oversatt til (det i forhold til dagens norske ordfattige rettskrivningsspråk, langt mer ordrike; og derfor eneste brukbare rettskrivningen til å oversette en så omfattende tekst til som A Course In Miracles) en lettlest 1930-bibelrevisjon-norsk av Roald Pettersen og kompani. Siden denne boka forklarer og formulerer det jeg her har på hjertet på en langt bedre måte enn jeg noen kan kunne komme på å si, og dette derfor er Kristi Ord for meg og derfor hellig for meg å forholde meg til, velger jeg å gjengi øvelse 167 fra Et Kurs I Mirakler, fra den offisielle utgaven. Du får den for oppunder en 500-lapp i bokhandlene og er vel verd prisen. Linkene i teksten nedenfor, peker til sider jeg har skrevet tidligere som omhandler og utreder samme tema så det kan bli lettere å forstå for en som ennå ikke har studert og tatt i bruk Et Kurs I Mirakler i dagliglivet.

Desto mer inngående kjennskap du har til det nye testamente fra før av, jo enklere er det å bruke Et Kurs I Mirakler som en selvvalgt hjernevask til å korrigere denne selvundertrykkende troen; slik at du ved hjelp av Kurset i stedet gjør deg i stand til å vekke Kristusbevisstheten i deg selv, og gjøre deg i stand til å bli en av Guds mange engler i Guds have eller i Skapelsen. I det vi kaller Kristi Gjenkomst og ofte misforstår og tror at det er personen Jesus som skal komme tilbake og ikke at vi skal våkne opp til den samme bevisstheten i oss selv.

Har du en grunnleggende og omfattende kjennskap til det nye testamente i bibelen; spesielt 1930-utgaven, er Et Kurs I Mirakler en snarvei til egen frelse av seg selv. Har du andre  å studere det i samarbeid med, går det desto raskere og blir enda lettere å følge.

Dama som kanaliserte og stenograferte ned verket om ettermiddagene mellom årstallene 1964 og 1972, var selverklært ateist og kom fra en jødisk familie; uten noen som helst forkjennskap til innholdet i det nye testamente. Tekstboken i Kurset har imidlertid mer enn 800 detaljerte sitat til det nye testamente, med intellektuelle og utførlige beskrivelser og svært oppløftende og tilgivende forklaringer til hvorfor og hvordan disiplene misforsto alt det som Jesus hadde fortalt dem, og skrev alt fullstendig om etter sine egne selvundertrykkende hoder. Slik at Et Kurs I Mirakler ble nødvendig for Jesus å på denne måten tilgjengeliggjøre for oss i dag, når tiden for Kristi Gjenkomst nærmer seg.

Som er når alt og alle her våkner opp til Kristusbevisstheten i seg selv; og oppfatter virkeligheten gjennom Kristi syn som er gjennomført alltilgivende av alt og alle for hva som helst:

Et Kurs I Mirakler, Arbeidsbokens side 324, Leksjon 167.

Det finnes ett liv, og det deler jeg med Gud.

1.             Det finnes ikke forskjellige slags liv, for livet er som sannheten. 2Det har ingen graderinger. 3Det er den ene tilstand som deles av alt som Gud har skapt. 4Som alle Hans Tanker har den ingen motsetning. 5Det finnes ingen død – for det som Gud har skapt, deler Hans Liv. 6Det finnes ingen død, for det finnes ingen motsetning til Gud. 7Døden finnes ikke, for Faderen og Sønnen er ett.

(I stedet for å skrive at «Faderen og Sønnen er ett», foretrekker jeg å oversette dette inni hodet mitt til at «Skaperen og Skapelsen er ett»; da dette på meg virker langt mindre diskriminerende og derfor også synes vanskeligere å misforstå; da uttrykket Sønnen jo gjelder for alt og oss alle i evighet. Dette går delvis også frem av teksten nedenfor.)

2.             I denne verden ser det ut til å finnes en tilstand som er livets motsetning. 2Du kaller den død. 3Men vi har lært at forestillingen om døden har mange former. 4Dette er den ene forestilling som ligger til grunn for alle følelser som ikke tilhører den høyeste form for lykke. 5Dette er det faresignal som du svarer på når du reagerer på andre måter enn det som ikke er fullkommen glede. 6Sorg, tap, engstelse, lidelse og smerte – selv et lite sukk av tretthet eller et lett ubehag eller den minste rynke i pannen – alt dette anerkjenner døden. 7Og fornekter således at du lever.

3.             Du tror at døden tilhører kroppen. 2Men den er ikke annet enn en tanke, irrelevant for noe som anses som fysisk. 3En tanke finnes i sinnet. 4Dermed kan den brukes slik sinnet bestemmer. 5Men det er der den oppsto at den må forandres, hvis forandring skal finne sted. 6Tanker forlater ikke sin kilde. 7Kurset har lagt så stor vekt på denne tankegangen fordi den har en sentral plass i våre forsøk på å forandre ditt sinns mening om seg selv. 8Den er grunnen til at du kan helbrede. 9Den er årsaken til helbredelse. 10Den er grunnen til at du ikke kan dø. 11Dens sannhet stadfestet at du er ett med Gud.

4.            Døden er tanken på at du er adskilt fra din Skaper. 2Den er troen på at omstendighetene forandrer seg – at følelser skifter av årsaker som du ikke kan kontrollere, som du ikke har vært opphav til, og som du aldri kan forandre. 3Den er den faste overbevisning om at tanker kan forlate sin kilde og anta egenskaper som kilden ikke har, at de kan bli forskjellige fra sin egen opprinnelse – adskilte fra den både når det gjelder vesen og avstand, tid og rom.

5.             Døden kan ikke komme fra livet. 2Tanker forblir forenet med sin kilde. 3De kan utbre alt som deres kilde inneholder. 4I så henseende kan de nå langt bortenfor seg selv. 5Men de kan ikke være opphav til noe som aldri er gitt dem. 6Slik de er laget, slik vil det de lager være. 7Slik de ble født, slik vil de også selv føde. 8Og der hvor de kommer fra, dit vil de også vende tilbake.

6.             Sinnet kan tro at det sover, men det er alt. 2Det kan ikke forandre det som er dets våkne tilstand. 3Det kan ikke lage en kropp eller ta bolig i en kropp. 4Det som er fremmed for sinnet, eksisterer ikke – for det har ingen kilde. 5For sinnet skaper alle ting som finnes og kan ikke gi dem egenskaper som det selv mangler, eller forandre sin egen evige, bevisste tilstand. 6Det kan ikke lage det fysiske. 7Det som ser ut til  å dø, er bare et tegn på at sinnet sover.

7              Det motsatte av liv kan bare være en annen form for liv. 2Som sådant kan det forlike seg med det som skapte det, fordi det i sannhet ikke er motsatt. 3Dets form kan forandres; det kan se ut til å være noe det ikke er. 4Men sinn er likevel sinn, våkent eller sovende. 5Det er ikke sin motsetning i noe som er skapt, og heller ikke i noe som det synes å lage når det tror at det sover.

8.             Gud skaper bare et våkent sinn. 2Han sover ikke, og Han skapelser kan ikke dele det Han ikke gir, eller frembringe tilstander som Han ikke deler med dem. 3Tanken på døden er ikke det motsatte av tanken på livet. 4Guds Tanker, for alltid uforanderlige – med kraft til å utbre seg uforanderlig for alltid, men likevel innenfor seg selv, for de er overalt.

9.             Det som ser ut til å være det motsatte av liv, sover bare. 2Når sinnet velger å være noe det ikke er, og ikler seg selv en fremmed kraft som det ikke har, en fremmedartet tilstand som det ikke kan gå inn i, eller en falsk tilstand som ikke finnes i dets Kilde, vil det tilsynelatende bare sovne en stund. 3Det drømmer om tid – et intervall der det som synes å skje aldri har skjedd, de forandringer som skjer er uten substans, og alle hendelser finnes ingen steder. 4Når sinnet våkner, forsetter det bare slik det alltid har vært.

10.           La oss idag være barn av sannheten og ikke fornekte vår hellige arv. 2Vårt liv er ikke slik vi forestiller oss det. 3Hvem forandrer vel livet ved at han lukker øynene eller gjør seg selv til noe han ikke er fordi han sover, og i drømme ser en motsetning til hva han er? 4Vi skal ikke be om død i noen form i dag. 5Og ikke engang et øyeblikk skal vi la innbilte motsetninger til livet få vedvare der det evige livs Tanke er nedlagt av Gud Selv.

11.            I dag konsentrerer vi oss om å beholde Hans hellige hjem slik Han opprettet det, og slik Han vil at det skal være i evigheters evighet. 2Han er Herre over det vi tenker idag. 3Og i Hans Tanker, som ikke har noen motsetning, forstår vi at det finnes ett liv – og det deler vi med Ham, med hele skapelsen, og også med tankene til dem som Han har skapt i en enhet av liv som ikke kan skilles i døden eller forlate Livets Kilde som det kom fra.

12.            Vi deler ett liv fordi vi har én Kilde, en Kilde hvorfra det fullkomne kommer til oss, og som alltid forblir i de hellige sinn som Han har skapt fullkomne. 2Slik vi var, slik er vi nå og til evig tid. 3Et sovende sinn må vånke, når det ser sin egen fullkommenhet avspeile Livets Herre så fullkomment at det smelter sammen med det som gjenspeiles. 4Og nå er det ikke lenger bare en gjenspeiling. 5Det blir det som gjenspeiles, og det lys som gjør gjenspeilingen mulig. 6Nå trengs ingen sann synsevne. 7For det sinn som har våknet, er et sinn som kjenner sin Kilde, sitt Selv, og sin Hellighet.

Tillat den betingelseløst kjærlige oppmerksomheten fra Gud (fra summen av alt og alle i evighet; inkludert deg selv) å komme inn i hjertet ditt gjennom meditasjon. Tillat den grønne hjerte-energien å kanaliseres (reflekteres på din  spesielle måte) fra Gud til alt og alle som du bare tilsynelatende tilfeldig møter på din vei, gjennom  nettopp deg. Da oppleves du av alt og alle oss som forholder oss direkte til deg, som en medskaper med hver enkelt av oss  i å skape virkeligheten vår kjærlig og god (også for alt og alle andre  som måtte betrakte oss).

Når du mottar Guds betingelseløst kjærlige oppmerksomhet gjennom dine møter med alt og alle andre deler av Guds Barn i Skapelsen som forholder seg til deg  på sin  spesielle måte; som Seg Selv, oppnår du evnen til å kanalisere (reflektere på din spesielle måte gjennom å være deg selv)  denne energien sånn at den stråler utover til alt og alle de som forholder seg til deg, og derved gjør deg i stand til å motta tifold igjen av nettopp den  følelsen, fra  nettopp alt og alle som forholder seg til deg. Du skaper på denne måten evnen til å tro mulig og derfor oppfatte virkeligheten omkring deg i form av Himmerik fylt med engler som bare vil deg vel i  nettopp alt og alle som forholder seg til deg på sin  spesielle måte; som Seg Selv.

Lar du deg imidlertid forføre av massemedia til å tro  at verden er  et lite helvete hvor du helt sikkert kommer til å dø på en mer eller mindre bestialsk måte en vakker dag, og at det slettes ikke er nødvendig å lære å meditere for å motta og ha glede og nytte av Guds kjærlige Innsikt om hvem du egentlig er og hva Skaperen egentlig skaper deg til å si og gjøre. Da blir det plutselig umulig for deg å oppfatte Guds betingelseløst kjærlige oppmerksomhet fra noe eller noen av alle som forholder seg til deg på sin  spesielle måte, og som kanskje til og med kan sammenliknes med måter du har lest eller hørt eller sett at andre mennesker besitter; som videre aldri  forholder seg direkte til deg, og som du derfor ikke har Guds (vedkommendes skjebnes) tillatelse til å forholde deg til som noen som er i desperat behov for din  spesielle oppmerksomhet eller påvirkning  på noen som helst slags måte, der og da. Så gjør du dét, blir du i vedkommendes øyne omgjort til et «Djevelens sendebud» som bare  er kommet for å skape fáan for stakkars lille vedkommende.

—Velkommen til Bakvendtland! Her kan nemlig tilsynelatende alt  gå an!

Livet er like komplekst og umulig å forstå for den i egne øyne «fysisk og følelsesmessig sårbare, sykelige og dødelige» kropp, som den er enkel å lettfattelig å forstå for den som ser Gud i alt og alle som forholder seg direkte til vedkommende på sine  spesielle måter og premisser; og som derfor oppfatter seg selv som evig.

Da blir det plutselig uïnteressant å forholde seg til hypotetiske spørsmål. Da ser du bare sammenhenger i alt som skjer med oss alle. I alt som skjer. Alt henger da sammen, og å forholde seg til hypoteser som bygger på en paranoïd oppfattelse av virkeligheten, virker da bare latterlig og uïnteressant. Og tildels direkte kjedelig å måtte forholde seg til. Og da blir det også vanskelig å kommunisere med de av virkeligheten som velger å blindt følge  massemedias hysterí, og fryktpropaganda. Eller å skulle forventes å sluke alt rått om alle de tilsynelatende «djevlene» som befolker verden? Slik at man kan få anledning til å «for sikkerhets skyld» anta at alle man ikke kjenner inngående fra før, kan  være en ondsinnet vampyr, som bare  er til for å gjøre virkeligheten så plagsom og slitsom for stakkars lille meg, som mulig. —Hulk, snufs!

Selv gidder jeg ikke lenger å selvmedlide. Jeg oppfatter det faktisk som selvdestruktivt, og ikke så lite dødelig.

Og siden jeg ikke gidder å dø flere ganger på en stund, lar jeg meg i stedet forføre av mine egne  vakre drømmer om hvordan virkeligheten er, og gir meg samtidig anledning til å oppføre  meg slik mot alt og alle i virkeligheten som vedkommende selv  til enhver tid befaler at jeg skal. For å oppnå samarbeid; som i sin tur medfører gjensidig trygghets-, frihets- og trivselsfølelse.

Betingelseløst kjærlig oppmerksomhet stiller ikke betingelser til virkeligheten som den ikke kan leve opp til, på sin  spesielle måte, der og da. Da blir det plutselig mulig å oppleve Guds betingelseløst kjærlige oppmerksomhet strømme ut fra det store flertallet blant alt og alle som forholder seg til deg, på sin  spesielle måte der og da. Da blir det enkelt å planlegge virkeligheten til å slippe å planlegge den. Da går den av seg selv. Da har du eksakt så mye penger du trenger til enhver tid, og ikke noe mere enn dét. Da ser du plutselig hvorfor  alt du opplever skjer; slik at du kan lære av det! —På din  måte.

Og det velger jeg å gjøre òg. Og jeg vet at jeg ikke er alene om det. —Langt der i fra! Jeg vet at jeg er en engel; en budbringer om noe godt. Og jeg vet at alt og alle andre deler av Gud er det samme. Bare jeg gidder  å samarbeide med dem, på deres  premisser, slik at jeg får det jeg ikke tror jeg har krav på, men derimot det jeg unner meg selv fra  nettopp alt og alle som forholder seg til meg på sin  spesielle måte der og da til enhver tid!

Jeg er ett med virkeligheten, og virkeligheten er ett med meg. Så lenge vedkommende som forholder seg til meg ikke tillater seg å automatisk være  redd for at jeg skal kunne tillate meg å være  en djevel som bare  er til for å gjøre livet til vedkommende om til et motbydelig helvete  for stakkars lille vedkommende her og nå, til enhver tid. For slike mennesker synes jeg det er forferdelig slitsomt å måtte forholde meg til, så lenge jeg kan velge å la være. Så derfor gjør jeg dét i stedet, og ber dem høflig om unnskyldning for alt jeg i deres fantasi måtte ha forbrutt meg mot, og velsigner dem og ønsker dem lykke til med resten av livet sitt på egen  hånd; kanskje også i samarbeid med andre.

Tilhører du gjengen med den «sunne skepsis», kan du la meg være i fred. Da har du ingen ting å hente. Bare kjedsomhet, isåfall. For jeg kan bare være meg selv  overfor alt og alle. Lar du deg irritere eller provosere over min spesielle måte å skrive på her, er det hyggelig om du velger deg vekk fra nettstedet mitt, og i stedet besøker andre, som har ting å fare med som er med i tråd med dine  forventninger av hvordan man skal  skrive på et nettsted. —Det er isåfall også lov!

Jeg ønsker ikke at du plager deg selv med å være på hjemmesiden til et menneske du velger å betrakte som en idiot, uansett  hvem det måtte være du valgte å betrakte som dét. Det angår ikke meg  hva du velger. Valget er som sagt ditt eget. Jeg kan kun snakke og skrive sant sett ut fra mine  forutsetninger; ikke nødvendigvis dine.  Like lite som noen kan evne å være 100% enig med meg i ett og alt sett ut i fra forutsetningene sine.

Vi lever alle hvert vårt liv i Gud. I evigheten, om du vil. Her og nå. Til ethvert øyeblikk vi måtte ønske. Og når jeg sier at vi alle også er evige, er det dette  minnet jeg sikter til: Den kollektive bevissthet. Guds bevissthet om alt og alle i seg selv. Som du får tilgang til gjennom meditasjon, og ikke særlig mye annet.

Det motsatte av betingelseløst kjærlig oppmerksomhet er det som ødelegger vår verden og burde være kriminalisert. Det hadde satt en brå stopper for all mobbing, alle overgrep, all undertrykkelse som finns i verden i dag. Ene og alene fordi vi fjernet forutsetningen.

Jeg har skrevet ei side på dette nettstedet som analyserer og forklarer total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet opp og i mente; eller en satans skapning, da; om du vil. Samt at jeg kommer med idéer til undervisningsopplegg i hvordan forsvare seg mot folk som føler total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet mot deg, og derved provoserer deg til å la vedkommende fjernstyre kroppen din til å utføre sine egne mareritt om den. Noe som i sin tur naturlig nok vil gjøre deg strafferettslig ansvarlig for handlingene som vedkommende provoserte deg til. Fordi det i vår strafferett er forbudt å la seg provosere til helt ubevisst å la kroppen sin fjernstyre av total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet til å øve vold eller å forvolde annen skade.

Men å føle total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet overfor alt og alle, oppfordres vi til hver dag og hele dagen gjennom massemedia.

Slik velger vi å la oss mobbe til og ubevisst programmere til å slå oss på hverandre i størst mulig grad. Gjennom å føle total mangel på betingelseløst kjærlig oppmerksomhet overfor hverandre. Det gjør vondt. Og er helt unødig, bare vi mediterer og lytter til den hellige ånd; som er Stemmen for Gud som forteller oss hva vi egentlig er her for å si og gjøre. Og hvordan vi skal kunne ta kontroll over oss selv, til å bli allmektige over oss selv; slik at vi innser at alt og alle andre også fortjener å føle seg allmektige over seg selv gjennom å lære å forsvare oss mot å la oss provosere av det aller mest kriminelle man i Guds øyne kan utsette noen for, nemlig angst, bekymring, engstelse og frykt som er en skapning av djevelen; eller med andre ord noe vi er nødt til å la oss latterliggjøre, fryse ut, mobbe, skremme, true, banke opp og/eller voldta for å evne å gå med på at kan være Sannheten, og som helt ubevisst forårsaker både ulykker, psykosomatisk forverring av sykdom, all mobbing og all såkalt blind vold. I tillegg til alle kriger i hele verden i dag.

??  
BearCY's Address- and Accessibility Page BearCYs Adresse- og Tilgjengelighetsside

2003.01.09:     BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!