View Swedish Statistics for visitors on this page - Se svensk statistikk for gjester på denne siden!

Warning! Advarsel!

BearCY's HomoSite
(bypass this page)
BearCYs HomseNettsted
(hopp over denne siden)

My site contains heretic texts and erotic wallpapers—and behind the password protection—even pornographic illustrations and wallpapers. It may therefore invoke aversion in some delicate minds: These texts are not written with you in mind; who suffer from anxiety of discovering new aspects of yourself, and perhaps even risk to learn to understand something you previously did not feel presupposed to comprehend.

Whenever you wish to delete all the temporary files (documents and pictures) that are downloaded to your hard disk and stored in the folder Temporary Internet Files by your www-browser, in order to enable it to display them to you in this window—all the files that you don't grant your children to stumble upon—you should follow this guide:

Nettstedet mitt inneholder kjetterske tekster og erotiske bakgrunnsbilder – og innenfor passordbeskyttelsen – også pornografiske illustrasjoner og bakgrunnsbilder. Det kan derfor vekke avsky i enkelte sarte sinn: Disse tekstene er ikke myntet på deg som lider av angst for å oppdage nye sider ved deg selv, og kanskje til og med risikere å lære å forstå noe du tidligere ikke følte du eide forutsetninger til å skjønne av deg selv.

Når du ønsker å slette alle midlertidige filer (dokument og bilder) som lastes ned på harddisken og lagres i mappen Temporary Internet Files av www-leseren din for at den deretter skal kunne vise deg dem i dette vinduet; alle filer du ikke unner barna dine å snuble over – og når du ønsker å slette loggen over hjemmesideadresser du har besøkt – bør du følge denne veiledningen:


Menyklikk på den blå e'en på skrivebordet og velg Egenskaper.
 


OBS! Har du ikke Windows XP, må du hoppe videre til neste bilde!

Finnes det ikke noe slikt ikon på skrivebordet ditt, klikk i stedet på
Startknappen nederst i venstre hjørne på skjermen.
Menyklikk på Internet Explorer og velg Egenskaper for Internet.

 


Finnes det ikke noe slikt ikon i Startmenyen din, klikk i stedet på

Startknappen nederst i venstre hjørne på skjermen.
Klikk på (ikke xp: Innstillinger og så på) Kontrollpanel.
I Kontrollpanelet klikker du på
Alternativer for Internet.

 

Slett_filer

Velg fanen
Generelt og klikk på knappen Slett filer…

 


Hvis du regelmessig besøker hjemmesider du ikke ønsker at andre som også bruker
samme PC som deg skal rote seg inn i, kan du justere ned antall dager filer skal lagres i
loggen til
0 - null - hvis du permanent ønsker at loggen skal slettes automatisk
hver gang du lukker alle vindu i Internet Explorer.

 

          

For å tømme loggen over nettstedadresser på Internet som du nettopp har besøkt
(og som logges, slik at du lett skal kunne finne tilbake der du nettopp har vært og når du har vært der; eller som nestemann som besøker filene dine kan finne og lese og se), kan du klikke på knappen Slett logg.

 


Ønsker du at Internet Explorer automatisk skal slette disse filene for deg, hver gang du avslutter alle vindu av programmet, Gå inn i fanen
Avansert og sørg for at denne boksen er haket av! Men vær oppmerksom på at du må slette filer under fanen Generelt for å aktivisere dette valget, ellers vil filene (dokument og bilder) du har sett frem til nå bli liggende og vitne om hvor du har vært og hva du har gjort der, samt når filen ble lastet ned; fildatoen for når den ble opprettet.

Klikk for å fortsette!

 


Menu-click on the blue
e on your desktop. Select Properties.
 


If there are no such icon on your desktop, click on the start-button
at your lower left, select
(not xp: Settings and then) Control Panel.
In the Control Panel, select Internet Options.

        

Select the
General-tab and click on the Delete Files…-button.

 


If you generally visit sites that you don't want others—who also use the same PC—shall stumble themselves in on, you may adjust the number of days that the history files shall be stored down to 0zero—. Then the log will be deleted permanently each time you close all windows in Internet Explorer.

 

           

In order to empty the log containing visited addresses on the Internet that you have just visited (and that are logged, so that you will gain easy access back to the information of where you've been and when you've been there; or that the next user of the PC can find and read), you may click the button
Clear History.

 


If you'd like the Internet Explorer to automatically delete
all these files for you whenever you exit the program,
Select the
Advanced-tab and make sure to leave this check-box marked!

BearCY's HomoSite   BearCYs HomseNettsted
English Speaking   Norsktalende
Password Protected Link!   Passordbeskyttet Peker!

    2003.01.09:    

OnLiner!