Togfører 8322

Klikk for stort bilde

Denne siden inneholdt opprinnelig et selvmedlidende forsvarsskrift for service som ivaretaker av sikkerheten, på bekostning av maksimal tilgjengelig overtid og omvendt. I motsetning til oppfattelsen om at T-banen helst skal være mest mulig jævlig å ha endt opp med å være skvisa til å måtte slave for. Alle kundene blir – om man følger med i nyhetsmedia – omgjort til potensielle/mulige fiender, som man bør være føre vár og forsvare seg mot. Spesielt gjelder dette overfor barn, eller: "Fremmede menneskers livsfarlige unger" og ungdomsgjenger, som nettopp også bare derfor, lar seg provosere i tilstrekkelig grad til å uforvarende og automatisk gi den (bare for sikkerhets skyld!) aggressive forsvarsangriperen igjen med samme mynt slik, og i tillegg derfor bare tilsynelatende virker ute etter og i egen ond hensikt, å ta en stakkars media-hjernevasket fryktsom jævel i uniform.

Forsvarsskriftet påpekte hvorfor kundene mine ikke lenger angrep meg slik, tilsvarende; men hvorfor de samarbeidet om å ha det gjensidig hyggelig i stedet. Da jeg i stedet for å jobbe maksimalt med overtid siden 1986, etter 1994 hadde latt meg tvinge til å gå av med 50% uførepensjon, og ta det såpass med ro; at jeg fikk overskuddet som skulle til for å tenke over alt jeg gjorde før jeg gjorde det. Og derfor plutselig oppnådde forutsetningen som ga meg evne til å gjøre jobben forsvarlig. Eller kanskje nettopp så perfekt jeg evna å trene meg opp i å smøre meg med tålmodighet i forhold til å teste ut alle  mulige idéer ved å trene meg opp til å eksellére i og perfektgjøre oppførselen min overfor hvem som helst; slik at alle uforvarende og like automatisk ga meg igjen med samme mynt på en like imøtekommende og hyggelig måte i stedet.

Først da jeg lærte meg opp til å mestre dette, ble det virkelig utfordrende og spennende og ikke minst gøy å jobbe på T-banen! Da ble det også trivelig å være der! Også for kundene. Da hjalp alle hverandre intuïtivt med å oppleve en hyggelig reise, som dessuten ikke led av forsinkelse. Det var i det minste dette tilbakemeldingene til arbeidsgiveren min om meg fra kundene, hele tiden maste om å gi dem flere av; ved å gjøre meg til lærer for alle de andre. Noe byråkratiet til begge de Jantelovstilbedende foreningene satte seg sterkt imot; da deres medlemmer visstnok i hovedsak skulle bestå av av reklame- og mediahjernevaskede gjelds- og timelønnsslaver, som var avhengige av å jobbe maksimalt med overtid; for å få endene til å møtes. Så det var disse både jeg og arbeidsgiver lot meg skvise ut av; ikke arbeidsgiver alene!

Selv hadde jeg imidlertid et helt annet bilde av kollegene mine, som jevnt over hyggelige og ikke minst intelligente mennesker; som hadde fantasien i orden og god evne til å lære både av sine egne og av hverandres feil. Men nok om dét.

Siden jeg nå har oppdaget et annet yrke, som gir en forretningsmulighet som uten reklame har vokst jevnt og trutt blant venner og venners venner og bekjente i 48 år (2007), og som gir meg disse fordelene i stedet:

Generelt bedre helse og mer overskudd ved bruk av varene.
Ekstra inntekt til trygden.
Når jeg vil, også økende økonomisk frihet utover trygden.
Min egen mobile virksomhet.
Mer fritid til å studere og til være til for andre.
Flere anledninger for personlig utvikling.
Flere muligheter til å hjelpe andre.
Møte nye mennesker.
Evigvarende og med selvvalgt hjernevask også evig økende pensjonsplan.
Kan eventuelt også overføres til nærmeste familie i form av arv.

Varene som skal stå for inntekten, består - i mine øyne - kun av feinschmecker høykvalitetsprodukt fremstilt både av økologisk og biodynamisk dyrkede råvarer.

Gårdene ligger tvers over veien til de rene fabrikkene som foredler råvarene; for å kunne høste råvarene individuelt, ettersom de blir modne, og hele tiden i en jevn strøm med manuell daglig innhøsting, forsyne fabrikken; ettersom råvarene blir modne. Milevis med vill natur er kjøpt opp som buffersone på alle sider; for å hindre forurensende tilsig fra omkringliggende gårder og annen bosetning. Varene er også fremstilt med tanke på minst mulig skade både til miljøet under produksjon, på huden ved daglig bruk og etterpå i miljøet via kloakken ut i naturen igjen.

Jeg har latt meg belemre med arvet eksem hele livet, og all den tid jeg har latt meg henvise til å bruke den kjemiske industriens petroleumsbaserte kremer som inneholder "vaselin", har jeg fortsatt å ha eksem. Etter at jeg gikk over til varene fra forretningen min, har eksemen forduftet. Og nå trenger jeg heller ikke å bruke svettende oppvaskhansker når jeg vasker noe som helst!

Rengjøringsmidlene er bare helt utrolige. Og mange ganger drøyere i daglig bruk, enn sine langt billigere kjemiske konkurrenter. Nå smører jeg ikke sterk parfyme omkring i leiligheten, slik jeg gjorde før; da jeg lot meg avhenge av varene fra for eksempel OBS!, Bunnpris, Liedl, Meny, Kiwi, REMA eller ICA, og ikke opplever noen annen forbedring. I dag lukter det ikke mer enn det lukter av sevjen til plantene som vaskemidlene er fremstilt av; og det er langt mildere lukt enn etter den sterke parfymen i grønnsåpa jeg brukte før. Nå blir det dessuten bare helt rent overalt hvor jeg vasker. Jeg har aldri hatt tilgang på varer som gir meg tilsvarende kvalitet for pengene. Ja, de er til og med bedre enn de jeg betalte for mye for!

Siden de énsidig består av kjærlig behandlede, modne økologisk dyrkede urter, bær, frukt, grønsaker og korn, opplever jeg dem som «originalvarene som den kjemiske industri forsøker å kopiere, men mangler forutsetningen til». Og selv de av dem som bruker naturlige råvarer, lar seg tvinge til å enten fryse dem ned, eller til å høste disse flere uker før de er modne; for å gi rom for transport til fabrikkene som foredler dem.

Den kjemiske industri bruker av økonomiske årsaker og der de har klart å lage en kjemisk erstatning heller denne enn naturlige råvarer. Kjemisk produserte varer, utvikler seg ikke i forhold til bakteriefloraen i verden, men det gjør plantene. Dette gjør at forbruksvarer produsert av naturlig dyrkede planter, oppnår en helt annen kvalitet, som gjør dem trygge å bruke til enhver tid. De er imidlertid å regne for ferskvarer; som krever at man bruker dem innen utløpsdato. De kjemiske etterlikningene varer naturlig nok som regel mange ganger lengre; men det er i så fall også alt de har å brife med!

Varene i min forretning koster selvfølgelig langt mer å produsere enn kjemiske industrivarer du kjøper i butikken, derfor kan de ikke selges via butikk med fortjeneste; slik at det går rundt økonomisk. Men via direktesalg, kommer de ned på et overkommelig nivå, som faktisk tilsvarer mindre enn forbruket mitt hos REMA i kjemiske etterlikninger; fordi de er så mye drøyere i bruk!

Men hadde jeg brukt like mye av dem som jeg brukte av de kjemiske etterlikningene, hadde jeg ikke hatt råd!

Produktsortimentet

Siden jeg selv følte meg altfor intelligent til å la meg lure til å bli med i T5PC, da jeg lot meg invitere til et forretningsmøte om dette hos en venn av et annet medlem av en forening jeg er medlem av, men lot meg gladelig invitere til å bli med og starte min egen forretning, tror jeg dette best kan besvares slik. Jeg håper også at du føler du kjenner meg tilstrekkelig godt, til å se at jeg faktisk sørger for å orientere meg bra nok til å evne å føle meg trygg i forhold til alt jeg "går med på".

Derfor har selvmedlidenheten som forårsaket denne siden, endelig forduftet!

Har du lyst til å teste ut varene jeg er så himla stolt av å få formidlet til deg, ta kontakt! Har du også lyst til å snuse på forretningsmuligheten, ta også kontakt!


Revisjonsdato:
Befordringsvedtekt        16_oktober_2001-000500- 
Befordringsvedtekter
14_november_2001-000550-
4_mars_2007-001700-
24_mars_2007-001711

OnLiner!