Unicode UTF8-formatted text
www.bearcy.no <- www.bearcy.com
BearCY = Bear Cattlisle YAWNERSON = an English translation of the original Viking name Bjørn Føyn Jespersen (or Jespersen, Bjørn Føyn. Another translation is Bear Fairyisle Yawnerson.) Hence the abbreviation BearCY.
www.bearcy.com

Kontaktsida mi

Link to my business after you have signed in with the ABO-number 8069037:
ABO 8069037

Link til forretningen min etter at du har meldt deg inn ved hjelp av ABO-nummeret 8069037:
ABO 8069037

Amway ABO 8069037 ('Amway Business Owner' = Amwayforretningseier)
https://www.amway.no/user/bearcy <= ta gjerne en tur innom nettbutikken min, når du får lyst på rimelige og konsentrerte økologisk framstilte forbruksvarer – originalforbruksvarene som industrien (som selger billige petrokjemisk framstilte usunne forbruksvareerstatninger til oss via de fleste billigbutikker) aldri vil klare å kopiere.

Prisen på low-end-sortimentet til Amway ligger på rundt det dobbelte av tilsvarende billigvarer på RIMI; men så varer de tre ganger lengre for å spare porto og blir derfor billigere i bruk. Mindre belastende både for lommebok, kropp og miljø.

Denne direktesalgsbutikken har eksistert
siden 1959 og sakte men sikkert vokst til i dag å ha et nettverk i mer enn 90 land. De passerte en årsomsetning i 2008 på 8 milliarder US-dollar. De har aldri unnet seg behov for å be om økonomisk lån av noen og har derfor aldri følt seg tvunget til å måtte gi etter for ytre politisk press.

Amway har derimot vært standardgivere
for økologisk landbruk og direktesalg i verden og Norge. Dette er noe jeg promoterer fordi jeg trives best med å føle meg nyttig, da dette ikke er noe jeg forventer å tjene penger på:

Har du forrretningssans
og ønsker å bygge ei forretning ut av dette selv; har jeg kontakter i Oslo (som også kan sette deg i kontakt med folk i mer enn 90 land i verden) som mer enn gjerne vil lære deg opp og gi deg all støtte og alle de råd du måtte be dem om.

Uansett hvor mye du vil ende opp med å tjene
på forretninga di, så får jeg ikke rare provisjonen; da den derimot rettferdig nok blir fordelt på sånne som deg som har ork til å lære og jobbe for å skape et selvfornyende nettverk som du på sikt kan pensjonere deg fra etter en fem-seks år med hele tida økende mulighet til aktivitet, ettersom den passive inntjeninga etter et par-tre år passerer og kan erstatte den aktive jobbinntekta ellers.

ABOer jobber som regel så mye som de selv velger
og oppnår overskudd til, og pensjonerer seg når de får lyst til det. Ofte med full passiv erstatningsinntekt når nettverket som de har bygget opp av forbrukende og nettverksbyggende ABOer har lært å kjøre seg selv nok til å vokse videre på egen hånd. Dette fordi at denne forretninga utover Nettverk21-møter, er unnagjort i en fei i begynnelsen. Network21 er en opplæringsorganisasjon, dannet av ABOer som har lykkes med forretningen sin og som ønsker å lære opp nye ABOer mest mulig effektivt.

Reklamerer du aktivt
for Amway ved å bygge et nettverk av ABOer med forbrukende kunder, så blir det du som sitter igjen med fortjenesten i form av royalties med passiv inntekt som kan erstatte aktiv jobbinntekt eller umyndiggjørende lav trygdeinntekt. Etterhvert kan den også bli frigjørende; det være seg fra tidspresset til lønnsslaveriet eller fattigdommen til trygda. Om du har latt deg velsigne med tilstrekkelig forretningssans, vel å merke.

Reklamerer du
bare passivt for Amway; slik som jeg velger å gjøre; fordi jeg mangler forretningssans, så får du ingen fortjeneste utover tilgang på varene deres til innkjøpspris.
Du kan velge å bli medlemskunde, legger du inn ABO-nummeret mitt som du finner øverst på denne siden inn der du får spørsmål om det, for også å få varene til innkjøpspris. Da får du ikke bygge nettverk og ikke selge varer videre til andre; så det er gratis, både å melde seg inn og å være medlemskunde.

Melder du deg inn som ABO
derimot, så kostet dette i 2010 cirka 1.300,- kroner i innmeldingsavgfit mot ei pakke med kontorpapir vedlagt eksempler på forbruksvarer å teste ut tilsvarende prisen, pluss i underkant av 300,- kroner i året i ABOavgift. Under innmeldinga som ABO, får du også tilgang til å kjøpe tilleggspakker med et bredere sortiment til mer rabatt; som du også er fri til å selge videre til andre med god fortjeneste.
Amways idealistiske mål er med andre ord for fattigfolk med forretnintssans i USA (og resten av verden) på en lovlig måte å komme seg ut av fattigdommen. Som et forsøk på å lage en slags privat erstatning for velferdsordningen som vi har latt oss velsigne med i det sosialistisk styrte landet Norge og som de naturlig nok mangler i det fascistisk styrte landet USA. Og på denne måten være med på å bidra til den amerikanske drømmen om å starte med to tomme hender, jobbe iherdig for å ende opp med å bli styrtrik, uten at det går på bekostning av noen.

www.bearcy.com

Visit BearCY's HomoSite; Pantheïsm+GayLib. & Why You shall NOT worship any Gods but You!

OnLiner!